logo

Θα πραγματοποιήσουμε μια αξιολόγηση της οικονομικής κατάστασης, αρχίζοντας από μια ανάλυση της δυναμικής και της δομής των στοιχείων του ισολογισμού του εστιατορίου Ferrum, τα οποία θα εκτελέσουμε στο Παράρτημα 5.

Το ισοζύγιο αυξήθηκε το 2013 κατά 1.048 χιλιάδες ρούβλια. ή 17,097%. Αυτό οφειλόταν στην αύξηση των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων κατά 26,84% ή 10 56 χιλιάδες ρούβλια. και μείωση του κυκλοφοριακού ενεργητικού κατά 0,48% ή κατά 8 χιλιάδες ρούβλια.

Το μερίδιο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε κατά 5,07%, αν και για το τέλος του 2012 ήταν ήδη αρκετά μεγάλο και ανήλθε σε 72,53%.

Τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύονται κυρίως από ακίνητα (πρόκειται για κτίριο εστιατορίου, κουζίνα και εξοπλισμό κουζίνας και δύο αυτοκίνητα) - το μερίδιό τους είναι κοντά στο μερίδιο των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το μερίδιο των παγίων στοιχείων του εστιατορίου Ferrum είναι υψηλό, εξακολουθεί να είναι ακατάλληλο να αυξηθεί το μερίδιο αυτό ακόμα περισσότερο με την αγορά νέου εξοπλισμού, είναι προτιμότερο να εκσυγχρονιστεί το παλιό ή να χρησιμοποιηθεί ο μισθωμένος.

Το μερίδιο των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μειώθηκε κατά 5,07% και ανήλθε σε 27,47%. Τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία στο τέλος του 2013 αντιπροσωπεύουν τα αποθέματα (11,63%), ο ΦΠΑ επί των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων (1,74%) και των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων (8,43%), των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων (KFW) μετρητά (3,92%). Από τα στοιχεία του κεφαλαίου κίνησης, οι μετοχές μόνο μετρητών αυξήθηκαν κατά 0,94% και η ΚΘΠ κατά 0,03%, τα υπόλοιπα μερίδια μειώθηκαν.

Στο τέλος του 2013, οι υποχρεώσεις του εστιατορίου Ferrum αντιπροσώπευαν το κεφάλαιο και τα αποθεματικά κατά 8,34%, ενώ τα υπόλοιπα δανειακά κεφάλαια (91,66%) ήταν βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (50,87%) και υποχρεώσεις (40,78%). Επιπλέον, η κατάσταση στις αρχές του 2013 ήταν καλύτερη, αφού τα δανειακά κεφάλαια ανέρχονταν σε 78,67% και το μετοχικό κεφάλαιο ήταν 21,33%, ενώ κατά τη διάρκεια του έτους το μερίδιό τους μειώθηκε κατά 12,99% και η οικονομική κατάσταση του εστιατορίου Ferrum έγινε λιγότερο σταθερή.

Η ανάλυση της φερεγγυότητας και της ρευστότητας του εστιατορίου "Ferrum" θα παραμείνει στον πίνακα 3.

Πίνακας 3 - Ανάλυση της φερεγγυότητας και της ρευστότητας του εστιατορίου "Ferrum"

Απόκλιση, (+, -), 2013 έως

1. Η τρέχουσα αναλογία ρευστότητας (1-2)

2. Ο γρήγορος λόγος (0.5-1)

3. Ο λόγος απόλυτης ρευστότητας (0,2-0,4)

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 3, η τρέχουσα αναλογία ρευστότητας δεν πληροί τα πρότυπα και έχει αρνητική τάση.

Ο γρήγορος λόγος δεν πληροί τα όρια του προτύπου (0,5-1) και έχει αρνητική τάση. Ο λόγος απόλυτης ρευστότητας φτάνει επίσης στο πρότυπο, αν και η δυναμική είναι θετική, αλλά όχι επαρκής. Έτσι, το εστιατόριο "Ferrum" είναι μια μη ρευστοποιήσιμη και αφερέγγυα οργάνωση και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπολογίζει σε δάνεια για την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του.

Η ανάλυση της χρηματοοικονομικής σταθερότητας του εστιατορίου "Ferrum" θα εκτελεστεί στον πίνακα 4.

Πίνακας 4 - Ανάλυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας του εστιατορίου "Ferrum"

Απόκλιση, (+, -), 2013 έως

1. Ο λόγος αυτονομίας (> 0,5)

2. Ο δείκτης συγκέντρωσης του δανειακού κεφαλαίου (0,7)

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 4, όλοι οι συντελεστές δεν πληρούν τα πρότυπα και η δυναμική τους εξακολουθεί να τους αποξενώνει από τα ρυθμιστικά όρια.

Ο μόνος δείκτης που πληρούσε το πρότυπο το 2011 είναι ο συντελεστής αυτονομίας, ήταν ίσος με 0,52 με το πρότυπο (> 0,5), αλλά στη συνέχεια άρχισε να μειώνεται απότομα και έτσι μπορεί να ειπωθεί ότι το εστιατόριο Ferrum έχει ένα ασταθές οικονομικό κατά τη διάρκεια του 2012 και του 2013 χειροτερεύει.

Θα αναλύσουμε την ασφάλεια του εστιατορίου Ferrum με το δικό του κεφάλαιο κίνησης, όπου μπορεί να φανεί ότι ο τύπος χρηματοοικονομικής σταθερότητας του εστιατορίου Ferrum κατά την περίοδο 2011-2013 είναι μια ασταθής και ακόμη και οικονομική κρίση. Στη θέση αυτή, το εστιατόριο "Ferrum" έχει έλλειψη κεφαλαίου κίνησης και έλλειψη μακροπρόθεσμων πηγών σχηματισμού αποθεμάτων. Είναι απαραίτητο για τη διοίκηση να εντοπίζονται οι δυνατότητες μείωσης των αποθεμάτων, καθώς και η δυνατότητα αναπλήρωσης πηγών σχηματισμού αποθεμάτων και βελτιστοποίησης της δομής τους.

Εκτελέστε ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του εστιατορίου "Ferrum" (πίνακας 5).

Πίνακας 5 - Δείκτες επιχειρηματικής δραστηριότητας του εστιατορίου "Ferrum"

Απόκλιση, (+, -), 2013 έως

Ποσοστό ανάπτυξης,% 2013 έως

1. Έσοδα, χιλιάδες ρούβλια

2. Η μέση ετήσια αξία των περιουσιακών στοιχείων, χιλιάδες ρούβλια

3. Ο λόγος του συνολικού ενδιαφέροντος. κεφάλαιο (1: 2)

4. Το μέσο ετήσιο κόστος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων

5. Ο συντελεστής φόρτωσης. κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (1: 4)

6. Το μέσο κόστος των άϋλων περιουσιακών στοιχείων

7. Συντελεστής επιστροφής nonmater. στοιχεία ενεργητικού (1: 5)

8. Το μέσο κόστος ιδίων κεφαλαίων

9. Αναλογία απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (1: 8)

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 5, ο λόγος του συνολικού κύκλου εργασιών σχεδόν δεν αλλάζει το 2013 σε σχέση με το 2012, αλλά αυξάνεται κατά 2 έτη κατά 72,77%. Ο δείκτης κύκλου εργασιών των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε το 2013 κατά μόνο 0,83%, για 2 έτη 8,73%. Ο ρυθμός απόδοσης των άϋλων περιουσιακών στοιχείων είναι πολύ υψηλός, δεδομένου ότι οι εκτιμήσεις κόστους είναι μικρές, αλλά αυξήθηκαν μόνο κατά 5.48% το 2013 σε σύγκριση με το 2012.

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων αυξάνεται από 27,24 ρούβλια. για 1 τρίμ. έσοδα το 2011 και 77,52 ρούβλια. για 1 τρίμ. έσοδα το 2013 ή 2,8 φορές, δηλαδή μειώνοντας παράλληλα το μετοχικό κεφάλαιο του εστιατορίου Ferrum εξακολουθεί να αυξάνει τα έσοδα, αν και αυτό οδηγεί σε μείωση της χρηματοοικονομικής του σταθερότητας.

Η ανάλυση των δεικτών κέρδους και κερδοφορίας μας επιτρέπει να εκτιμούμε την αποτελεσματικότητα της εταιρείας σε απόλυτους όρους (κέρδος) και συγγενείς, οι οποίοι είναι λιγότερο επιρρεπείς στην επίδραση του πληθωρισμού (κερδοφορία).

Αναλύστε το μεικτό κέρδος ή το ακαθάριστο εισόδημα του εστιατορίου "Ferrum" (πίνακας 6).

Πίνακας 6 - Ανάλυση του εισοδήματος του εστιατορίου "Ferrum" για το 2011-2013

Απόκλιση, (+, -), 2013 έως

Ποσοστό ανάπτυξης,% 2013 έως

Έσοδα, χιλιάδες ρούβλια

Ακαθάριστο εισόδημα, χιλιάδες ρούβλια

Το επίπεδο του ακαθάριστου εισοδήματος,%

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6, τα έσοδα αυξάνονται ταχύτερα από το μεικτό εισόδημα:

195,28%> 189,32% - ο ρυθμός ανάπτυξης 2013 έως 2011

105,48%> 96,36% - ο ρυθμός ανάπτυξης 2013 έως 2012

Αυτό οδήγησε στο γεγονός ότι το επίπεδο των ακαθάριστων εσόδων για δύο χρόνια μειώνεται από 68,48% το 2011 σε 66,39% το 2013 ή κατά 8,64%.

Διερευνήστε το κέρδος και την κερδοφορία του εστιατορίου "Ferrum" (πίνακας 7).

Πίνακας 7 - Ανάλυση του κέρδους και της κερδοφορίας του εστιατορίου "Ferrum" για το 2011-2013, χιλιάδες ρούβλια.

Απόκλιση, (+, -), 2013 έως

Ποσοστό ανάπτυξης,% 2013 έως

Έσοδα από την πώληση αγαθών

Κέρδος από πωλήσεις

Κέρδος προ φόρων

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 7, το μερίδιο των εσόδων από την πώληση αγαθών στα έσοδα μειώνεται κατά 3,64% για 2 χρόνια, γεγονός που είναι αρνητικό, ενώ η μείωση του μεριδίου του κόστους διανομής κατά 2 έτη κατά 0,6% είναι αντίθετη αλλά θετική. οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 2,6% σε 2 χρόνια, η έλλειψη άλλων εσόδων και η αύξηση των λοιπών εξόδων επηρέασε αρνητικά το επίπεδο των κερδών προ φόρων, τα οποία μειώθηκαν κατά 16,6% και το επίπεδο καθαρού κέρδους κατά το ίδιο ποσοστό ή 16,6%.

Αναλύστε τους δείκτες κερδοφορίας στον πίνακα 8.

Πίνακας 8 - Οι δείκτες κερδοφορίας του εστιατορίου "Ferrum" για το 2011-2013. Σε χιλιάδες ρούβλια

Κέρδος προ φόρων

Κόστος αγαθών, έργων και υπηρεσιών

Αποδοτικότητα της κύριας δραστηριότητας

Επιστροφή του μόνιμου κεφαλαίου

Απόδοση παραγωγικών στοιχείων ενεργητικού

Επιστροφή σε όλα τα στοιχεία ενεργητικού

Όπως φαίνεται από τον πίνακα 8, όλοι οι δείκτες κερδοφορίας έχουν θετική τάση, εκτός από τον δείκτη αποδοτικότητας του μόνιμου κεφαλαίου, ο οποίος μειώθηκε σημαντικά το 2012 και το 2013. λόγω του γεγονότος ότι το εστιατόριο "Ferrum" σε αυτά τα χρόνια δεν είχε μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, και η μετοχική μείωση. Παρά τη θετική απόλυτη αύξηση των δεικτών κερδοφορίας το 2013 σε σχέση με το 2012, μπορεί να φανεί ότι είναι περισσότερο από 2 φορές μικρότερη από την απόλυτη αύξηση το 2013 σε σύγκριση με το 2011, μια αύξηση το 2012 σε σύγκριση με το 2011. ήταν πιο σημαντική.

Ας συνοψίσουμε την έρευνα και να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα σχετικά με τα υφιστάμενα προβλήματα στις δραστηριότητες του εστιατορίου "Ferrum", το οποίο επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία.

Η οικονομική υπηρεσία του εστιατορίου "Ferrum" αντιπροσωπεύεται μόνο από τον επικεφαλής λογιστή, ως εκ τούτου εκτελεί τις λειτουργίες ενός οικονομολόγου, αλλά λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των λογιστικών εργασιών, οι λειτουργίες του οικονομολόγου δεν εκτελούνται πλήρως. Αυτό οδηγεί σε λάθη στον οικονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της μη δέουσας προσοχής στην ανάλυση των δεικτών απόδοσης, δηλαδή στα κέρδη και την κερδοφορία, επειδή το εστιατόριο Ferrum πραγματοποιεί κέρδος, τα έσοδα αυξάνονται και δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους παράγοντες οι οποίες επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη αυτή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες αρνητικών επιπτώσεων στα κέρδη και την κερδοφορία.

Η αύξηση των αποθεμάτων αγαθών στο μπαρ, που οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση, μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ οι οικονομικοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται ορθολογικά, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα και, τελικά, το κέρδος και η κερδοφορία μειώνονται. Η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας είχε αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα, γεγονός που τελικά οδηγεί σε μείωση των κερδών και της κερδοφορίας. Είναι απαραίτητο να βρεθούν αποθεματικά για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας χωρίς αύξηση του αριθμού των εργαζομένων. Παρά την αύξηση της βασικής παραγωγικότητας, η παραγωγικότητα κεφαλαίου μειώθηκε το 2013, είναι απαραίτητο να γίνει καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων. Η ανάπτυξη άλλων οργανισμών εστίασης στην πόλη και στο μικροπεριβάλλον απαιτεί την επέκταση του φάσματος των υπηρεσιών, ώστε να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την υπηρεσία τροφοδοσίας (catering). Μεγάλο μερίδιο και αύξηση των λοιπών δαπανών οδηγεί σε μείωση της κερδοφορίας. Πρόκειται για έξοδα πληρωμής προστίμων και κυρώσεων για παραβίαση των απαιτήσεων πυρασφάλειας, απαιτήσεις του υγειονομικού και επιδημιολογικού σταθμού, φιλοξενία, έξοδα γάμου, υπεξαίρεση. Είναι απαραίτητο να μειωθούν αυτά τα κόστη.

Ανάλυση καφέ χρηματοοικονομικής απόδοσης

3. Μείωση των εσόδων λόγω της μείωσης της πραγματικής ζήτησης

Διεύρυνση της ζήτησης λόγω καινοτομιών στη ζήτηση στην αγορά υπηρεσιών εστίασης

Περιγράφουμε εν συντομία τα προβλήματα. Η οικονομική υπηρεσία του εστιατορίου "Ferrum" αντιπροσωπεύεται μόνο από τον επικεφαλής λογιστή, ως εκ τούτου εκτελεί τις λειτουργίες ενός οικονομολόγου, αλλά λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας των λογιστικών εργασιών, οι λειτουργίες του οικονομολόγου δεν εκτελούνται πλήρως. Αυτό οδηγεί σε λάθη στον οικονομικό σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένης της μη δέουσας προσοχής στην ανάλυση των δεικτών απόδοσης, δηλαδή στα κέρδη και την κερδοφορία, επειδή το εστιατόριο Ferrum πραγματοποιεί κέρδος, τα έσοδα αυξάνονται και δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος ανησυχίας, αλλά είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τους παράγοντες οι οποίες επηρέασαν θετικά την ανάπτυξη αυτή και είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εντοπιστούν οι παράγοντες αρνητικών επιπτώσεων στα κέρδη και την κερδοφορία.

Η αύξηση των αποθεμάτων αγαθών στο μπαρ, που οδηγεί σε υπερεκμετάλλευση, μείωση του κύκλου εργασιών, ενώ οι οικονομικοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται ορθολογικά, πράγμα που σημαίνει ότι τα έσοδα και, τελικά, το κέρδος και η κερδοφορία μειώνονται.

Η μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας είχε αρνητικές επιπτώσεις στα έσοδα, γεγονός που τελικά οδηγεί σε μείωση των κερδών και της κερδοφορίας. Είναι απαραίτητο να βρεθούν αποθεματικά για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας χωρίς αύξηση του αριθμού των εργαζομένων.

Παρά την αύξηση της βασικής παραγωγικότητας, η παραγωγικότητα κεφαλαίου μειώθηκε το 2014, είναι απαραίτητο να γίνει καλύτερη χρήση των υφιστάμενων πόρων.

Η ανάπτυξη άλλων οργανισμών δημόσιων τροφοδοσιών στην πόλη και στο μικροπεριβάλλον απαιτεί την επέκταση του φάσματος των πιάτων ανάλογα με την εποχή, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές ομάδες πελατών.

Ένα μεγάλο μέρος των λοιπών εξόδων οδηγεί επίσης σε μείωση της κερδοφορίας. Πρόκειται για έξοδα πληρωμής προστίμων και κυρώσεων για παραβίαση των απαιτήσεων πυρασφάλειας, απαιτήσεις του υγειονομικού και επιδημιολογικού σταθμού, φιλοξενία, έξοδα γάμου, υπεξαίρεση. Είναι σημαντικό να μειώσετε αυτές τις δαπάνες.

Έτσι, η ανάλυση των δραστηριοτήτων του SP Karelin G.S. έδειξε ότι αυτό το εστιατόριο έχει αποθέματα για αυξημένη κερδοφορία.

Ανάλυση των οικονομικών και οικονομικών δραστηριοτήτων του καφέ

Η μελέτη της οργανωτικής και παραγωγικής δομής του καφέ-μπαρ. Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του, δομή πηγών και κύκλου εργασιών, επιχειρηματική δραστηριότητα και κερδοφορία. Αξιολόγηση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας της επιχείρησης.

Αποστολή της καλής εργασίας σας στη βάση γνώσεων είναι απλή. Χρησιμοποιήστε την παρακάτω φόρμα.

Οι σπουδαστές, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές, οι νέοι επιστήμονες που χρησιμοποιούν τη βάση γνώσεων για τις σπουδές και την εργασία τους θα σας ευχαριστήσουν πολύ.

1. Γενικά χαρακτηριστικά του καφέ

2. Η οργανωτική και παραγωγική δομή του καφέ-μπαρ

3. Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του καφέ

3.1 Ανάλυση των οικονομικών δεικτών

3.2 ανάλυση της δομής των πηγών των κεφαλαίων καφέ

3.3 Αξιολόγηση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας

3.4 Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κερδοφορίας των καφετεριών

3.4.1 Ανάλυση της κερδοφορίας του καφέ

3.4.2 Ανάλυση του κύκλου εργασιών

4. Προτάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης της LLC "Zin"

φερεγγυότητα κέρδους του χρηματοοικονομικού κύκλου εργασιών

Ο κύριος σκοπός της πρακτικής κατάρτισης είναι να εδραιώσει και να εμβαθύνει τις γνώσεις που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια της κατάρτισης, την απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων στην ειδικότητα στη μετάβαση ενός καφέ στις σχέσεις της αγοράς.

Δεδομένου ότι αυτή η πρακτική είναι προπτυχιακό, είναι το στάδιο της διατριβής, κατά την οποία διεξάγεται η επιλογή, συσσώρευση και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με το θέμα της διατριβής.

Για την πρακτική κατάρτιση επιλέχθηκε η εταιρεία Zin Limited Liability Company, η οποία δημιουργήθηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τον Ομοσπονδιακό Νόμο «για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης» και άλλες νομοθετικές πράξεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Διοικητικά, η LLC "Zin" βρίσκεται στη Μόσχα.

Αντικείμενο μελέτης - ένα cafe-bar LLC "Zin"

Σκοπός της έκθεσης είναι να ανασκοπήσει τα κύρια προβλήματα και ιδιαιτερότητες των δραστηριοτήτων της Zin LLC στην αγορά υπηρεσιών, να αναλύσει τις οικονομικές και οικονομικές δραστηριότητες της καφετέριας.

Τα καθήκοντα που επιλύθηκαν σε αυτή την έκθεση:

- γενική περιγραφή των δραστηριοτήτων καφέ-μπαρ.

- ανάλυση της οργανωτικής δομής του καφέ-μπαρ.

οικονομική και οικονομική ανάλυση του καφέ.

προτάσεις για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης.

Για τη διεξαγωγή της έκθεσης χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι από την επιστημονική βιβλιογραφία για τη στρατηγική διαχείριση, τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη χρηματοοικονομική διαχείριση και ανάλυση, καθώς και την οικονομία των καφέ.

Η έκθεση αποτελείται από τρία τμήματα, το πρώτο από τα οποία περιγράφει τις δραστηριότητες του καφέ, το δεύτερο περιγράφει την οργανωτική και παραγωγική δομή του καφέ, την οποία παρακολούθησα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Στο τρίτο κεφάλαιο σχετικά με τα συνημμένα στοιχεία αναφοράς, πραγματοποιήθηκε ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας για την περίοδο 2004-2005, εξήχθησαν τα κύρια συμπεράσματα και γράφτηκε ένα γενικό συμπέρασμα σχετικά με τις δραστηριότητες του cafe-bar Zin.

1. Γενικά χαρακτηριστικά του καφέ

Το καφέ-μπαρ "Zin" ιδρύθηκε το 2001. Ο βασικός σκοπός του ιδρύματος είναι η παροχή υψηλής ποιότητας εξυπηρέτησης πελατών. Τα στοιχεία της εταιρείας μας είναι τα εξής:

? Νομική διεύθυνση: 21059 Moscow,

? Πραγματική διεύθυνση: 103009 Μόσχα, st.

Σύμφωνα με τον Χάρτη, οι δραστηριότητες του καφέ-μπαρ "Zin" είναι:

Παροχή υπηρεσιών εστίασης.

την παροχή αθροιστικών υπηρεσιών αναψυχής που ανταποκρίνονται σε γενικά αποδεκτά πρότυπα εξυπηρέτησης ·

την παροχή αθροιστικών υπηρεσιών αναψυχής που ανταποκρίνονται σε γενικά αποδεκτά πρότυπα εξυπηρέτησης ·

ανεξάρτητη άσκηση οικονομικής δραστηριότητας κατά τον προβλεπόμενο από τον νόμο τρόπο ·

ενοικίαση ακινήτου και παροχή ακινήτου προς ενοικίαση.

την εφαρμογή άλλων δραστηριοτήτων που δεν απαγορεύονται από το εφαρμοστέο δίκαιο. Όλες οι δραστηριότητες της Εταιρείας πραγματοποιούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Το cafe-bar διοικείται από το μοναδικό εκτελεστικό όργανο - τον γενικό διευθυντή.

Οι εργασιακές σχέσεις των υπαλλήλων της Εταιρείας διέπονται από την ισχύουσα εργατική νομοθεσία.

2. Η οργανωτική και παραγωγική δομή του καφέ-μπαρ

Κατά την ίδρυσή της, η εταιρεία απαρτίζεται από 20 άτομα. Μέχρι σήμερα, ο αριθμός των εργαζομένων έχει αλλάξει ελαφρά και είναι 23 άτομα.

Η οργανωτική δομή του οργανισμού δείχνει ότι το εστιατόριο είναι ακόμα μια διπλή υποταγή (έτσι μαγειρεύει κατάθεση, ενώ ο σεφ και Διευθύνων Σύμβουλος, καθώς και η υποταγή του καθαρισμού διαχειριστή της αίθουσας και Διευθύνων Σύμβουλος τα βάζει περιοδικά στην αγκαλιά του και προκαλεί σύγχυση και αβεβαιότητα, των οποίων οι οδηγίες για να ακολουθήσουν ). Οι συγκρούσεις μεταξύ των καθαριστών και των σερβιτόρων προκύπτουν περιοδικά στο συλλογικό και οι ρίζες αυτού του προβλήματος βρίσκονται επίσης στη δυαδικότητα της υποταγής. Το πρόβλημα αυτό αξίζει περισσότερη προσοχή από τη διοίκηση του εστιατορίου. Το διάγραμμα δείχνει ότι ο διαχειριστής της αίθουσας, ο διαχειριστής της προμήθειας, ο σεφ και ο αναπληρωτής διευθυντής χρηματοδότησης βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο υποταγής (σύμφωνα με τις παρατηρήσεις μου, υπάρχουν σχετικά φιλικές σχέσεις μεταξύ τους χωρίς διασταυρώσεις συμφερόντων) και συχνά αναθέτουν την εξουσία τους στη διαχείριση εργαζομένων χαμηλότερου επιπέδου.

3. Ανάλυση των οικονομικών αποτελεσμάτων του καφέ

3.1 Ανάλυση των οικονομικών δεικτών

Ο έλεγχος της συνέπειας των οικονομικών δεικτών έδειξε ότι η ετήσια έκθεση εκπονείται σωστά, επαληθεύεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση των οικονομικών δραστηριοτήτων του καφέ.

Ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας - είναι ο υπολογισμός, η ερμηνεία και η αξιολόγηση ενός συνόλου χρηματοοικονομικών δεικτών που χαρακτηρίζουν διάφορες πτυχές του οργανισμού.

Σκοπός της ανάλυσης είναι η απόκτηση των πληροφοριών που απαιτούνται για τη λήψη αποφάσεων διαχείρισης.

Τα βασικά καθήκοντα που επιλύθηκαν κατά τη διάρκεια της οικονομικής ανάλυσης:

προσδιορισμός («σταθεροποίηση») της οικονομικής κατάστασης του καφέ κατά το χρόνο της μελέτης ·

προσδιορίζοντας τις τάσεις και τα πρότυπα στην ανάπτυξη καφέ για την περίοδο που μελετήθηκε.

ο ορισμός των "στενών" θέσεων που επηρεάζουν δυσμενώς την οικονομική κατάσταση του καφέ.

προσδιορισμός των αποθεματικών που μπορεί να χρησιμοποιήσει η εταιρεία για τη βελτίωση της οικονομικής κατάστασης.

Οι κύριοι τομείς της ανάλυσης:

ανάλυση της διάρθρωσης του ισολογισμού και του καθαρού κεφαλαίου κίνησης

ανάλυση της ρευστότητας και της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας

ανάλυση της αποδοτικότητας και της διάρθρωσης του κόστους

ανάλυση της αποδοτικότητας της εργασίας.

Ανάλογα με την εργασία, η ανάλυση μπορεί να παρουσιάζει ποικίλους βαθμούς λεπτομέρειας σε μεμονωμένους τομείς, αλλά σε σύντομη μορφή είναι απαραίτητο να διεξαχθεί ανάλυση σε όλους τους τομείς. Αυτό οφείλεται στην αλληλεξάρτηση των δεικτών: η αλλαγή σε ορισμένους δείκτες μπορεί να είναι συνέπεια αλλαγής σε άλλους. Για παράδειγμα, η μείωση της κερδοφορίας συνδέεται συχνά με επιδείνωση του κύκλου εργασιών.

Ανάλογα με τους στόχους, η οικονομική ανάλυση του καφέ μπορεί να συμπληρωθεί με άλλες μελέτες (μάρκετινγκ, τεχνολογία).

Τα οικονομικά αποτελέσματα του καφέ χαρακτηρίζονται από το άθροισμα των κερδών και το επίπεδο κερδοφορίας. Όσο μεγαλύτερο είναι το ποσό του κέρδους, τόσο υψηλότερο είναι το επίπεδο κερδοφορίας, τόσο πιο αποτελεσματικά λειτουργεί η επιχείρηση, τόσο πιο σταθερή είναι η οικονομική της θέση. Ως εκ τούτου, η αναζήτηση αποθεματικών για την αύξηση των κερδών και της κερδοφορίας είναι ένα από τα κύρια καθήκοντα σε κάθε τομέα των επιχειρήσεων.

Οι κύριες πηγές πληροφόρησης για την ανάλυση είναι τα στοιχεία της αναλυτικής λογιστικής των λογαριασμών των αποτελεσμάτων, "Έκθεση κερδών και ζημιών" (έντυπο αριθ. 2), Έκθεση για την κίνηση κεφαλαίων (έντυπο αριθ. 3).

Ανάλυση της δομής και της δυναμικής των οικονομικών αποτελεσμάτων, OOO "Zin" θα διατηρηθεί με βάση τα στοιχεία του πίνακα αριθ. 1.

Πίνακας 1 Δυναμική των οικονομικών αποτελεσμάτων της καφετέρια LLC "Zin"

Έσοδα από την πώληση αγαθών

Κόστος πωλήσεων αγαθών

Κέρδος από πωλήσεις (1-2-3-4)

Τόκοι εισπρακτέοι

Τόκοι πληρωτέοι

Έσοδα από τη συμμετοχή σε άλλους οργανισμούς

Λοιπά λειτουργικά έσοδα

Άλλα λειτουργικά έξοδα

Άλλα έσοδα εκτός εκμετάλλευσης

Άλλα μη λειτουργικά έξοδα

Κέρδος προ φόρων (5 + 6-7 + 8 + 9-10 + 11-12 + 13-14)

Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις

Τρέχων φόρος εισοδήματος

Πληρωμές για τον επανυπολογισμό του φόρου εισοδήματος, το ποσό των οφειλόμενων φορολογικών κυρώσεων

Αποτελέσματα εις νέον (ζημία) του έτους αναφοράς (14-15-16)

Όπως δείχνουν τα στοιχεία στον πίνακα, τα έσοδα από πωλήσεις για την εξεταζόμενη περίοδο αυξήθηκαν κατά 542.419 ρούβλια. (κατά 9,72%). Το κόστος παραγωγής το 2003 ήταν 40,7% των εσόδων. Το 2004, ο αριθμός αυτός μειώθηκε και ανήλθε σε 36,83% των εσόδων.

Το ποσό των εξόδων πώλησης το 2004 αυξήθηκε κατά 126.146 ρούβλια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. (32,58%), ενώ η διοίκηση μειώθηκε κατά 25,925 ρούβλια. (κατά 1177%). Ως αποτέλεσμα αυτών των αλλαγών, το κέρδος από πωλήσεις το 2004 ανήλθε σε 3.160.363 ρούβλια, ήτοι κατά 4,58292 ρούβλια. (16,96%) περισσότερο από ό, τι το 2003.

Η αύξηση των εσόδων από πωλήσεις συνδέεται με την αύξηση της παροχής υπηρεσιών λόγω της αντικατάστασης και της εισαγωγής πιο σύγχρονου εξοπλισμού. Η αύξηση των εξόδων πώλησης οφείλεται στην αύξηση των συμβάσεων προμήθειας προϊόντων.

3.2 ανάλυση της δομής των πηγών των κεφαλαίων καφέ

Για την ανάλυση της δομής των πηγών κεφαλαίου, η LLC "Zin" χρησιμοποιεί τα στοιχεία που παρουσιάζονται στον πίνακα 2.

Πίνακας 2. Ανάλυση της δομής των πηγών χρηματοδότησης

Ο λόγος της οικονομικής αυτονομίας cafe

Αναλογία οικονομικής εξάρτησης

Τρέχων δείκτης χρέους

Αναλογία μακροπρόθεσμης χρηματοοικονομικής ανεξαρτησίας

δικό + μακροπρόθεσμο κεφάλαιο/ /

Δείκτης κάλυψης του χρέους

Δείκτης χρηματοοικονομικής μόχλευσης

Ο λόγος χρηματοοικονομικής αυτονομίας δείχνει το μερίδιο των ιδίων κεφαλαίων στο συνολικό ισοζύγιο του ισολογισμού. Το 2004, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο συντελεστής αυτός μειώθηκε κατά 0,11 και ανήλθε σε 0,75. Αυτό σημαίνει ότι τα τρία τέταρτα του ενεργητικού της καφετέριας είναι εξασφαλισμένα με ίδια κεφάλαια.

Ο δείκτης μόχλευσης δείχνει πόσα από τα περιουσιακά στοιχεία της καφετέριας χρηματοδοτούνται με δανειακό κεφάλαιο. Το 2004, ο αριθμός αυτός αυξήθηκε κατά 11% και ανήλθε σε 0,25. Αυτό σημαίνει ότι ένα τέταρτο των περιουσιακών στοιχείων της καφετέριας αποκτήθηκε μέσω δανειακών κεφαλαίων.

Ο τρέχων δείκτης χρέους δείχνει ποιο ποσοστό του κεφαλαίου της καφετέριας καταλαμβάνει οι βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Για την εξεταζόμενη περίοδο, ο δείκτης αυτός άλλαξε ασήμαντα - από 5% το 2003 σε 6% - το 2004.

Ο μακροπρόθεσμος δείκτης χρηματοπιστωτικής εξάρτησης δείχνει την αναλογία του ιδίου και του μακροπρόθεσμου κεφαλαίου στο συνολικό νόμισμα ισολογισμού. Η αξία αυτού του συντελεστή μεταβλήθηκε ελαφρά από 94% το 2003 σε 93% το 2004.

Ο λόγος κάλυψης του χρέους των ιδίων κεφαλαίων δείχνει πόσο το μετοχικό κεφάλαιο υπερβαίνει το δανεισμένο (ή το αντίστροφο), δηλαδή λέει πόσα ρούβλια μετοχικού κεφαλαίου ανήκουν σε κάθε ρούβλι δανειακού κεφαλαίου που επενδύεται στην επιχείρηση. Όπως φαίνεται από τα υπολογισθέντα στοιχεία το 2003, ο αριθμός αυτός ήταν 6,35, δηλαδή το ίδιο κεφάλαιο του οργανισμού υπερέβη τα δανεισμένα χρήματα περισσότερο από 6 φορές. Το 2004, ο δείκτης αυτός μειώθηκε κατά το ήμισυ λόγω της προσέλκυσης πρόσθετων δανειακών κεφαλαίων από τον οργανισμό.

Ο λόγος χρηματοοικονομικής μόχλευσης δείχνει την αναλογία δανειακού κεφαλαίου προς ίδια κεφάλαια. Ο λόγος αυτός είναι αντιστρόφως ανάλογος με τον δείκτη μετοχικού κεφαλαίου.

Ανάλυση της ιδιότητας ιδιοκτησίας της LLC "Zin", η δομή των πηγών της, επιβεβαιώνει το συμπέρασμα σχετικά με την επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης του καφέ. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην αύξηση του μεριδίου των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων και, ως εκ τούτου, στη μείωση του μεριδίου των ιδίων κεφαλαίων του υπό μελέτη καφενείου.

3.3 Αξιολόγηση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας

Ρευστότητα (τρέχουσα φερεγγυότητα) - ένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της οικονομικής κατάστασης του οργανισμού, που καθορίζει την ικανότητα πληρωμής των λογαριασμών έγκαιρα και στην πραγματικότητα είναι ένας από τους δείκτες της πτώχευσης. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ρευστότητας είναι σημαντικά όσον αφορά τόσο τους εσωτερικούς όσο και τους εξωτερικούς χρήστες των πληροφοριών σχετικά με την οργάνωση.

Σκοπός της ανάλυσης ρευστότητας είναι να εκτιμηθεί η δυνατότητα της καφετέριας να καλύψει πλήρως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις σε βάρος των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εγκαίρως.

Η ανάλυση της ρευστότητας του ισοζυγίου συνίσταται στη σύγκριση κεφαλαίων ανά στοιχείο ενεργητικού, ομαδοποιημένων κατά τον βαθμό μείωσης της ρευστότητας, με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις για υποχρεώσεις, οι οποίες ομαδοποιούνται ανάλογα με τον βαθμό επείγουσας ανάγκης της αποπληρωμής τους:

Α1 - τα πιο ρευστά περιουσιακά στοιχεία είναι μετρητά καφέ και βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Χρησιμοποιώντας τους κωδικούς των γραμμών της φόρμας πλήρους ισορροπίας (μορφή αριθ. 1), μπορούμε να γράψουμε τον αλγόριθμο για τον υπολογισμό αυτής της ομάδας:

Α1 = p.250 + p.260. (1.1)

Α2 - ταχεία περιουσιακά στοιχεία - βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

Α3 - βραχυπρόθεσμα περιουσιακά στοιχεία - αποθέματα, ΦΠΑ επί των αποκτηθεισών αξιών και λοιπά στοιχεία κυκλοφορούντος ενεργητικού

Α3 = ρ.210 + ρ.220 + σελ.270 (1.3)

Α4 - μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού - μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις:

Α4 = p.190 - σελ.230. (1.4)

Θα συγκεντρώσουμε τα περιουσιακά στοιχεία του υπολοίπου και θα τα βάλουμε στον πίνακα 3.

Cafe κατηγοριοποίηση στοιχείων από τη ρευστότητα

βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις

βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις

φόρο προστιθέμενης αξίας

άλλα κυκλοφορούν περιουσιακά στοιχεία

μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία (χωρίς στοιχεία που περιλαμβάνονται σε 3 γρ.)

μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Τα στοιχεία στον πίνακα δείχνουν ότι το 2003 το ποσό των πιο ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων ήταν 350.947 ρούβλια. ή 3,72% στη δομή των περιουσιακών στοιχείων της καφετέριας. Το 2004, μειώνοντας την ταμειακή ροή του καφέ με 1,76562 ρούβλια. το μερίδιο των πιο ρευστών στοιχείων ενεργητικού στη δομή όλων των περιουσιακών στοιχείων του καφέ ήταν 1,28%.

Τα εμπορεύσιμα περιουσιακά στοιχεία είναι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις. Το μερίδιό τους το 2003 ήταν 17,62% στη δομή των περιουσιακών στοιχείων καφέ, και το 2004 λόγω των οφειλετών που πλήρωσαν τα χρέη τους, μειώθηκε κατά 994765 ρούβλια. και το μερίδιό τους στα περιουσιακά στοιχεία του καφέ ανερχόταν σε 4,89%.

Η ομάδα των βραδέως μεταφερόμενων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει αποθέματα, φόρο προστιθέμενης αξίας και άλλα στοιχεία ενεργητικού. Το ποσό τους το 2003 ήταν 1479193 ρούβλια. ενώ το ενεργητικό της καφετέριας είναι 15,69%. Το 2004, το ποσό τους αυξήθηκε κατά 50.79898 ρούβλια. και το μερίδιό τους στη δομή των περιουσιακών στοιχείων της καφετέριας ήταν 14,58%.

Η ομάδα των μη ρευστοποιήσιμων περιουσιακών στοιχείων περιλαμβάνει τα μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις. Το μερίδιο αυτής της ομάδας περιουσιακών στοιχείων στη σύνθεση όλων των περιουσιακών στοιχείων καφέ το 2003 ήταν 62,96%. Το 2004, λόγω της αύξησης του ποσού των μη κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων (αγορά νέου εξοπλισμού) κατά 4 870 946 RUB. το μερίδιό τους στα περιουσιακά στοιχεία της καφετέριας αυξήθηκε σε 79,26%.

Οι υποχρεώσεις του υπολοίπου ομαδοποιούνται ανάλογα με το βαθμό επείγουσας ανάγκης της πληρωμής τους:

F1 - οι πιο επείγουσες υποχρεώσεις είναι πληρωτέοι λογαριασμοί, άλλες υποχρεώσεις και επίσης δάνεια που δεν επιστρέφονται εγκαίρως:

F2 - βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις - βραχυπρόθεσμα δάνεια και δανειακά κεφάλαια:

F2 = ρ. 610 + σελ. 660. (1.6)

F3 - μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις - μακροπρόθεσμα δάνεια και δανειακά κεφάλαια, πληρωτέα μερίσματα και αποθεματικά για μελλοντικές δαπάνες:

F3 = ρ.590 + σελ. 630 + σελ. 650 (1.7)

F4 - μόνιμες υποχρεώσεις - ίδιο (μετοχικό) κεφάλαιο, το οποίο είναι συνεχώς στη διάθεση του καφέ:

F4 = ρ.490 + ρ.640. (1.8)

Η ομαδοποίηση των υποχρεώσεων παρουσιάζεται στον πίνακα 4.

Ο όμιλος παθητικού καφέ με το βαθμό επείγοντος της αποπληρωμής των υποχρεώσεων

δάνεια βραχυπρόθεσμων δανείων

άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

μακροπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια

χρέους προς τους συμμετέχοντες στην πληρωμή του εισοδήματος

αποθεματικά για μελλοντικές δαπάνες

αναβαλλόμενο εισόδημα

Από τα στοιχεία του πίνακα φαίνεται ότι το 2004 το ποσό των πιο επειγουσών υποχρεώσεων, το οποίο περιλαμβάνει πληρωτέους λογαριασμούς, αυξήθηκε σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κατά 119.898 ρούβλια. και το μερίδιό της στη σύνθεση του παθητικού το 2003 ήταν 4,2%.

Δεδομένου ότι η εταιρεία δεν είχε άλλες βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις το 2003 και το 2004, η ομάδα βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων αποτελείται από βραχυπρόθεσμα δάνεια και πιστώσεις. Το 2003, το ποσό τους ήταν 18.581 ρούβλια. ή 0,2% στις υποχρεώσεις. Το 2004, η εταιρεία έλαβε δάνειο ύψους 232964 ρούβλια. για την αγορά εξοπλισμού. Το αποτέλεσμα ήταν η αύξηση του μεριδίου των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων στο σύνολο των περιουσιακών στοιχείων στο 1,85%.

Οι μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αντιπροσωπεύονται από μακροπρόθεσμα δάνεια της τράπεζας και αποθεματικά για μελλοντικές δαπάνες. Το μέγεθος αυτής της ομάδας υποχρεώσεων το 2003 ήταν 811.895 ρούβλια. ή το 8,61% του συνόλου των υποχρεώσεων του καφέ. Το 2004, ο οργανισμός έλαβε επιπλέον μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους 1.805.620 ρούβλια. και το μερίδιό τους στις υποχρεώσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν 19,2%

Οι μόνιμες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν τα ίδια κεφάλαια και το αναβαλλόμενο εισόδημα. Το 2003, το μερίδιο αυτής της ομάδας υποχρεώσεων στο συνολικό τους ποσό ήταν 86,39%. Το 2004, λόγω της αύξησης του ποσού των κερδών εις νέον, το μερίδιό τους στις υποχρεώσεις ήταν 74,76%.

Για τον προσδιορισμό της ρευστότητας του ισολογισμού, είναι απαραίτητο να συγκριθούν τα αποτελέσματα των συγκεκριμένων ομάδων για στοιχεία ενεργητικού και παθητικού. Παραδοσιακά, η ισορροπία θεωρείται απολύτως υγρή εάν πραγματοποιηθεί το σύστημα αναλογιών:

2003 2004

Όπως φαίνεται από τους αναφερόμενους λόγους, ούτε το 2003 ούτε το 2004 το υπόλοιπο ενός καφέ μπορεί να θεωρηθεί απολύτως υγρό. Επιπλέον, από τις παραπάνω ανισότητες φαίνεται ότι το 2004 η θέση της καφετέριας επιδεινώνεται, καθώς το ποσό των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου δεν καλύπτει το ποσό των βραχυπρόθεσμων.

Για την αξιολόγηση της ρευστότητας και της φερεγγυότητας βραχυπρόθεσμα, υπολογίζονται οι ακόλουθοι δείκτες:

-τρέχουσα αναλογία

- ενδιάμεση αναλογία ρευστότητας

- απόλυτη αναλογία ρευστότητας

Ο υπολογισμός αυτών των συντελεστών δίδεται στον πίνακα αριθ. 5.

Δείκτες ρευστότητας καφέ

απόλυτη αναλογία ρευστότητας

γρήγορη αναλογία

τρέχουσα αναλογία

Ο απόλυτος (στιγμιαία) δείκτης ρευστότητας αντικατοπτρίζει την ικανότητα του οργανισμού να ανταποκριθεί στις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις εις βάρος των ελεύθερων μετρητών και των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων. Ο δείκτης απόλυτης αναλογίας ρευστότητας στο τέλος του 2004 ήταν 0,21, με τον κανόνα αυτής της αναλογίας να είναι 0,2-0,3. Δηλαδή, στο τέλος του 2004, μια επιχείρηση μπορεί να εξοφλήσει το 21% των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεών της σε βάρος μετρητών και χρεογράφων.

Ο λόγος της αναλογίας ενδιάμεσης ρευστότητας είναι 0,7-1. Στην εξεταζόμενη επιχείρηση, ο λόγος αυτός ήταν: το 2003 - 4,27, το 2004 - 1,02. Αυτές οι τιμές δείχνουν ότι τόσο το 2003 όσο και το 2004, μια επιχείρηση μπορεί να εξοφλήσει στο άμεσο μέλλον όλες τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της σε βάρος των ταμειακών και βραχυπρόθεσμων επενδύσεων.

Ο τρέχων δείκτης ρευστότητας δείχνει ποιο μέρος των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων μπορεί να αποπληρώσει η εταιρεία κινητοποιώντας όλα τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της. Ο λόγος αυτού του λόγου είναι μεγαλύτερος από 2.

Όπως δείχνουν οι υπολογισμοί το 2003, η αξία αυτού του συντελεστή ήταν 7,71. Το 2004, η τρέχουσα αναλογία ρευστότητας μειώθηκε κατά 2,77 και ανήλθε σε 4,94.

Η υπέρβαση του κυκλοφορούντος ενεργητικού έναντι των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων παρέχει αποθεματικό απόθεμα για την αντιστάθμιση των ζημιών που μπορεί να υποστεί μια επιχείρηση κατά τη διάθεση και εκκαθάριση όλων των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων εκτός από τα μετρητά. Όσο μεγαλύτερη είναι η αξία αυτού του δείκτη, τόσο μεγαλύτερη είναι η εμπιστοσύνη των πιστωτών ότι τα χρέη θα επιστραφούν.

Έτσι, ο υπολογισμός των δεικτών ρευστότητας επιβεβαίωσε το παραπάνω συμπέρασμα ότι το 2004 η οικονομική θέση του καφενείου επιδεινώνεται αλλά εξακολουθεί να παραμένει εντός του φυσιολογικού εύρους.

3.4 Ανάλυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και της κερδοφορίας των καφετεριών

Όπως γνωρίζετε, το κεφάλαιο βρίσκεται σε συνεχή κίνηση, μετακινώντας από ένα στάδιο του κυκλώματος σε άλλο:

Στο πρώτο στάδιο, η καφετέρια αποκτά τα απαραίτητα πάγια περιουσιακά στοιχεία, τα αποθέματα προϊόντων βασικών προϊόντων και στη δεύτερη, τα κεφάλαια αυτά χρησιμοποιούνται για την πληρωμή των μισθωτών, την καταβολή φόρων, την καταβολή κοινωνικών ασφαλίστρων και άλλων εξόδων. Το στάδιο αυτό ολοκληρώνεται με την πώληση προϊόντων στους πελάτες και την παραλαβή χρημάτων για τα προϊόντα που αποστέλλονται στο λογαριασμό της καφετέριας. Όσο ταχύτερα το κεφάλαιο κάνει το κύκλωμα, τόσο περισσότερα προϊόντα αγοράζει και πωλεί με το ίδιο ποσό κεφαλαίου. Μια καθυστέρηση στην κίνηση κεφαλαίων σε οποιοδήποτε στάδιο οδηγεί σε επιβράδυνση του κύκλου εργασιών, απαιτεί πρόσθετη επένδυση κεφαλαίων και μπορεί να προκαλέσει σημαντική επιδείνωση της χρηματοοικονομικής κατάστασης.

Το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε ως αποτέλεσμα της επιτάχυνσης του κύκλου εργασιών εκφράζεται κυρίως στην αύξηση των εσόδων από πωλήσεις χωρίς την πρόσθετη έλξη οικονομικών πόρων. Επιπλέον, λόγω της επιτάχυνσης του κύκλου εργασιών, υπάρχει αύξηση του ποσού του κέρδους, καθώς επιστρέφει συνήθως αρχικά στην αρχική μορφή μετρητών. Εάν η πώληση προϊόντων είναι ασύμφορη, η επιτάχυνση του κύκλου εργασιών των κεφαλαίων οδηγεί σε επιδείνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων. Από τα όσα ειπώθηκαν, προκύπτει ότι είναι απαραίτητο να προσπαθήσουμε όχι μόνο να επιταχύνουμε την κίνηση κεφαλαίων σε όλα τα στάδια του κυκλώματος αλλά και να μεγιστοποιήσουμε την απόδοσή του, η οποία εκφράζεται με την αύξηση του ποσού του κέρδους από ένα ρούβλι κεφαλαίου. Αυτό επιτυγχάνεται με την ορθολογική και οικονομική χρήση όλων των πόρων, αποτρέποντας την υπέρβαση του κόστους τους, απώλειες σε όλα τα στάδια του κυκλώματος. Ως αποτέλεσμα, το κεφάλαιο θα επιστρέψει στην αρχική του κατάσταση σε μεγαλύτερο ποσό, δηλαδή με κέρδος.

Η ανάλυση της αποτελεσματικότητας της χρήσης του κεφαλαίου χαρακτηρίζεται από την αποδοτικότητα (κερδοφορία) - τον λόγο του ποσού του κέρδους προς την αξία της περιουσίας.

3.4.1 Ανάλυση της κερδοφορίας του καφέ

Ο υπολογισμός των δεικτών κερδοφορίας των καφετεριών παρουσιάζεται στον πίνακα 6.

Top