logo

Κατανοούμε πόσο σημαντικό είναι να επιλέξουμε μια καλή και αξιόπιστη τράπεζα στα ΗΑΕ. Εξάλλου, μια εγγεγραμμένη εταιρεία χωρίς λειτουργικό τραπεζικό λογαριασμό είναι ένα εργαλείο που δεν λειτουργεί. Για το σκοπό αυτό, δεν αποκρύπτουμε ούτε αποκρύπτουμε τα δεδομένα που πολλοί σύμβουλοι προσφέρουν για μεγάλα χρήματα: έχουμε συντάξει για εσάς έναν κατάλογο τραπεζών ΗΑΕ, τον οποίο μπορείτε να δείτε παρακάτω δωρεάν. Αυτός ο κατάλογος υποδεικνύει όχι μόνο τις ιδιαιτερότητες των τραπεζών των ΗΑΕ, αλλά αποκαλύπτει επίσης πληροφορίες όπως τύποι τραπεζικών λογαριασμών στα ΗΑΕ, ώρα ανοίγματος λογαριασμού στην τράπεζα των ΗΑΕ, απαιτούμενο υπόλοιπο στην τράπεζα ΗΑΕ και άλλες σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τις τράπεζες των Εμιράτων. Αυτή η σύγκριση των τραπεζών των ΗΑΕ θα σας δώσει μια πλήρη κατανόηση της εικόνας.

Τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα: Ιστορικές πληροφορίες

Τα τραπεζικά ιδρύματα στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν να χωριστούν σε δύο κατηγορίες: (1) τις τοπικές τράπεζες και ιδρύματα μετοχικών που ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου №10 ΗΑΕ από το 1980, και (2) τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών τραπεζών που έχουν άδεια από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Κεντρική Τράπεζα σύμφωνα με το νόμο αριθ. 10 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων του 1980. Πριν εμφανιστεί η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, λειτουργούν τόσο στο εσωτερικό των σύγχρονων Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων τόσο τοπικά όσο και ξένα τραπεζικά ιδρύματα. Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, ο αριθμός των τραπεζών και των αντιπροσωπειών τους στα ΗΑΕ είναι τόσο μεγάλος που προκάλεσε δυσανάλογη διαφορά μεταξύ του αριθμού των τραπεζών και της χωρητικότητας της τοπικής αγοράς. Αυτός ήταν ο βασικός λόγος για τον οποίο αναβλήθηκε εντελώς η έκδοση νέων αδειών σε τραπεζικούς οργανισμούς και ο αριθμός των υποκαταστημάτων ξένων τραπεζών μειώθηκε σημαντικά (σε οκτώ). Μόνο το 2003, η Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ ενέκρινε τη χορήγηση άδειας για πέντε νέες ξένες τράπεζες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Έτσι, κατά το 2003, ο συνολικός αριθμός των αντιπροσωπειών των ξένων τραπεζών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έφτασε τα σαράντα οκτώ και ο αριθμός των καταστημάτων σε είκοσι μία τοπικές τράπεζες έφθασε σε 330 υποκαταστήματα.

Άνοιγμα λογαριασμών για πολίτες εκτός ΗΑΕ σε τοπικές τράπεζες

Άνοιγμα λογαριασμών για πολίτες εκτός ΗΑΕ σε τοπικές τράπεζες

Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει χωρίς τραπεζικές υπηρεσίες. Οι μυριάδες λογαριασμοί που πρέπει να πληρώνονται, επιταγές που πρέπει να καταγράφονται, μεταφορές χρημάτων σε συγγενείς στο εξωτερικό, διάφορες συνδρομές μέσω τράπεζας - με λίγα λόγια, οι στενές σχέσεις με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν καταστεί ουσιαστικό στοιχείο της καθημερινής ζωής.

Σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να γίνει χωρίς τραπεζικές υπηρεσίες. Μια μυριάδα των λογαριασμών που πρέπει να καταβληθεί, τους ελέγχους που πρέπει να γράψω, εμβάσματα σε συγγενείς στο εξωτερικό, διαφόρων συνδρομών, που διαπράττονται μέσω της τράπεζας - με μια λέξη, μια στενή σχέση με τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν γίνει ένα ουσιαστικό μέρος της καθημερινής ζωής.

Χρησιμοποιώντας την υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης, ο κάτοχος του λογαριασμού μπορεί να παρακολουθεί συναλλαγές και υπόλοιπα λογαριασμών και πλαστικών καρτών, να ελέγχει το υπόλοιπό τους, συμπεριλαμβανομένης μίας πιστωτικής κάρτας, να ορίζει ένα τρίτο ως αποδέκτη κεφαλαίων, να μεταφέρει από έναν λογαριασμό σε άλλο οπουδήποτε στον κόσμο, κεφάλαια για καταθέσεις, αλλαγή των όρων πληρωμής και πολλά άλλα.

Τραπεζικό σύστημα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μπορούν να είναι υπερήφανα για το προοδευτικό τραπεζικό σύστημα, το οποίο αντιπροσωπεύεται από εθνικούς και ξένους τομείς. Με πληθυσμό 3,3 εκατ. Κατοίκων, τα ΗΑΕ έχουν έναν από τους υψηλότερους δείκτες στον κόσμο της αναλογίας του αριθμού των τραπεζών με το διαθέσιμο κεφάλαιο. Τώρα η χώρα έχει 21 τοπικές τράπεζες με 724 καταστήματα και 27 ξένες τράπεζες με 109 καταστήματα.

Λόγω της πολιτικής της Κεντρικής Τράπεζας των ΗΑΕ, η οποία επιβάλλει υπερβολικές απαιτήσεις όσον αφορά την κεφαλαιακή επάρκεια σε σύγκριση με τα διεθνή πρότυπα, οι τράπεζες των ΗΑΕ παραμένουν μεταξύ των πιο αξιόπιστων στον κόσμο. Το ευρύ φάσμα των υπηρεσιών που προσφέρονται από τις τράπεζες σε νομικά πρόσωπα και άτομα είναι συγκρίσιμο με τις υπηρεσίες τραπεζών σε άλλες χώρες όσον αφορά τη δομή του επιτοκίου, το κόστος και τις ελάχιστες απαιτήσεις ισορροπίας.

Τα πλεονεκτήματα του τραπεζικού συστήματος των ΗΑΕ αντικατοπτρίζουν την προοδευτική πολιτική καινοτομίας της χώρας στο σύνολό της. Για παράδειγμα, πέρυσι η Εθνική Τράπεζα του Ντουμπάι άνοιξε το πρώτο πλήρως αυτοματοποιημένο υποκατάστημα στη χώρα, εξοπλισμένο με μηχανήματα και κιόσκια ΑΤΜ που σας επιτρέπουν να χρησιμοποιείτε τραπεζικές υπηρεσίες σε πραγματικό χρόνο. Η χώρα βελτιώνει διαρκώς τη νομοθετική υποδομή για να καταστήσει τις τραπεζικές υπηρεσίες πιο αποτελεσματικές και ελκυστικές για τις ξένες εταιρείες, μεταξύ άλλων με την απλοποίηση της διαδικασίας επίλυσης εμπορικών διαφορών και την εισαγωγή ενός συστήματος μέτρων που εμποδίζουν το ξέπλυμα του «μαύρου» κεφαλαίου.

Κατά κανόνα, όλες οι τράπεζες χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες ανοίγουν λογαριασμούς για άτομα - κάτοχοι θεώρησης διαμονής, για μη κατοίκους θα είναι πιο δύσκολο, σε πολλές απόψεις η απόφαση της τράπεζας να ανοίξει λογαριασμό θα εξαρτηθεί από το ποια χώρα είναι ο αιτών.

Τα τελευταία χρόνια, οι τράπεζες έχουν γίνει εξαιρετικά επιφυλακτικοί σχετικά με πελάτες από τη Ρωσία. Μετά το σκάνδαλο με την Τράπεζα της Νέας Υόρκης, πολλές τράπεζες αρνούνταν κατηγορηματικά να συνεργαστούν με Ρώσους πελάτες. Το βασικό ζήτημα είναι η ασάφεια της προέλευσης του «ρωσικού χρήματος»: η αδυναμία επαλήθευσης της «καθαρότητας» τους αποτελεί σοβαρό εμπόδιο στο άνοιγμα λογαριασμών. Με αυτή την έννοια, οι τράπεζες με αμερικανικό και αγγλικό προτεκτοράτο είναι ιδιαίτερα κατηγορηματικές. Πολύ λίγες τράπεζες συμφωνούν να ανοίξουν λογαριασμούς για τους Ρώσους πολίτες που έρχονται στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ταξιδιωτική βίζα. Κατά κανόνα, στην περίπτωση αυτή, οι τράπεζες καλούνται να παράσχουν συστατικές επιστολές από αξιόπιστους πελάτες που έχουν λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα.

Όσον αφορά τους εταιρικούς λογαριασμούς, μία από τις βασικές απαιτήσεις των τραπεζών είναι η εγγραφή στα ΗΑΕ. Ωστόσο, ορισμένες τράπεζες ανοίγουν λογαριασμούς για τις εταιρείες που είναι εγγεγραμμένες στην επικράτεια των άλλων κρατών, και ακόμη και στις παραθαλάσσιες περιοχές, φυσικά, αν υπάρχει ένα πλήρες πακέτο των απαιτούμενων εγγράφων, δεόντως επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Επιπλέον, η τράπεζα μπορεί να ζητήσει τον ισολογισμό της εταιρείας τα τελευταία χρόνια και αντίγραφα των δηλώσεων από άλλες τράπεζες όπου υπάρχουν λογαριασμοί αυτής της εταιρείας, καθώς και συστατικές επιστολές από άλλες εταιρείες που έχουν λογαριασμούς στην ίδια τράπεζα. Η απόφαση για το άνοιγμα λογαριασμού για μια συγκεκριμένη εταιρεία θεωρείται ξεχωριστά από την τράπεζα σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση.

Στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, οι τραπεζικοί λογαριασμοί μπορούν να ανοίγονται από τουρίστες και επισκέπτες

Αυτό είναι σωστό, ακόμα και ένας τουρίστας μπορεί να ανοίξει έναν τραπεζικό λογαριασμό! Οι υπηρεσίες των τραπεζών των ΗΑΕ μπορεί να χρειαστούν από άτομα που συχνά έρχονται στα ΗΑΕ σε επιχειρήσεις, τόσο τακτικά όσο και τα μεγάλα χονδρέμποροι. Έχοντας ένα λογαριασμό σε οποιαδήποτε από τις τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είναι, πάνω απ 'όλα, να απαλλαγεί από την ανάγκη να μεταφέρουν μετρητά μαζί σας, και από τις γραφειοκρατικές διατυπώσεις που συνδέονται με την εξαγωγή συναλλάγματος από τη Ρωσία και τις χώρες της ΚΑΚ.

Τι μπορούν να ανοίξουν οι τουρίστες και οι επισκέπτες του ΗΑΕ;

Το τραπεζικό σύστημα των ΗΑΕ παρέχει στα άτομα τη δυνατότητα να ανοίξουν δύο κύριους τύπους τραπεζικών λογαριασμών - τρέχοντα και εξοικονόμηση, αν και είναι δυνατές διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων.

Κατά κανόνα, τα άτομα που δεν έχουν την ιδιότητα κάτοικος χώρας μπορούν να ανοίξουν λογαριασμό αποταμίευσης. Η κύρια διαφορά μεταξύ ενός λογαριασμού ταμιευτηρίου και ενός τρεχούμενου λογαριασμού είναι ότι ο ιδιοκτήτης του δεν διαθέτει βιβλιάριο επιταγών και τη δυνατότητα λήψης τραπεζικών δανείων. Στην περίπτωση αυτή, ο ιδιοκτήτης του λογαριασμού ταμιευτηρίου έχει την ευκαιρία να πραγματοποιήσει κέρδος από τη συνεισφορά του. Στην περίπτωση αυτή, κατά κανόνα, κάθε τράπεζα καθορίζει τα επιτόκιά της.
Με βάση το γεγονός ότι όλες οι τράπεζες δεν προωθούν ενεργά αυτή την υπηρεσία, το περιοδικό Aviamost μίλησε με τους πιο διάσημους.

Η επιλογή μας έπεσε σε 2 τοπικές και 2 διεθνείς τράπεζες που βρίσκονται στο Ντουμπάι.

Εθνική Τράπεζα του Ντουμπάι

Αυτή είναι μια τοπική τράπεζα που είναι γνωστή για τη φιλικότητα προς τους μη κατοίκους (τουρίστες και επισκέπτες στα ΗΑΕ). Για να ανοίξετε ένα λογαριασμό αποταμίευσης, πρέπει να καταθέσετε τουλάχιστον 1000 DX. ΗΑΕ. Η NBD, όπως η Mi Bank, δεν εφαρμόζει κυρώσεις για την έλλειψη ελάχιστου υπολοίπου στο λογαριασμό σας.

Τα οφέλη από το άνοιγμα λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα του Ντουμπάι

- Πρόσβαση στο λογαριασμό σας μέσω κάρτας VISA ELECTRON. Αυτή η πολυλειτουργική χρεωστική κάρτα σας δίνει πρόσβαση στον λογαριασμό σας οπουδήποτε στον κόσμο. Περισσότερα από 22 εκατομμύρια καταστήματα αποδέχονται την πληρωμή της VISA ELECTRON, καθώς και πάνω από 700 χιλιάδες ΑΤΜ δέχονται κάρτες με το λογότυπο της VISA, ELECTRON ή PLUS.
Στο έδαφος των ΗΑΕ, η πρόσβαση στο λογαριασμό είναι δυνατή μέσω οποιουδήποτε ΑΤΜ που δέχεται τις κάρτες της κεντρικής τράπεζας του ΕΑΕ.
Για τα άτομα, η τράπεζα παρέχει επίσης υπηρεσία μέσω τηλεφώνου (συμπεριλαμβανομένων των κινητών) και μέσω του Διαδικτύου ανά πάσα στιγμή και από οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι τόκοι από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου στα dirhams των ΗΑΕ καταβάλλονται στον πελάτη από την τράπεζα κάθε εξάμηνο στις 30 Ιουνίου και 31 Δεκεμβρίου σύμφωνα με το ελάχιστο υπόλοιπο που διατηρήθηκε κατά τη διάρκεια του μήνα.

Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό, πρέπει να παρουσιάσετε
- διαβατήριο με αντίγραφο πιστοποιημένο από την ξένη τράπεζά σας
- σύσταση από την υπερπόντια τράπεζά σας

Mi Bank της τράπεζας νέας γενιάς

Απομακρυσμένο τραπεζικό σύστημα

Η Mi Bank (meBank) είναι ξεχωριστό τμήμα του Ομίλου Emirates Bank (Emirates Bank Group), το οποίο προσφέρει τραπεζικές υπηρεσίες για ιδιώτες αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου.

Καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για την πιο ευέλικτη τράπεζα όσον αφορά το άνοιγμα λογαριασμών για μη κατοίκους. Προφανώς, είναι επίσης μία από τις λίγες τράπεζες στα ΗΑΕ, όπου οι πελάτες δεν χρειάζεται να διατηρούν το ελάχιστο υπόλοιπο στο λογαριασμό τους. Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα δεν επιβάλλει κυρώσεις, ακόμη και όταν το υπόλοιπο είναι μηδέν. (Άλλες τράπεζες εφαρμόζουν πρόστιμα αν το υπόλοιπο πέσει κάτω από το όριο που θέτει η τράπεζα. Για τους ιδιώτες, κυμαίνεται συνήθως από 1.000 έως 10.000 dr. ΗΑΕ, ανάλογα με την τράπεζα).

Το πλεονέκτημα της Mi Bank είναι, πάνω από όλα, η διατήρηση και διαχείριση του λογαριασμού αποκλειστικά μέσω του Διαδικτύου. Ίσως αυτό θα φοβίσει τους υποστηρικτές της παραδοσιακής προσέγγισης, συνηθισμένο στο κλασσικό σύστημα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η τράπεζα είναι πιο δημοφιλής στους νέους, οι οποίοι συχνά προτιμούν να εργάζονται εξ αποστάσεως.

Οι πελάτες της τράπεζας έχουν όλο το 24ωρο και καθημερινή πρόσβαση στο λογαριασμό από οπουδήποτε στον κόσμο. Σημειώστε ότι η διαχείριση του λογαριασμού σας μέσω του Διαδικτύου είναι η φθηνότερη από όλες τις μεθόδους που προσφέρονται από τις τράπεζες (σε σύγκριση με, για παράδειγμα, τις τραπεζικές υπηρεσίες μέσω τηλεφώνου, όταν οι διεθνείς διαπραγματεύσεις μπορούν να σας κοστίσουν πολλά χρήματα).

Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τράπεζες, τα υποκαταστήματα και τα κέντρα εξυπηρέτησης της Mi Bank έχουν εγκατεστημένους ειδικούς υπολογιστές για πελάτες. Οι πελάτες μπορούν να αποσύρουν μετρητά από ΑΤΜ χρησιμοποιώντας κάρτα ATM. Τα κέντρα εξυπηρέτησης είναι επίσης ανοιχτά 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα. Υπάρχει πάντα ένας εκπρόσωπος της τράπεζας για να βοηθήσει τον πελάτη, αν είναι απαραίτητο.
Αξίζει να σημειωθεί ότι σε κάθε υποκατάστημα της Τράπεζας υπάρχει ειδική μηχανή χρημάτων, μέσω της οποίας ο πελάτης μπορεί να καταθέσει μετρητά στο λογαριασμό του μέσα σε λίγα λεπτά.

Άνοιγμα λογαριασμού στη Mi Bank

Η Mi Bank παρέχει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της στους πελάτες της ανοίγοντας ένα καθολικό προσωπικό λογαριασμό "Mi Account" ("meAccount").

Το "Mi Account" μπορεί να ανοίξει τόσο από τους κατοίκους όσο και από τους επισκέπτες της χώρας (συμπεριλαμβανομένων των τουριστών).
Μία από τις εξαιρέσεις για τους φιλοξενούμενους και τους τουρίστες είναι ότι ανοίγει μόνο ο λεγόμενος λογαριασμός ταμιευτηρίου και, σε αντίθεση με τους κατόχους τρεχούμενου λογαριασμού, δεν παρέχεται το βιβλιάριο επιταγών και η δυνατότητα απόκτησης τραπεζικού δανείου. Ωστόσο, όπως είπαμε, το πλεονέκτημα της σωρευτικής κατάθεσης είναι ότι καταβάλλεται τόκος.

Διαφορετικά, όλοι οι πελάτες έχουν τις ίδιες ευκαιρίες - παίρνουν τραπεζικές κάρτες, πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων, πληρώνουν διάφορους λογαριασμούς, χρησιμοποιούν ασφαλείς υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και λαμβάνουν πληροφορίες λογαριασμού 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα από οπουδήποτε στον κόσμο.

Οι καταθέσεις αποταμιεύσεων μπορούν να ανοίξουν σε ένα από τα 7 νομίσματα: σε δουρμάρια των ΗΑΕ, δολάρια ΗΠΑ, λίρες Αγγλίας, ελβετικά φράγκα, δολάρια Αυστραλίας, δολάρια Καναδά και ευρώ.

Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό, πρέπει να υποβάλετε διαβατήριο, συστατική επιστολή από την τράπεζά σας και δήλωση λογαριασμού για τους τελευταίους 3 μήνες.

Επιτόκια στις καταθέσεις ταμιευτηρίου

Οι τόκοι από τις καταθέσεις ταμιευτηρίου στα dirhams των ΗΑΕ καταβάλλονται στον πελάτη από την τράπεζα κάθε έξι μήνες σύμφωνα με το ελάχιστο υπόλοιπο στο λογαριασμό μεταξύ της έκτης και της τελευταίας ημέρας του μήνα. Όσον αφορά τους λογαριασμούς καταθέσεων σε διαφορετικό νόμισμα, οι τόκοι καταβάλλονται ανά τρίμηνο με παρόμοιους όρους.

Οφέλη από το άνοιγμα λογαριασμού ταμιευτηρίου στη Mi Bank

1) δεν υπάρχει ανάγκη διατήρησης ελάχιστης ισορροπίας
2) ενεργοποίηση λογαριασμού μέσω του Διαδικτύου
3) παρέχοντας σε τρίτους την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν το λογαριασμό με συμφωνία και στο βαθμό που είναι απαραίτητο
4) ελκυστικά επιτόκια καταθέσεων
5) δεν υπάρχουν περιορισμοί στο ποσό των μετρητών που αποσύρονται από το λογαριασμό
6) δεν υπάρχουν περιορισμοί στο μέγεθος της κατάθεσης σε ξένο νόμισμα
7) πρόσβαση στο λογαριασμό 24 ώρες την ημέρα και 7 ημέρες την εβδομάδα από οπουδήποτε στον κόσμο

Η HSBC (Banking Corporation του Χονγκ Κονγκ και της Σαγκάης)

Αυτός ο παγκοσμίου φήμης διεθνής τραπεζικός όμιλος υπερηφανεύεται για την ευελιξία του. Γνωρίζει καλά τον πολιτισμό και τις παραδόσεις των χωρών στις οποίες δραστηριοποιείται, γεγονός που αντανακλάται σε μεγάλο βαθμό στη φύση των διαφημιστικών εκστρατειών της. Η πραγματική αξία της τραπεζικής υπηρεσίας του ομίλου HSBC αποκαλύπτεται κατά τη διάρκεια των ταξιδιών, καθώς το δίκτυο των τραπεζών της εξαπλώθηκε σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο.

Για να ανοίξετε ένα λογαριασμό αποταμίευσης, πρέπει να υποβάλετε
- διεθνές διαβατήριο
- συστατική επιστολή από την τράπεζά σας
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ελάχιστο υπόλοιπο των 5.000. ΗΑΕ (ή 2 χιλιάδες δολάρια, αγγλικά, λίρες ή ευρώ, ανάλογα με το νόμισμα που έχετε λογαριασμό). Κάθε φορά που το υπόλοιπο πέφτει κάτω από το καθορισμένο όριο, κάθε μήνα θα αφαιρείται ποσό 100 DX από το λογαριασμό. Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, $ 50, 50 ευρώ ή 25 Eng. λίρες αντίστοιχα.

Αυτή η διεθνής τράπεζα, καθώς και η HSBC, είναι γνωστή για ένα παγκόσμιο δίκτυο εξαπλωμένο σε όλο τον κόσμο.

Ένας λογαριασμός ταμιευτηρίου στη Citibank μπορεί να ανοίξει τόσο στα dirhams των ΗΑΕ όσο και σε δολάρια ΗΠΑ.
Στη συνέχεια, είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ένα ελάχιστο υπόλοιπο των 10.000. ΗΑΕ. Κάθε φορά που το υπόλοιπο πέφτει κάτω από το καθορισμένο όριο, ποσό 100 DX θα αφαιρείται μηνιαίως από το λογαριασμό σας. ΗΑΕ.

Η τράπεζα προσφέρει επίσης στους πελάτες της πρόσβαση στο λογαριασμό από οπουδήποτε στον κόσμο, CitiPhone - τραπεζική υπηρεσία μέσω τηλεφώνου, Citibank Online - τραπεζική υπηρεσία μέσω Internet, Citibank Alerting - τραπεζική υπηρεσία μέσω κινητού τηλεφώνου μέσω SMS ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Για να ανοίξετε έναν λογαριασμό, πρέπει να παρουσιάσετε
- διεθνές διαβατήριο
- σύσταση από την ξένη ή τοπική τράπεζά σας
- Την τραπεζική σας κατάσταση για τους τελευταίους 6 μήνες.

Φυσικά, οι τράπεζες παραμένουν τράπεζες, ενώ οι όροι για το άνοιγμα λογαριασμών είναι σχεδόν ίδιοι για όλες τις τράπεζες που αναφέραμε. Μερικοί από αυτούς, μεταξύ άλλων, οργανώνουν εκπτώσεις για τους πελάτες τους σε πολυάριθμα καταστήματα και εμπορικά κέντρα στα ΗΑΕ.

Ωστόσο, παρά το ανοικτό πνεύμα και τη φιλικότητα, κάθε τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα να αμφισβητήσει την πηγή των χρημάτων σας και, αν είναι απαραίτητο, να ενημερώσει τις τοπικές αρχές.

Η πολιτική αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική ενόψει των τρομοκρατικών επιθέσεων της 11ης Σεπτεμβρίου και της εντατικοποίησης της παγκόσμιας μάχης κατά της διεθνούς τρομοκρατίας και της νομιμοποίησης εσόδων από «βρώμικα» χρήματα.

Ταυτόχρονα, τολμούμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι δεν υπάρχει τίποτα να ανησυχείτε εάν η πηγή του εισοδήματός σας είναι νόμιμη και καθαρή.

Τελικά, αγαπητέ αναγνώστη, η επιλογή της τράπεζας είναι δική σας.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι το άρθρο μας γράφεται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και δεν αντικαθιστά τις συγκεκριμένες και λεπτομερείς πληροφορίες που παρέχουν οι ίδιες οι τράπεζες. Περαιτέρω, το περιοδικό μας δεν είναι υπεύθυνο για οποιεσδήποτε υλικές ή ηθικές απώλειες που υποστείτε ως αποτέλεσμα συνεργασίας με τα προαναφερθέντα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Εάν ενδιαφέρεστε να λάβετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες, σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε άμεσα με εκπροσώπους των τραπεζών:

meBank: 800 4644 (χωρίς χρέωση - για κλήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.mebank.ae

HSBC: 800 4440 (χωρίς χρέωση - για κλήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
+971 4 228 8007 (για κλήσεις από το εξωτερικό)
Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.hsbc.co.ae

Εθνική Τράπεζα του Ντουμπάι: 800 4444 (χωρίς χρέωση - για κλήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.nbd.co.ae

Citibank: 800 4000 (χωρίς χρέωση - για κλήσεις από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα)
Διεύθυνση Διαδικτύου: http://www.citibank.co.ae

Πηγή: emiratesbazaar

Αυτοκινητοβιομηχανία. Γρήγορος υπολογισμός της κερδοφορίας της επιχείρησης σε αυτόν τον τομέα

Υπολογίστε το κέρδος, την απόσβεση, την κερδοφορία οποιασδήποτε επιχείρησης σε 10 δευτερόλεπτα.

Εισαγάγετε αρχικά συνημμένα
Στη συνέχεια

Για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό, εισαγάγετε το αρχικό κεφάλαιο, κάντε κλικ στο κουμπί επόμενο και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες.

Καθαρό κέρδος (ανά μήνα):

Θέλετε να κάνετε έναν λεπτομερή οικονομικό υπολογισμό για ένα επιχειρησιακό σχέδιο; Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή Android για επιχειρήσεις στο Google Play ή για να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο από τον εμπειρογνώμονα επιχειρηματικού μας σχεδιασμού.

Τραπεζικός λογαριασμός στα ΗΑΕ

Είστε εδώ

Χαρακτηριστικά των τραπεζών στα ΗΑΕ

Ο τραπεζικός τομέας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα συνδέεται άρρηκτα με τις επιχειρήσεις και οι τράπεζες των ΗΑΕ είναι ένα είδος μέσων για την εδραίωση της χρηματοοικονομικής ικανότητας και την υποστήριξη επιχειρήσεων και διαφόρων επιχειρήσεων οποιουδήποτε μεγέθους.

Χάρη στον επιχειρηματικό προσανατολισμό, ένας τραπεζικός λογαριασμός στα ΗΑΕ μπορεί να ανοίξει σχεδόν οποιοσδήποτε είναι στην επικράτεια του κράτους: αν στη χώρα χρειάζεται να μεταφέρει ή να λάβει χρήματα, τότε συμμετέχει σε επιχειρηματικές διαδικασίες και το καθήκον των τραπεζών είναι να κάνει εξαιρετικά όλες τις διαδικασίες μεταφοράς χρημάτων απλή.

Λίγο ιστορία

Οι τράπεζες των Αραβικών Εμιράτων άρχισαν να εμφανίζονται στην αρχαιότητα, αλλά δεν είχαν καμία παγκόσμια επιρροή λόγω των ασήμαντων όγκων συναλλαγών του ίδιου του κράτους. Ακόμα και η γεωγραφική θέση της χώρας στη διαδρομή μεταξύ της Ανατολής και της Δύσης είχε μικρή επίδραση στον όγκο των επενδύσεων και στην υποστήριξη τραπεζών και εμπορικών εταιρειών.

Όλα άλλαξαν με την απελευθέρωση του αραβικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά, όταν η ίδια η χώρα έγινε πλουσιότερη και επιχειρηματίες επιχειρηματίες, παράλληλα με την εξόρυξη μαύρου χρυσού, άρχισαν να υλοποιούν μεγάλης κλίμακας εμπορικά και τουριστικά έργα. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι σήμερα οι τράπεζες στο Ντουμπάι παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανάπτυξης: τα επενδυτικά τους σχέδια υποστηρίζουν τα πιο φιλόδοξα κατασκευαστικά έργα στην πόλη και την ανάπτυξη τουριστικής υποδομής.

Κατά μέσο όρο, οι τιμές των μετοχών των τραπεζών των ΗΑΕ αυξάνονται κατά 13-15% ετησίως, η οποία είναι μία από τις υψηλότερες στον κόσμο. Και η αξία εδώ δεν είναι καθόλου στα έγκατα της χώρας, αλλά στην αρμόδια επενδυτική πολιτική των ίδιων των τραπεζών.

Αρχές των τραπεζών των ΗΑΕ

Η βάση της φιλοσοφίας του τραπεζικού συστήματος βασίζεται στους κανόνες που ορίζονται στο Κοράνι και με λίγα λόγια μπορεί να εκφραστεί ως: όλα τα χρήματα είναι μόνο το ισοδύναμο της πραγματικής αξίας αγαθών και έργων.

Σύμφωνα με αυτή την ιδεολογία, στις τράπεζες των ΗΑΕ, όπως σε όλες τις ισλαμικές τράπεζες, απαγορεύεται ο δανεισμός. Πιστεύεται ότι ο χρόνος είναι ένας πόρος που δεν μπορεί να κερδηθεί και η ανταλλαγή χρόνου για χρήματα θεωρείται έγκλημα.

Ομοίως, η έννοια του "χρήματος κάνει χρήματα" είναι απαράδεκτη στο τραπεζικό σύστημα των Εμιράτων. Εδώ, κάθε κέρδος πρέπει να βασίζεται στην πραγματική εργασία και παραγωγή. Και ακριβώς εξαιτίας αυτού, η οικονομία των ΗΑΕ δεν γνωρίζει τις «φυσαλίδες χρημάτων» και οι ίδιες οι τράπεζες προστατεύονται αξιόπιστα από την πτώχευση.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αποτελούν τους ασφαλέστερους καταθέτες κεφαλαίων

Σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς τους, οι τράπεζες των ΗΑΕ είναι πιο παρόμοιες όχι με τις τυπικές ευρωπαϊκές τράπεζες, αλλά με τα επενδυτικά κεφάλαια με συλλογικό κεφάλαιο. Τα διαθέσιμα κεφάλαια επενδύονται από τράπεζες σε αξιόπιστα έργα που εξασφαλίζουν σταθερό κέρδος και διανέμουν τα κέρδη των επενδυτών.

Είναι ενδιαφέρον

Στην πραγματικότητα, οι τράπεζες των ΗΑΕ δεν λαμβάνουν έσοδα από τις μεταφορές χρημάτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αναλύουν πολύ προσεκτικά τα έργα στα οποία θα επενδύσουν και έτσι εξασφαλίζουν σταθερή σταθερή ανάπτυξη.

Μια εγγύηση στα ΗΑΕ είναι σχεδόν εγγυημένη ότι προστατεύεται από τυχόν ανωτέρα βία. Είναι φυσιολογικό για πολλές ρωσικές τράπεζες να εξασκούνται, όταν μια κατάθεση $ 100 είναι στην πραγματικότητα $ 2-3 στο λογαριασμό, κατ 'αρχήν, αδύνατη για μια τράπεζα του Ντουμπάι ή του Abu Dhabi. Έτσι, σημαίνει εδώ να βρίσκονται πιο αξιόπιστα, από ότι σε οποιοδήποτε ασφαλές.

Το έργο όλων των τραπεζών στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ρυθμίζεται από την Κεντρική Τράπεζα των ΗΑΕ, η οποία ελέγχει όλες τις διαδικασίες και τις συναλλαγές. Είναι επίσης ρυθμιστής της πορείας του dirham.

Σε μια σημείωση

Ο τρέχων ρυθμός του dirham: 1 USD = 3,66 dirham.

Όλες οι τράπεζες στα ΗΑΕ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Οι τοπικές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής τράπεζας του Ντουμπάι, μία από τις μεγαλύτερες γενικότερα, η Τράπεζα του Αμπού Ντάμπι, η εθνική τράπεζα του εμιράτου του Ajman - μόνο 21 τράπεζες.
 2. Υποκαταστήματα ξένων τραπεζών - Τράπεζα Πόλη, ABN Amro Bank, HSBC Bank και άλλοι. Υπάρχουν μόνο 8 και ένα μεγαλύτερο ποσό της Κεντρικής Τράπεζας δεν εκδίδει άδειες χρήσης: σε μια περίοδο ταχείας οικονομικής ανάπτυξης της χώρας Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα άνοιξε πολλά υποκαταστήματα ξένων τραπεζών, η οποία δημιούργησε μια ανισορροπία μεταξύ του όγκου της Emirates και ο αριθμός των τραπεζών στην οικονομία.

Για τους ξένους πολίτες, η διαδικασία ανοίγματος λογαριασμού είναι εξίσου απλή σε διάφορες τράπεζες, αλλά στην πραγματικότητα ο μεγαλύτερος αριθμός λογαριασμών ανοίγει στην ABN Amro Bank, την HSBC Bank.

Δάνεια και καταθέσεις στα ΗΑΕ

Δεν είναι εύκολο να πάρετε δάνειο στα ΗΑΕ και εδώ οι επιχειρηματίες που λαμβάνουν χρήματα για την ανάπτυξη της εταιρείας έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες. Για τα άτομα, τα δάνεια συνήθως εκδίδονται μετά την επιβεβαίωση του επιπέδου του μισθού, μερικές φορές - όταν εισπράττονται στο λογαριασμό στην επιλεγμένη τράπεζα.

Οι πιστώσεις για τα αυτοκίνητα είναι επίσης πολύ δημοφιλή στα ΗΑΕ, αλλά μέχρι το τέλος των πληρωμών, το αυτοκίνητο δεν μπορεί να πωληθεί ή να οδηγηθεί εκτός της χώρας.

Τα δάνεια στο Ντουμπάι εκδίδονται αν υπάρχει επιβεβαίωση του απαιτούμενου επιπέδου μισθών και εξυπηρέτηση του εργοδότη σε μία από τις τράπεζες εταίρους.

Μπορείτε να ανοίξετε μια κατάθεση στα ΗΑΕ κυριολεκτικά σε μία ημέρα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να έρθετε προσωπικά στο υποκατάστημα της τράπεζας και να υποβάλετε ένα πακέτο εγγράφων:

 • Διαβατήριο
 • Πιστοποιητικό μισθού
 • Επιστολή του εργοδότη με την οποία δηλώνεται ότι δεν αντιτίθεται στο άνοιγμα μιας κατάθεσης

Αν ένας λογαριασμός είναι ανοιχτός για έναν μη κάτοικο, είναι συνήθως απαραίτητο να παράσχετε μια συστατική επιστολή από την τράπεζα της χώρας καταγωγής σας

Η κατάθεση στο Ντουμπάι και σε οποιαδήποτε ελεύθερη οικονομική ζώνη της χώρας ανοίγει υπό τους ίδιους όρους. Ο τραπεζικός λογαριασμός του Ντουμπάι μπορεί να ανοίξει από τουρίστες ή ιδιοκτήτες ακινήτων στην πόλη.

Γενικά, οι συνθήκες εξυπηρέτησης λογαριασμών και τιμολογίων για τις πράξεις σε τράπεζες στα ΗΑΕ είναι αρκετά ελκυστικές. Εδώ είναι μόνο μερικοί από τους μέσους αριθμούς για τις τράπεζες στη χώρα:

 • Μεταφορά σε λογαριασμό σε άλλη τράπεζα - 50 dirham.
 • Το μέγιστο επιτόκιο του δανείου στο dirham - 17%
 • Τέλη ανάληψης μετρητών - 2 dirham
 • Διεθνής μεταφορά - 50 dirham
 • Τόκοι καταθέσεων - από 11% έως 48% ετησίως σε δολάρια ΗΠΑ

Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι είναι πολύ βολικό να διεξάγεται επιχειρηματική δραστηριότητα υπό τέτοιες συνθήκες και επομένως, με τακτικές συναλλαγές υπέρ των αντισυμβαλλομένων από τα ΗΑΕ, έχει πάντα νόημα να ανοίγει λογαριασμό εδώ.

Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στα ΗΑΕ εύκολα και γρήγορα!

Και το πιο ενδιαφέρον: ο καθένας μπορεί να ανοίξει τραπεζικό λογαριασμό στα ΗΑΕ - ένας επιχειρηματίας και ένας τουρίστας από οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ωστόσο, ταυτόχρονα, οι λογαριασμοί διακανονισμού και ελέγχου παραμένουν το προνόμιο των κατοίκων.

Οι αλλοδαποί πολίτες μπορούν να ανοίξουν λογαριασμούς σε τράπεζες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα για να απλοποιήσουν τις επιχειρήσεις τους: στην περίπτωση αυτή, δεν θα χρειαστεί να μεταφέρουν χρήματα πέρα ​​από τα σύνορα για τακτικές αγορές.

Αν πριν ανοίξετε ένα λογαριασμό που θέλετε να λάβετε απαντήσεις στις ερωτήσεις σας, επικοινωνήστε με το HouseDubai Real Estate. Θα σας βοηθήσουμε να προσδιορίσετε την τράπεζα, να δώσετε πρακτικές συμβουλές για την επιλογή του τύπου λογαριασμού και την προετοιμασία των εγγράφων και εάν χρειαστεί, θα σας συνοδεύσουμε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, προκειμένου να διασφαλίσουμε την πλήρη προστασία των συμφερόντων σας. Αναθέστε τα χρήματά σας στις τράπεζες των ΗΑΕ και απολαύστε μια πραγματικά υψηλής ποιότητας υπηρεσία!

Κορυφαία εταιρική πύλη
offshore βιομηχανία στα ρωσικά

29 Ιουνίου 2017 17 Απριλίου 2015

Ισλαμικές τράπεζες στα ΗΑΕ

Οικονομική ευημερία, υψηλό βιοτικό επίπεδο, ειδικοί υψηλής εξειδίκευσης, αξιόπιστο τραπεζικό σύστημα... Μιλώντας για όλα αυτά, πολλοί από εμάς καλούμε, πάνω απ 'όλα, την Ευρώπη με τους χρηματοπιστωτικούς της οργανισμούς, μερικοί από τους οποίους υπάρχουν για περισσότερο από έναν αιώνα. Αλλά δεν πρέπει να περιορίσετε την ευρωπαϊκή τραπεζική γεωγραφία με την Ευρώπη αν ψάχνετε για ένα αξιόπιστο αποθετήριο για τα κεφάλαιά σας. Οι ευρωπαϊκές αξίες είναι σημαντικά κατώτερες από τις ισλαμικές παραδόσεις, όταν πρόκειται για τη διατήρηση και την ενίσχυση των κεφαλαίων. Φυσικά, οι ισλαμικές τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων διακρίνονται από την ιδιαίτερη αξιοπιστία τους, που όχι μόνο κατάφεραν να επιβιώσουν από την κρίση αλλά και να επιδείξουν πρωτοφανή ρυθμούς ανάπτυξης μετά από αυτήν.

Η ιστορία της ανάπτυξης και της νεωτερικότητας του ισλαμικού μερκαντιλισμού

Είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε προέκυψε η έννοια του "ισλαμικού μερκαντιλισμού". Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι μια πολιτισμένη οικονομία της αγοράς στις δυνάμεις που διακηρύσσουν το Ισλάμ, διαμορφώθηκε όχι αργότερα από τον 12ο αιώνα. Η ανάπτυξή του συνδέεται με το δηνάριο, το οποίο ήταν δημοφιλές νόμισμα σε πολλές μουσουλμανικές χώρες.

Ήδη κατά τον Μεσαίωνα, υπήρχαν κερδοφόρες ενώσεις στα μουσουλμανικά κράτη που λειτουργούσαν ανεξάρτητα από τον κρατικό μηχανισμό. Εκτός από αυτές, λειτουργούσαν με επιτυχία επιχειρήσεις που ελέγχονταν από την κυβέρνηση της χώρας. Στην Ευρώπη ξεκίνησε αργότερα μια ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς. Οι επιστήμονες είναι πεπεισμένοι ότι πολλοί εξειδικευμένοι όροι, όπως "νομοσχέδιο", "εμπιστοσύνη", "εταιρική σχέση" και άλλοι, παρουσίασαν ισλαμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε ευρωπαϊκές τράπεζες.

Το νομισματικό σύστημα Shiriat δεν λειτουργούσε πάντοτε με ένα σύστημα χωρίς επιτόκια, δηλαδή το riba (προστιθέμενη αξία χωρίς σαφή ένδειξη του ποσού / του επιτοκίου). Εντούτοις, υπήρξαν περιπτώσεις όπου το ποσό που έπρεπε να προστεθεί στο υφιστάμενο ήταν σαφώς καθορισμένο. Για παράδειγμα, όταν πρόκειται για πολύτιμα μέταλλα.

Το έργο των τραπεζών χωρίς αναφορά σε ενδιαφέρον διαμορφώθηκε τελικά μόνο στον 20ό αιώνα. Πιστεύεται ότι για πρώτη φορά ένα τέτοιο σύστημα χρησιμοποιήθηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1940 και στις αρχές της δεκαετίας του 1950 από τους Anwar Qureshi, Naim Siddigi και Mahmoud Ahmad.

Ο πρωτοπόρος του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος ήταν η αιγυπτιακή τράπεζα Mit-Garm. Η ηγεσία του προσπάθησε να συνδέσει το γερμανικό σύστημα αποταμίευσης με τις ισλαμικές αξίες. Οι σημαντικότεροι πελάτες αυτού του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος ήταν αιγυπτιακοί αγρότες, οι οποίοι προηγουμένως είχαν κρατήσει τις αποταμιεύσεις τους "κάτω από το στρώμα". Όντας θρησκευόμενοι, δεν μπορούσαν να ανοίξουν καταθέσεις στις δυτικές τράπεζες, επειδή ο νόμος της Σαρία εξαρτά τη λύπη. Η Mit-Garm εργάστηκε με επιτυχία από το 1963 έως το 1967, δείχνοντας σε ολόκληρο τον κόσμο ότι το ισλαμικό τραπεζικό σύστημα έχει ένα μεγάλο μέλλον.

Η δεκαετία του 1970 χαρακτηρίστηκε από την ταχεία ωρίμανση του ισλαμικού χρηματοπιστωτικού συστήματος. Πολλές τράπεζες εμφανίστηκαν στην Αίγυπτο, το Πακιστάν και άλλες χώρες, ένας ολόκληρος στρατός από νέους χρηματοδότες ήταν έτοιμος να αποδείξει την κερδοφορία των μουσουλμανικών παραδόσεων. Το 1975, η Παγκόσμια Ισλαμική Τράπεζα άρχισε τις εργασίες της, που ιδρύθηκαν από αραβικές χώρες που λαμβάνουν τεράστια κέρδη στο εμπόριο μαύρου χρυσού.

Σήμερα, ισλαμικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να βρεθούν σε πενήντα διαφορετικές χώρες. Περίπου 300 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν με επιτυχία σε όλο τον κόσμο, δείχνοντας ρυθμό ανάπτυξης τουλάχιστον 10%. Μόνο στις ΗΠΑ υπάρχει μια μεγάλη Πανεπιστημιακή Τράπεζα και πάνω από 200 επενδυτικά ταμεία που λειτουργούν σύμφωνα με το νόμο της Σαρία.

Από το 2009, περίπου 400 δισεκατομμύρια δολάρια αφέθηκαν από τα περιουσιακά στοιχεία των ισλαμικών τραπεζών. Το μεγαλύτερο μερίδιο των περιουσιακών στοιχείων ανήκαν σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Σαουδικής Αραβίας, της Μαλαισίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράν.

Βασικές αρχές και όροι του ισλαμικού τραπεζικού συστήματος

Η κύρια θέση των μουσουλμανικών τραπεζών είναι ο νόμος της Σαρία. Είναι αυτοί που τηρούν τους τραπεζίτες που θέλουν να προσελκύσουν πελάτες που ασκούν το Ισλάμ. Αυτές οι αρχές βασίζονται σε:

 • Η έλλειψη σαφούς επιτοκίου στις καταθέσεις και στα δάνεια.
 • Πιστή στάση απέναντι στις καθυστερημένες πληρωμές, δεδομένου ότι το ποσό του εισοδήματος της τράπεζας δεν μπορεί να συμφωνηθεί εκ των προτέρων.
 • Καταδίκη της κερδοσκοπίας, δηλαδή, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την οικονομική δυσκολία του πελάτη σας για να κάνετε κέρδος.
 • Η απαγόρευση του παιχνιδιού και οτιδήποτε σχετίζεται με αυτά, συμπεριλαμβανομένης της λαχειοφόρου αγοράς.
 • Αδυναμία επενδύσεων σε έργα που σχετίζονται με την πορνογραφία, την πορνεία, το αλκοόλ, το χοιρινό, τη μαγεία και τον σαμανισμό.
 • Αδιαφορία για να δει στους πελάτες της επιχειρηματίες που ασχολούνται με όλους τους τομείς δραστηριότητας που απαριθμούνται.
 • Τα ενδιαφέροντα για την επιτυχία του έργου, το οποίο δημιουργείται από κοινού με τον πελάτη, για κάθε βοήθεια προς αυτόν.
 • Ελαχιστοποιήστε τους κινδύνους.

Το ισλαμικό χρηματοπιστωτικό σύστημα έχει μια προσωπική ορολογία:

 • Η Musharaka είναι μια παραλλαγή της συνεργασίας στον τομέα της χρηματοδότησης δύο ή μιας ομάδας Μουσουλμάνων. Ανάλογα με το μετοχικό κεφάλαιο, οι ζημίες και τα κέρδη διαιρούνται.
 • Murabaha - είδος σύμβασης πώλησης. Το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα διεξάγει όλες τις απαραίτητες έρευνες, μελετά την αγορά προκειμένου να αγοράσει προϊόντα που αργότερα μπορούν να πωληθούν άριστα.
 • Mudaraba - ένας τρόπος για να κερδίσετε χρήματα από τον πελάτη μιας ισλαμικής τράπεζας. Βρίσκεται στο γεγονός ότι ο επενδυτής επενδύει το καθορισμένο ποσό, το οποίο στη συνέχεια επενδύεται σε οποιοδήποτε έργο. Το κέρδος που λαμβάνεται ως αποτέλεσμα αυτής της χρηματοοικονομικής συναλλαγής είναι η ανταμοιβή του πελάτη.
 • Salam - προκαταβολή. Πιο συχνά, ένα παρόμοιο καθεστώς χρησιμοποιείται από τις γεωργικές επιχειρήσεις. Ορισμένα προϊόντα πωλούνται για ανακύκλωση ή μεταπώληση προκειμένου να επιστραφούν εκ των προτέρων χρηματοδότηση.
 • Card al Hassan - ένα δάνειο χωρίς τόκο. Παρέχεται σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα, προκειμένου να εξισορροπηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας των φτωχών και των πλουσίων. Οι κίνδυνοι κατανέμονται εξίσου μεταξύ του δανειστή και του οφειλέτη.
 • Injara - ένας τύπος μίσθωσης. Ο πελάτης ή ο συνεργάτης προσφέρεται ένα ποσό που έχει εκχωρηθεί για το ενοίκιο. Ένα παρόμοιο σύστημα χρησιμοποιείται συχνά από επιχειρηματίες που ασχολούνται με την παραγωγή ή την κατασκευή.

Ισλαμικές τράπεζες ΗΑΕ

Ο αυτόχθονος πληθυσμός των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δήλωνε το νόμο της Σαρία, επομένως δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η χώρα αυτή ήταν μία από τις πρώτες που νομιμοποίησε τις δραστηριότητες των ισλαμικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Το 1985, εμφανίστηκε ο νόμος αριθ. 6 για τις ισλαμικές τράπεζες. Δηλώνει ότι όλα τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στα ΗΑΕ, που ισχυρίζονται ότι ονομάζονται ισλαμικά, υποχρεούνται να ασκούν τις δραστηριότητές τους σύμφωνα με το νόμο της Σαρία. Ωστόσο, είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τους νόμους της χώρας στην οποία εργάζονται.

Σήμερα, περισσότερα από 20 τοπικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα λειτουργούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, μεταξύ των οποίων οι ισλαμικές τράπεζες αποτελούν έναν αξιοπρεπή αριθμό. Ο αριθμός των υποκαταστημάτων αυτών των τραπεζών βρίσκεται ήδη στις εκατοντάδες.

Για να γίνετε διευθυντής της Ισλαμικής Τράπεζας των ΗΑΕ, δεν χρειάζεται να πιστεύετε στον εαυτό σας τον Προφήτη Μωάμεθ. Η κυβέρνηση των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων ενδιαφέρεται κυρίως για την φερεγγυότητα του πελάτη, την ακεραιότητα της φήμης του και την ανυπαρξία της απάτης. Φυσικά, η επιχείρησή σας δεν πρέπει να έρχεται σε σύγκρουση με το νόμο της Σαρία, δεδομένου ότι οι ισλαμικές τράπεζες δεν θα θέλουν να ασχοληθούν με επιχειρηματίες που πωλούν οινοπνευματώδη, χοιρινά ή πορνογραφικά προϊόντα.

Τα πλεονεκτήματα των ισλαμικών τραπεζών στα ΗΑΕ:

 • το υψηλότερο επίπεδο ρευστότητας των κεφαλαίων ·
 • τους ελάχιστους κινδύνους που λαμβάνει ο επενδυτής αφήνοντας τα χρήματά του στην Ισλαμική Τράπεζα των ΗΑΕ.
 • βολική τοποθεσία υποκαταστημάτων.
 • άριστη εξυπηρέτηση;
 • καλό κέρδος από τον καταθέτη από καταθέσεις (τα πιο επιτυχημένα επενδυτικά σχέδια μπορούν να φτάσουν έως και 50% ετησίως).
 • διαφάνεια και σαφήνεια στις συναλλαγές ·
 • κύριοι ρυθμοί ανάπτυξης: από 10% έως 15% των κεφαλαιακών κερδών.
 • η πιο προσεκτική, βασισμένη στην εμπιστοσύνη σε κάθε πελάτη.
 • χαμηλό κόστος συντήρησης λογαριασμού (1% του ποσού λαμβάνεται εάν μεταφέρετε κεφάλαια σε άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, 50 dirham - αν θέλετε να μεταφέρετε χρήματα στο εξωτερικό, 25 dirham - αν θέλετε να λαμβάνετε εβδομαδιαίες αναφορές στο υπόλοιπο του λογαριασμού σας κ.λπ. το πρόσθετο βιβλίο επιταγών δεν θα είναι πρόβλημα: πληρώστε ένα dirham για κάθε φύλλο και είναι δικό σας).

Χαρακτηριστικά του έργου των ισλαμικών τραπεζών με διαφορετικούς τύπους λογαριασμών

Δεν υπάρχουν απλά κλασικές καταθέσεις με σαφή επιτόκια στις ισλαμικές τράπεζες. Όμως, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν τη νομοθεσία της Σαρία εξαρτώνται από τους ίδιους τύπους λογαριασμών με τις ευρωπαϊκές και αμερικανικές τράπεζες:

 1. Συνεχής. Η εργασία με τρεχούμενους λογαριασμούς των ισλαμικών τραπεζών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων δεν διαφέρει καθόλου από τις ευρωπαϊκές. Καταθέτετε ένα συγκεκριμένο ποσό στο λογαριασμό, χρησιμοποιώντας το για τρέχοντα έξοδα, εάν είναι απαραίτητο. Η τράπεζα μπορεί να χρησιμοποιήσει τα χρήματά σας κατά την κρίση της, αλλά είναι υποχρεωμένη να σας παράσχει το πλήρες ποσό κατόπιν αιτήματος. Δεδομένου ότι δεν μοιράζεστε τους κινδύνους με την τράπεζα, δεν μπορείτε να διεκδικήσετε πιθανή απόδοση του κεφαλαίου σας, το οποίο η τράπεζα επενδύει σε διαφορετικά έργα.
 2. Αποταμιεύσεις. Όπως θυμάστε, δεν υπάρχει συγκεκριμένο ενδιαφέρον για τους λογαριασμούς ταμιευτηρίου. Εάν θέλετε να κάνετε κέρδος, εμπιστευτείτε τα χρήματα στην ισλαμική τράπεζα των ΗΑΕ για περίοδο όχι μεγαλύτερη των δύο ετών και να του δώσετε την άδεια να επενδύσει τα χρήματά τους σε έργα κατά την κρίση τους. Το ποσοστό του πιθανού κέρδους μπορεί να κυμαίνεται από 10% έως 50%.
 3. Επενδύσεις - ένα ανάλογο των κλασικών καταθέσεων, αλλά χωρίς σταθερό επιτόκιο.
 4. Κοινή επένδυση. Το συνολικό χρηματικό ποσό όλων των πελατών επενδύεται σε διαφορετικά προγράμματα με σκοπό τη δημιουργία κέρδους. Τα κέρδη κατανέμονται στους επενδυτές σε αναλογική βάση.
 5. Εξειδικευμένη επένδυση. Δηλαδή, ο επενδυτής γνωρίζει ότι τα χρήματά του θα επενδυθούν σε ένα ήδη επιλεγμένο έργο, για παράδειγμα, στην παραγωγή ή στη γεωργία.

Οι κύριοι τρόποι κερδοφορίας των ισλαμικών τραπεζών στα ΗΑΕ είναι:

 • πώληση ακινήτων, συμπεριλαμβανομένων των δόσεων ·
 • ενεργώντας ως μέτοχοι, που εργάζονται με τίτλους ·
 • συμμετοχή στην πρωτεύουσα ενός έργου που χρηματοδοτείται από μια ισλαμική τράπεζα · όσο πιο επιτυχημένη είναι το σχέδιο, τόσο μεγαλύτερο είναι το κέρδος του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος.
 • μεταπώληση διαφόρων προϊόντων ·
 • το όφελος από τον φόρο περιουσίας που πληρώνουν όλοι οι πλούσιοι μουσουλμάνοι και ο οποίος περνά απαραιτήτως από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Πώς να δανείσετε στις ισλαμικές τράπεζες στα ΗΑΕ;

Οι δυτικές τράπεζες προσφέρουν δάνεια σε δανειολήπτες με σχετικά χαμηλά ετήσια επιτόκια: από 5% έως 10%. Για τους κατοίκους πολλών χωρών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης, αυτά τα ετήσια ποσοστά φαίνεται να είναι μια τεράστια ευλογία, δεδομένου ότι ορισμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, για παράδειγμα η Ρωσία ή η Ουκρανία, προσφέρουν στους δανειολήπτες τη δυνατότητα δανεισμού χρημάτων με επιτόκιο 20-25%. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι επιχειρηματίες είναι πολύ πιο ευτυχείς να ασχολούνται με ξένες τράπεζες, παρά με τοπικούς.

Οι ισλαμικές τράπεζες των ΗΑΕ έχουν προχωρήσει ακόμη περισσότερο: προσφέρουν στους πελάτες τους ένα άτοκο δάνειο. Αυτό δεν σημαίνει ότι η τράπεζα απολύτως δωρεάν σας δανείζει το σωστό ποσό. Εσείς ο ίδιος δημιουργείτε ένα κέρδος, το οποίο θέλετε να ευχαριστήσετε την τράπεζα. Σύμφωνα με το νόμο της Σαρία, δεν μπορεί κανείς να κερδίσει χρήματα σε άτομα που έχουν ανάγκη, συνεπώς, οι ισλαμικές τράπεζες δεν απαιτούν περισσότερο από τον πελάτη από ό, τι μπορεί να πληρώσει.

Ας υποθέσουμε ότι αγοράσατε ένα ακίνητο για 100 χιλιάδες δολάρια και επιβεβαιώστε ότι θα επιστρέψετε το δάνειο 100 χιλιάδων και 5 χιλιάδων δολαρίων στην τράπεζα, την οποία θεωρήσατε κατάλληλη ανταμοιβή για την τράπεζα.

Η λήψη δανείου σε μια ισλαμική τράπεζα συνοδεύεται από ορισμένα χαρακτηριστικά:

 • η οικονομική σας κατάσταση και το πιστωτικό ιστορικό σας, εάν υπάρχουν, θα ελεγχθούν προσεκτικά.
 • οι μη κάτοικοι δεν μπορούν να περιμένουν να λάβουν δάνειο.
 • το δάνειο εκδίδεται με ασφάλεια, το ποσό που δανείζετε: γη, ακίνητα.

Παρά το γεγονός ότι ενώ το μερίδιο των ισλαμικών τραπεζών στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα δεν υπερβαίνει το 1%, ο χειρισμός των χρημάτων, που οργανώνεται σύμφωνα με το νόμο της Σαρία, κερδίζει δημοτικότητα. Οι ειδικοί προβλέπουν ότι με την πάροδο του χρόνου, οι ισλαμικές τράπεζες θα έχουν τουλάχιστον το 1/5 του συνόλου των παγκόσμιων περιουσιακών στοιχείων. Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός ισλαμικών τραπεζών σε ολόκληρο τον κόσμο δεν είναι μόνο το αποτέλεσμα της μετανάστευσης μουσουλμάνων, αλλά και η επιθυμία των ανθρώπων άλλων θρησκειών να προστατεύσουν τα χρήματά τους από τους ενδεχόμενους κινδύνους.

Αν θέλετε να ανοίξετε έναν ξένο τραπεζικό λογαριασμό σε μια από τις όχθες των ΗΑΕ, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας μέσω e-mail [email protected]

Με την εγγραφή σας στο ενημερωτικό δελτίο μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τις τράπεζες και τον τραπεζικό κλάδο των ΗΑΕ.

Εγγραφείτε στο κανάλι τηλεγράφων μας και ενημερώστε τους γνωστούς σας για τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Κατάλογος τραπεζών στο Ντουμπάι, ΗΑΕ

Ο κατάλογος των τραπεζών περιλαμβάνει τόσο τοπικές όσο και διεθνείς τράπεζες στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, καθώς και σε άλλα εμιράτα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

 • Εμπορική τράπεζα Αμπού Ντάμπι
 • Αμπού Ντάμπι Ισλαμική Τράπεζα
 • Ajman Bank
 • Al Ahli Τράπεζα του Κουβέιτ
 • Al Hilal Bank
 • Al Khaliji (Γαλλία), S.A.
 • Al masraf
 • Διεθνής Αραβική Αφρική
 • Arab Bank PLC
 • Αραβικά Εμιράτα Επενδυτική Τράπεζα
 • Τράπεζα Melli Ιράν
 • Τράπεζα Μπαρόδα
 • Τράπεζα Sharjah
 • Saderat Ιράν
 • Barclays
 • Blom Τράπεζα της Γαλλίας
 • Bnp paribas
 • Citibank
 • Διεθνής Εμπορική Τράπεζα
 • Dubai Εμπορική Τράπεζα
 • Credit Agricole - Εταιρική και Επενδυτική Τράπεζα
 • Τράπεζα της Ντόχα
 • Dubai Bank
 • Ντουμπάι Ισλαμική Τράπεζα
 • Ελ νιλίν τράπεζα
 • Emirates Bank International / meBank
 • Emirates Islamic Bank
 • Emirates Bank NBD
 • Πρώτη Τράπεζα του Κόλπου
 • Habib Bank Co, Ε.Π.Ε.
 • Τράπεζα της HSBC στη Μέση Ανατολή
 • Invest Bank
 • Τράπεζα Janata
 • Lloyds TSB Bank
 • Τράπεζα Mashrek
 • Εθνική Τράπεζα του Αμπού Ντάμπι
 • Εθνική Τράπεζα του Μπαχρέιν
 • Εθνική Τράπεζα της Fujairah
 • Εθνική Τράπεζα του Κουβέιτ
 • Εθνική Τράπεζα του Ομάν
 • Εθνική Τράπεζα του Ras Al Khaimah (RAKBank)
 • Sharjah Εθνική Τράπεζα
 • Umm Al Quwain Εθνική Τράπεζα
 • Noor Islamic Bank
 • Rafidain Bank
 • RAKBANK
 • Η Royal Bank of Scotland (RBS) (πρώην ABN Amro)
 • Samba
 • Sharjah Ισλαμική Τράπεζα
 • Standard Chartered Bank
 • Royal Bank of Scotland
 • Εθνική τράπεζα της Ένωσης
 • Ηνωμένη Αραβική Τράπεζα
 • United Bank Limited

Τράπεζες των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων: Σημαντικές δυσκολίες πίσω

Το Ντουμπάι είναι ένα πραγματικό διεθνές χρηματοοικονομικό κέντρο, όπου ακόμη και οι σταθμοί του μετρό καλούνται από τα ονόματα των τραπεζών και των εταιρειών κτηματομεσιτικών. Παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια ήταν δύσκολο για τα ΗΑΕ, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετώπισαν την κρίση. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι χωρίς τη βοήθεια της κυβέρνησης.

Όταν η κρατική εταιρεία χαρτοφυλακίου Dubai World, προσωπικά εποπτευόμενη από τον Sheikh Maktum, ανακοίνωσε ότι δεν θα είναι σε θέση να πληρώσει 26 δισεκατομμύρια δολάρια στους πιστωτές της, το μέλλον του Ντουμπάι άρχισε να φαίνεται λεπτό. Η δήλωση αυτή οδήγησε σε απαισιοδοξία και προδοσία της δεύτερης μεγαλύτερης αδυναμίας από την αναδιάρθρωση του χρέους της Αργεντινής το 2001. Οι ανταλλαγές άρχισαν να πυρετό, οι τιμές του πετρελαίου και του χρυσού κατέρρευσαν. Οι κακοί κριτικοί έμειναν χαρούμενοι: η "φούσκα του Ντουμπάι" τελικά έσπασε. Αλλά 18 μήνες μετά τα προβλήματα με το Dubai World, τα πιο λαμπρά από τα εμιράτα των ΗΑΕ επανήλθαν στη ζωή και ξαναγύρισαν στην προσοχή των επενδυτών.

Abu Dhabi κυβέρνηση έχει ένα σωτήρα Ντουμπάι, ανακοινώνοντας οικονομική βοήθεια στο ποσό των 10 δισεκατομμυρίων $ για την Dubai World για να δώσει την ευκαιρία για να αποφευχθεί μια προεπιλογή των ομολόγων των 4,1 δισ $ Ως εκ τούτου, ένα σημαντικό μέρος αυτών των χρημάτων χρησιμοποιήθηκε για να πληρώσει για τα χρέη του έργου Nakheel. - ένα από τα βασικά τμήματα του Dubai World και τα υπόλοιπα κεφάλαια χρησιμοποιήθηκαν για την κάλυψη των πληρωμών τόκων και των λειτουργικών εξόδων με την προσδοκία ότι η εκμετάλλευση θα είναι σε θέση να διαπραγματευτεί με τους πιστωτές της.

"Για το Ντουμπάι, τα τελευταία χρόνια ήταν αρκετά περίπλοκα, επειδή οι ισολογισμοί των τραπεζών έχουν επιβαρυνθεί σημαντικά από τα χρέη που δημιουργήθηκαν κατά τη διάρκεια της έκρηξης των κατασκευών", γράφει το περιοδικό The Banker.

Υπάρχουν 41 τράπεζες στα ΗΑΕ. Μέσα σε δύο χρόνια μετά την έναρξη της πιστωτικής κρίσης του 2008, όλα αυτά, εκτός από μία, παρουσίασαν απώλειες ρεκόρ στην ιστορία τους. Η μόνη κερδοφόρα ήταν η πρώτη Τράπεζα του Κόλπου, η οποία ανέφερε χαρούμενα οικονομικά αποτελέσματα ύψους περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων ετησίως. Τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένης της μεγαλύτερης εταιρείας Emmirates NBD, Mashreq και Εμπορικής Τράπεζας του Αμπού Ντάμπι, υπέστησαν μια άνευ προηγουμένου πτώση των εσόδων.

Παρά τη δύσκολη χρονιά του 2010, σήμερα οι τραπεζίτες από τα ΗΑΕ είναι αισιόδοξοι και βλέπουν την αρχή της αναζωογόνησης της οικονομίας της χώρας και του τραπεζικού τομέα. Επιπλέον, η βοήθεια του Abu Dhabi έπεισε τους επενδυτές ότι με έναν τέτοιο συνεργάτη, οι επενδύσεις στο Ντουμπάι είναι ασφαλείς. Η κρίση ώθησε επίσης τις τράπεζες να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους, μετά από τους οποίους οι ρυθμιστικοί δείκτες έγιναν πιο σταθεροί. Η ανάπτυξη ακινήτων και οι συναφείς υπηρεσίες ήταν αρχικά το κλειδί για την επιτυχία του χρηματοπιστωτικού τομέα του Ντουμπάι και προς το παρόν όλοι οι τραπεζίτες του εμιράτου είναι σίγουροι ότι η αναβίωση των κατασκευών θα βοηθήσει τις τράπεζες να επιτύχουν νέα επίπεδα κερδοφορίας.

Για τη μεγαλύτερη τράπεζα - Emirates NBD - τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μια πραγματική δοκιμασία δύναμης. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2010, αφαιρεί περίπου 750 εκατομμύρια δολάρια σε αποθεματικά για την κάλυψη των πιστωτικών κινδύνων, τα περισσότερα από τα οποία σχετίζονται με δάνεια που εκδίδονται στο Dubai World. Έτσι, σύμφωνα με τους αναλυτές, το πιθανό μέγεθος των αποθεμάτων της Emmirates NBD στο εγγύς μέλλον θα μπορούσε να υπερβεί το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Το Emirates NBD δημιουργήθηκε το 2007 ως αποτέλεσμα της συγχώνευσης της Emirates Bank International και της Εθνικής Τράπεζας του Ντουμπάι, της δεύτερης και της τέταρτης μεγαλύτερης τράπεζας της χώρας. Πολλοί εμπειρογνώμονες το θεωρούσαν πρότυπο για τη μελλοντική ενοποίηση του τραπεζικού τομέα. Το 2010, η NBD της Emirates προχώρησε με την αύξηση της κατάθεσης κατά 10% σε σχέση με το 2009 και την ενίσχυση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 20,1%. Ταυτόχρονα, τα έσοδα της τράπεζας μειώθηκαν κατά 8%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, φέτος θα πρέπει να δείξει ένα πολύ πιο ελκυστικό αποτέλεσμα, καθώς η κατάσταση στις χρηματοπιστωτικές αγορές βελτιώνεται.

Οι αναλυτές βλέπουν τις ροζ οικονομικές προοπτικές του Αμπού Ντάμπι ως οδηγό για την αύξηση του ενδιαφέροντος των επενδυτών και την προώθηση της υγείας στις τράπεζες των ΗΑΕ. Σύμφωνα με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο του Αμπού Ντάμπι, οι υψηλές τιμές του πετρελαίου πρέπει να αυξήσουν το ονομαστικό ΑΕΠ κατά 8%, ενώ οι διεθνείς επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά 15%, καθώς οι επενδυτές θα τοποθετήσουν ξανά κεφάλαια στα ΗΑΕ. Τα ιδιωτικά επενδυτικά κεφάλαια αναζητούν επίσης ευκαιρίες στον τομέα των νέων κατασκευαστικών έργων.

Οι πρόσφατες επιτυχημένες προσφορές της κυβέρνησης του Ντουμπάι και της Emaar Properties, κατασκευαστής του ψηλότερου κτιρίου στον κόσμο - του Burj Khalifa, μιλούν επίσης για τη βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στα ΗΑΕ.

Έτσι, τον Σεπτέμβριο του 2010, η κυβέρνηση του εμιράτου ανακοίνωσε την τοποθέτηση ομολόγων ύψους 1,25 δισ. Δολαρίων, για πρώτη φορά μετά την πιστωτική κρίση, επιδεινώθηκε στο τέλος του 2009 από το παγκόσμιο πρόβλημα του Ντουμπάι. Η ζήτηση για την έκδοση ομολόγων υπερέβη τέσσερις φορές - οι διοργανωτές ανακοίνωσαν μια συνδρομή ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η επιστροφή του Ντουμπάι στις διεθνείς κεφαλαιαγορές συνεχίστηκε από την κατασκευαστική εταιρεία Emaar Properties, η οποία στις αρχές του 2011 εξέδωσε χρεόγραφα ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων (με λήξη το 2016 και επιτόκιο 8,5%) για την κάλυψη χρεών και χρηματοδότησης έργων εκτός του εμιράτου. Η τοποθέτηση οργανώθηκε από την HSBC, την Standard Chartered Bank και την RBS και ο όγκος της συνδρομής για το θέμα ξεπέρασε τρεις φορές. Είναι επίσης ενδιαφέρον το πώς γεωγραφικά διαφοροποιήθηκε η εγγραφή σε ομόλογα: περίπου το 52% των αιτήσεων προέρχονταν από την Ευρώπη, το 38% από την Κεντρική Ασία, το 7% από την Ασία και το 3% από τις αμερικανικές εταιρείες ανοικτής θάλασσας.

Η έκκληση του Ντουμπάι έχει αυξηθεί για τους καταναλωτές λιανικής. Σύμφωνα με τον A.T. Kearney, το Ντουμπάι είναι η δεύτερη πιο ενδιαφέρουσα περιοχή για λιανοπωλητές μετά την Κίνα, εν μέρει λόγω των υψηλών εισοδημάτων των κατοίκων των εμιράτων. Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες, το Standard Chartered Bank, το λιανικό εμπόριο αντιπροσωπεύει περίπου το 30% του ΑΕΠ του Ντουμπάι. Τα μάρκες στα τοπικά εμπορικά κέντρα είναι μια εσωτερική πίστα σκι στο εμπορικό κέντρο Mall of the Emirates, ένα ενυδρείο και ένα τραγούδι στο Dubai Mall, πολύ όπως το σιντριβάνι Bellagio στο Λας Βέγκας.

Ανάμεσα στις δυτικές τράπεζες, ο κατάλογος των μεγαλύτερων δανειστών τόσο του εταιρικού όσο και του λιανικού τομέα είναι επικεφαλής της Barclays, της HSBC και της Standard Chartered. Πρόσφατα, έχουν εντείνει σημαντικά την επέκταση στην αγορά στεγαστικών δανείων, ενώ παράλληλα μειώνουν τα επιτόκια. Στην Walk Street (Jumeirah Beach Residence) σήμερα μπορείτε να βρείτε αρκετά φωτεινά κιβώτια HSBC που προσφέρουν στεγαστικά δάνεια σε οικογένειες με ελκυστικούς όρους. Η εφημερίδα Gulf Times αναφέρει την ιστορία ενός γάλλου μηχανικού ο οποίος, τρία χρόνια αργότερα, αποφάσισε τελικά να αγοράσει ακίνητα - κυρίως λόγω της άνευ προηγουμένου μείωσης των επιτοκίων. Το καλοκαίρι, ο 38χρονος Φίλιπ Μπαχός εκμεταλλεύτηκε την κατάσταση και αγόρασε μια βίλα τριών υπνοδωματίων για 2,5 εκατομμύρια dirhams (περίπου 600 χιλιάδες δολάρια) στην εξοχική κατοικία The Springs που βρίσκεται κοντά στην Emirates Hills και τη διάσημη μαρίνα του Ντουμπάι. Πήγε στη Barclays και την HSBC αφού έλαβε εγγύηση για μια υποθήκη δύο εκατομμυρίων στο Mashreq, μια τοπική τράπεζα δανεισμού. «Με τις τόσο χαμηλές τιμές των ακινήτων και τα επιτόκια, είχε νόημα να αγοράσει», λέει ο πατέρας των δύο παιδιών σε συνέντευξή του στον Κόλπο Τάιμς. "Τα χρήματα που περνούν κάθε μήνα για την ενοικίαση κατοικιών, τώρα μπορώ να το στείλουμε σε πληρωμές ενυπόθηκων δανείων."

Η Τράπεζα Mashreq, που ελέγχεται από την οικογένεια Al Gurair, προσέφερε στον Μπάχο ποσοστό 5,49%, χρηματοδοτώντας το 80% της αξίας του αποκτηθέντος ακινήτου και την απουσία οποιασδήποτε κύρωσης για πρόωρη εξόφληση του δανείου. Σύμφωνα με τον κτηματομεσίτη του Ντουμπάι Better Homes, μια παρόμοια βίλα στην κορυφή των τιμών το 2008 θα είχε κοστίσει 4,5 εκατομμύρια dirhams, δηλαδή σχεδόν δύο φορές πιο ακριβό.

Οι διεθνείς και τοπικοί δανειστές μειώνουν τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων για να προσελκύσουν εκπατρισμένους, όπως ο Μπαχός. Η εταιρεία Better Homes ισχυρίζεται ότι οι πωλήσεις στο σπίτι αυξήθηκαν σε επτάμηνο υψηλό, φτάνοντας τα 116 ακίνητα τον Ιούλιο, τον πιο παθητικό μήνα από την άποψη των διαπραγματεύσεων, έναντι 38 τον Ιανουάριο.

Σήμερα η Standard Chartered προσφέρει ένα από τα χαμηλότερα επιτόκια στα ΗΑΕ - 4,99%. Η HSBC, η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή τράπεζα, μείωσε επίσης τα επιτόκια των στεγαστικών δανείων σε ελάχιστο 5,49%, από το 9,5% το 2009 το πολύ. Με τη σειρά του, η Barclays δίνει δάνεια για κατοικίες κάτω του 5,35-7,75%, ανάλογα με το μέγεθος της προκαταβολής. Οι ειδικοί λένε ότι η αγορά επαναλαμβάνει τη δυναμική ενός τριμηνιαίου διατραπεζικού επιτοκίου δανεισμού στο οποίο οι τράπεζες στα ΗΑΕ δανείζουν το ένα το άλλο. Από τις αρχές Απριλίου, μειώθηκε κατά 31%, ή 66 μονάδες βάσης, στο 1,47%. Για παράδειγμα, τον Οκτώβριο του 2008, το ποσοστό αυτό ήταν 4,79%.

Οι διεθνείς τράπεζες κάνουν τα πάντα για να πιάσουν το μερίδιο αγοράς από τοπικές εταιρείες υποθηκών όπως η Tamweel Mortgage Finance και η Amlak Finance, οι οποίες αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 90% όλων των στεγαστικών δανείων στα ΗΑΕ. Και οι δύο έπαψαν να δανείζονται τον Οκτώβριο του 2008 μετά την κατάρρευση της αγοράς ακινήτων. Μέσα από την κρίση, η κυβέρνηση των ΗΑΕ πραγματοποίησε συνάντηση για να εξετάσει πιθανές επιλογές για την επανάληψη των δραστηριοτήτων τους και την εξεύρεση δυνητικών επενδυτών.

Ο σωτήρας για τον Tamweel βρέθηκε στο πρόσωπο της Ισλαμικής Τράπεζας του Ντουμπάι, η οποία απέκτησε ένα επιπλέον μερίδιο στην εταιρεία. Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της τράπεζας, που δημοσιεύθηκε στις 31 Μαρτίου 2011, ο μεγαλύτερος ισλαμικός χρηματοπιστωτικός δανειστής Dubai Islamic Bank πλήρωσε μόνο 318,6 εκατομμύρια dirhams (περίπου 87 εκατομμύρια δολάρια) σε μετρητά και 56 εκατομμύρια δισεκατομμύρια (περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια) - μετοχές. Η Tamweel Mortgage Finance επανέλαβε τις δραστηριότητές της δύο χρόνια αργότερα, τον Νοέμβριο του 2010, και σήμερα προσφέρει ένα ισλαμικό δάνειο ύψους 25% και 80% που χρηματοδοτείται από τράπεζες, με ποσοστό κέρδους 5,25%.

Ποια είναι τα χαρακτηριστικά του ισλαμικού δανεισμού; Το σύστημα είναι απλό: η ίδια η τράπεζα αγοράζει το σωστό προϊόν και στη συνέχεια το πωλεί με δόσεις. Η διαφορά μεταξύ της τιμής αγοράς του προϊόντος και της πώλησης στον πελάτη είναι το κέρδος της τράπεζας. Εάν ο πελάτης αποτύχει να πληρώσει, η ισλαμική τράπεζα δεν έχει δικαίωμα να χρεώνει τόκους. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Κεντρική Τράπεζα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων αποφάσισε να περιορίσει νόμιμα το μέγιστο επίπεδο καταναλωτικής πίστης. Τώρα οι δανειολήπτες μπορούν να πάρουν ένα δάνειο στο ποσό των όχι περισσότερο από 20 μισθούς.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Moody's Investors Service, τα «κακά» δάνεια στις τράπεζες θα κορυφωθούν κατά το τρέχον έτος και θα είναι περίπου 12% του χαρτοφυλακίου έναντι 10% το 2010. Σύμφωνα με τους αναλυτές, ο κίνδυνος διατήρησης ενός σκληρού ανταγωνισμού τιμών μεταξύ των τραπεζών των ΗΑΕ θα αντισταθμιστεί από το αυξανόμενο ενδιαφέρον των πελατών στην αγορά ακινήτων και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της ποιότητας των δανειακών χαρτοφυλακίων. Ένα σημαντικό μέρος των ενυπόθηκων δανείων πέρυσι χρησιμοποιήθηκε για την αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων δανείων, ενώ η πλειοψηφία των δανείων φέτος - για την έκδοση νέων δανείων.

Παρά την αισιόδοξη διάθεση όλων των συμμετεχόντων στην αγορά, μακροπρόθεσμα, εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά ανοικτά ερωτήματα στα ΗΑΕ. Το βασικό είναι το μέγεθος του χρέους του Ντουμπάι, το οποίο υπερβαίνει τώρα τα 110 δισεκατομμύρια δολάρια. Η επιδείνωση των ισολογισμών των τραπεζών εξακολουθεί να παρακωλύει την οικονομική ανάπτυξη, μειώνοντας την όρεξη των επενδυτών για την ανάληψη κινδύνων και τη δανειοληπτική δραστηριότητα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Αυτό το φθινόπωρο, οι τράπεζες του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι είναι ασυνήθιστα χαμηλές στα χρηματιστήρια των ΗΑΕ. Τα καθημερινά αποσπάσματα επικαιροποιούν νέα χαμηλά επίπεδα, παρά τη βελτίωση των θεμελιωδών δεικτών. Οι τίτλοι των μεγαλύτερων δανειστών σήμερα είναι τα φθηνότερα τραπεζικά αποθέματα στην Κεντρική Ασία, εκτός από, φυσικά, τις τράπεζες της Αιγύπτου. Αλλά ακόμη και αυτές οι σημαντικές εκπτώσεις δεν δημιουργούν ζήτηση λόγω της χαμηλής ρευστότητας των χρηματιστηρίων του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι. "Σε μια υποβαθμισμένη αγορά, η αξία μιας έκπτωσης δεν έχει σημασία, οι άνθρωποι απλά δεν θα αγοράσουν μη ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού", δήλωσε ο Mohammed Ali Yasin, ειδικός στο CAPM Investment, σε συνέντευξή του στο The National.

"Οι τράπεζες δεν αξίζουν τόσο χαμηλές αξιολογήσεις και χρειαζόμαστε ενεργοποιήσεις για να τρέξουμε ρευστότητα στο σύστημα. Διαφορετικά, οι επενδυτές απλά δεν θα μπορέσουν να εισέλθουν και να αποχωρήσουν κανονικά από τα μέσα τους ", απηχεί ο Σάλεμ Κοκχάρ, επικεφαλής του τμήματος κινητών αξιών της Εθνικής Τράπεζας του Αμπού Ντάμπι.

Top