logo

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα στα ράφια των καταστημάτων παρουσιάζονται σε ευρύ φάσμα, αλλά κυρίως από πρώτες ύλες αγελάδων. Υπάρχουν σε σούπερ μάρκετ και προϊόντα αιγών, αλλά σε μικρότερες ποσότητες και σε αρκετά υψηλή τιμή. Ταυτόχρονα, υπάρχει πάντα ζήτηση για γάλα κατσίκας και τα παράγωγά του. Ως εκ τούτου, είναι λογικό να ανοίξει ένα αγρόκτημα αιγών και να προσφέρει στην αγορά χρήσιμα προϊόντα. Το όφελος εξακολουθεί να έγκειται στο γεγονός ότι ο ανταγωνισμός σε αυτόν τον τομέα είναι χαμηλός ή απουσιάζει εντελώς. Επομένως, είναι λογικό να καταρτίζουμε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εκμετάλλευση αιγών, να κατανοούμε ποιες επενδύσεις απαιτούνται, πού να επιλέξουμε ένα μέρος και πότε θα πάρει ένα καθαρό κέρδος. Στο άρθρο θα δώσουμε ένα παράδειγμα για το πώς πρέπει να καταρτιστεί ένα επιχειρησιακό σχέδιο για μια εκμετάλλευση αιγών με υπολογισμό πριν από την υλοποίηση του έργου.

Κύρια εισαγωγή για το έργο

Είδος δραστηριότητας: κτηνοτροφία, εκτροφή αιγών.

Διεύθυνση: τοποθεσία έξω από την πόλη, ιδιωτική κατοικία.

Εγκαταστάσεις: τα τούβλα με μια σοφίτα για την αποθήκευση του σαννού. Δωμάτιο - 40 τετραγωνικά μέτρα. m; εκ των οποίων 30 τετραγωνικά μέτρα. m - για τη συντήρηση αιγών, 10 τετραγωνικών μέτρων. m - για την αποθήκευση εξοπλισμού, δοχείων, ζωοτροφών. Ξεχωριστό δωμάτιο - για να φιλοξενήσει το γάλα πριν από την πώληση.

Οικόπεδο για τα κοπάδια - 50 στρέμματα.

Αριθμός κεφαλών: 20 αιγοπρόβατα, 1 κατσίκα. Η σταδιακή επέκταση του κοπαδιού εις βάρος των απογόνων.

Οικόπεδα και εγκαταστάσεις για τη διατήρηση αιγών στην ιδιοκτησία.

Πρόγραμμα: καθημερινά.

Εκτιμώμενη απόδοση γάλακτος: 4 l / d από μία κατσίκα, μέχρι 80 λίτρα από το σύνολο της αγέλης ανά ημέρα.

 • Πώληση ακατέργαστου γάλακτος κατσίκας στους πολίτες απευθείας από τον αγρόκτημα ή στην αγορά.
 • Πώληση κρέατος από νεαρά ζώα που δεν είναι κατάλληλα για παραγωγή γάλακτος.

Ρυθμιστική μορφή

Με βάση το γεγονός ότι ένα άτομο διαθέτει αγρόκτημα, το οποίο είναι κατάλληλο για εκτροφή αιγών, το μίνι αγρόκτημα στο σπίτι θα καταχωρηθεί ως γεωργική εκμετάλλευση (αγρόκτημα) (KFH). Η εγγραφή γίνεται στη φορολογική υπηρεσία. Πριν επικοινωνήσετε με το FTS, πρέπει να λάβετε τη μορφή συμφωνίας δημιουργίας PF στην τοπική διοίκηση. Αυτό το έντυπο πρέπει να υπογράφεται από όλα τα μέλη της οικογένειας. Το έγγραφο πρέπει να αναφέρει:

 • Όλα τα μέλη της οικονομίας.
 • Επικεφαλής που επιλέχθηκε μεταξύ των συμμετεχόντων.
 • Κοινή ιδιοκτησία, δικαιώματα και υποχρεώσεις.

Η υπόλοιπη διαδικασία εγγραφής λαμβάνει χώρα στη φορολογική υπηρεσία. Ο επικεφαλής της KFH συντάσσει μια αίτηση στην οποία αναφέρει τους κώδικες δραστηριότητας για το OKVED:

 • Κύρια δραστηριότητα: 01.4 "Κτηνοτροφία".
 • Προαιρετικό: 01.45 "Εκτροφή αιγοπροβάτων".

Κατά την επέκταση του καταλόγου των υπηρεσιών (επεξεργασία του γάλακτος σε τυρί cottage, τυρί) κώδικες για πρόσθετες δραστηριότητες μπορούν να προστεθούν.

Φορολογία

Για την KFKh υπάρχουν αρκετά φορολογικά συστήματα, αλλά για έναν αρχάριο γεωργό είναι επωφελής η χρήση του ενοποιημένου αγροτικού φόρου (ενοποιημένος αγροτικός φόρος), ο οποίος δεν απαιτεί αυστηρή λογιστική. Ο φόρος είναι σταθερός και καταβάλλεται για δύο φορές. Πρόκειται για ένα προτιμησιακό σύστημα που προβλέπεται για τη γεωργική βιομηχανία.

Επιπλέον, θα πρέπει να καταβάλλετε φόρο ακίνητης περιουσίας και εισφορές στα κεφάλαια.

Γεωργικός εξοπλισμός

Οι εγκαταστάσεις για την κατοχή αιγών ανεγέρθηκαν, αλλά σε αυτό είναι απαραίτητο να γίνει διακόσμηση, να πραγματοποιηθούν επικοινωνίες και να εγκατασταθεί εξοπλισμός για τη διατροφή και το άρμεγμα των αιγών. Όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τα κόστη αναφέρονται στον πίνακα:

Πρόκειται για ενδεικτικό κατάλογο του κόστους εξοπλισμού ενός μίνι αγροκτήματος. Ορισμένα εργαλεία μπορεί να βρίσκονται στο αγρόκτημα. Η ξυλουργική μπορεί να γίνει ανεξάρτητα. Για τα κρεβάτια κουρέστε το χορτάρι, ακατάλληλο για σίτιση. Το μεγαλύτερο κόστος είναι το κόστος του εξοπλισμού. Μπορείτε να δείτε ιδιωτικές διαφημίσεις και να αγοράσετε μεταχειρισμένες μηχανές.

Πρόσθετα έξοδα

Εκτός από τον εξοπλισμό της μονάδας αιγών με εξοπλισμό και απαραίτητα αντικείμενα, για να ολοκληρώσετε την εργασία που χρειάζεστε για να αγοράσετε κατσίκες και να τους δώσετε τροφή. Επίσης, θα αντικατοπτρίσουμε αυτά τα έξοδα στον πίνακα:

Στο αρχικό στάδιο, απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις στα ζώα. Μπορείτε να επιλέξετε φθηνότερες κατσίκες, αλλά αυτό μπορεί να επηρεάσει την ποσότητα του γάλακτος. Στο μέλλον, η επέκταση του κοπαδιού θα είναι δυνατή σε βάρος των απογόνων τους. Απλά πρέπει να αλλάξετε το αρσενικό έτσι ώστε να μην υπάρχει σύγχυση.

Το αγροτικό προσωπικό

Το μίνι αιγοπρόβατο απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και φροντίδα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται προσωπικό. Στην περίπτωσή μας, το αγρόκτημα θα είναι δύο οικογένειες στενών συγγενών που εκτελούν εναλλακτικά εργασίες στο αγρόκτημα. Οι κύριες λειτουργίες εκτελούνται από τον επικεφαλής της KFH. Το κόστος των μισθών ανέρχεται μόνο στις υπηρεσίες κτηνιάτρου και βοσκών στην εποχή των βοσκοτόπων. Με αυτούς εκδίδονται συμβάσεις μερικής απασχόλησης ή προσωρινή συμφωνία.

Το κόστος μισθοδοσίας εξαρτάται από την προσωπική συμφωνία και την ποσότητα των υπηρεσιών. Μπορείτε να εισάγετε μια ωριαία τιμή.

Δυσκολίες στο έργο του προσωπικού στο κατσικίσιο αγρόκτημα λίγο, οπότε δεν υπάρχει ανάγκη να προσλάβει ειδικούς. Τα μέλη της KFH θα πρέπει να ελέγξουν μόνο τη χρήση της μηχανής αρμέγματος και τους κανόνες φροντίδας για αυτό.

 • Στο αρχικό στάδιο της λειτουργίας του μίνι-αγροκτήματος, η σίτιση των αιγών θα είναι χειροκίνητη. Ένα άτομο μπορεί να τροφοδοτήσει και να τροφοδοτήσει νερό.
 • Απαιτούνται δύο άτομα για το άρμεγμα προκειμένου να μην καθυστερήσει η διαδικασία.
 • Το καθαρισμό απαιτεί άνδρες - 2 άτομα (σκληρή δουλειά).
 • Ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων είναι 6 άτομα.

Εάν κάποιος από τα μέλη της οικογένειας επιθυμεί να εργαστεί μόνο στο αγρόκτημα, τότε μπορείτε να συνάψετε σύμβαση εργασίας για την ανάπτυξη της αρχαιότητας και των εισφορών στα κοινωνικά κεφάλαια. Ο μισθός αντιστοιχεί στο περιφερειακό ελάχιστο όριο διαβίωσης. Από αυτό χρεώνονται όλες οι εισφορές.

Οι εργαζόμενοι ενδιαφέρονται για γρήγορη αποπληρωμή και ζήτηση γάλακτος κατσίκας, συνεπώς, δεν απαιτείται επιπλέον κίνητρο.

Χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της επιχείρησης

Η εκτροφή αιγών μπορεί να ξεκινήσει ανά πάσα στιγμή του έτους. Στην περίπτωσή μας, η εκμετάλλευση αιγών πρέπει να αρχίσει να εργάζεται την άνοιξη, ώστε οι κατσίκες να έχουν χρόνο να προσαρμοστούν και μπορούν γρήγορα να μεταφερθούν στο βοσκότοπο. Το δωμάτιο (κουτί) έχει ήδη ανεγερθεί. Απαιτεί διακόσμηση, εξοπλισμό και επικοινωνίες, αγορά ζώων. Οι όροι εργασίας αντικατοπτρίζονται στον πίνακα:

Οι εργασίες μεγάλης κλίμακας για την εκκίνηση ενός μίνι αγροκτήματος κατσίκα δεν απαιτούνται. Ως εκ τούτου, μπορείτε να προετοιμάσετε και να ανοίξετε σε τρεις μήνες. Τον Μάιο, ο καιρός είναι ζεστός, εμφανίζεται πράσινο. Τα κατσίκια θα είναι στην άκρη για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Αυτή τη στιγμή αυξάνεται ο όγκος του γάλακτος στις κατσίκες, κάτι που δίνει μεγαλύτερη απόδοση από τη χειμερινή περίοδο.

Υπάρχει οφέλη από τη γεωργία

Η εκμετάλλευση αιγοειδών με τη μορφή μιας εκμετάλλευσης στην ιδιοκτησία της οικογένειας δεν είναι σχεδιασμένη για βιομηχανικές ποσότητες. Αλλά η κερδοφορία του είναι προφανής αν ο αγρότης γνωρίζει τις λεπτές αποχρώσεις της διατήρησης αιγών και καταλαβαίνει πού να σωθεί και πού αξίζει να επενδύσει πλήρως. Για να κατανοήσετε την περίοδο απόδοσης της επένδυσης και πότε το καθαρό κέρδος πηγαίνει, θα πρέπει να υπολογίσετε το μέσο μηνιαίο εισόδημα της εκμετάλλευσης.

Ας υποθέσουμε ότι μια κατσίκα θα παράγει 5 λίτρα γάλακτος την ημέρα. Συνολικά 20 γκολ. Η συνολική ημερήσια απόδοση γάλακτος είναι 100 λίτρα.

Η τιμή για 1 λίτρο γάλακτος κατσίκας είναι 120 ρούβλια. Το κόστος θα κοστίζει 12.000 ρούβλια. Αλλά το χειμώνα, η απόδοση γάλακτος θα μειωθεί λόγω της φθοράς των απογόνων και της μείωσης του φωτός της ημέρας. Το μηνιαίο εισόδημα απεικονίζεται στον πίνακα:

Πρόκειται για κατά προσέγγιση υπολογισμό των ετήσιων εσόδων. Διάφοροι παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση:

 • Προσαρμογή των αιγών σε νέο τόπο.
 • Ασθένεια.
 • Εσφαλμένη διατροφή.
 • Τρόπος τροφοδοσίας
 • Αγχωτικές καταστάσεις.
 • Το κόστος της αύξησης των νέων.

Ως εκ τούτου, κατά το πρώτο έτος, το μέσο μηνιαίο εισόδημα μπορεί να μην είναι 300.000, αλλά 250.000. Θα θέσουμε αυτό το ποσό για περαιτέρω υπολογισμούς.

Μεταξύ των εξόδων περιλαμβάνονται:

 • Επενδύσεις στο στάδιο της διευθέτησης της εκμετάλλευσης.
 • Εγγραφή και χαρτογράφηση, προετοιμασία έργων.
 • Αγορά ζώων και ζωοτροφών.
 • Ταμεία για τη διατήρηση της εκμετάλλευσης στο αρχικό στάδιο μέχρι την εμφάνιση του καθαρού κέρδους. 1 200 000 ρούβλια δαπανήθηκαν.

Από τα μηνιαία έσοδα θα αφαιρέσουμε το κόστος της ζωοτροφής, τα εξαρτήματα για τον εξοπλισμό αρμέγματος, τον μισθό του κτηνιάτρου, τα εμβόλια, τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας, τους φόρους (περίπου 150.000 ρούβλια). Ορισμένα στοιχεία κόστους δεν έχουν σημασία για κάθε μήνα, επομένως το κόστος θα ποικίλει ανάλογα με τις περιστάσεις.

Κατά μέσο όρο, τα καθαρά έσοδα παραμένουν 100.000 ρούβλια. Σε 13-15 μήνες, η εκμετάλλευση αιγών θα αποδώσει και θα αποφέρει κέρδος 100 χιλιάδων ρούβλια ή και περισσότερο μηνιαίως. Λαμβάνοντας υπόψη ότι θα εμφανιστούν νεαρά ζώα, τα οποία μπορούν να αφεθούν να αυξήσουν τις αποδόσεις γάλακτος, αν η ζήτηση αυξηθεί, το εισόδημα μπορεί να είναι υψηλότερο. Πρόσθετο εισόδημα μπορεί να ληφθεί από την πώληση κοπριάς, μια νεαρή φυλή σε άλλους κτηνοτρόφους κατσικιών, δέρματα και κρέας. Επομένως, η κερδοφορία μιας επιχείρησης γαλακτοπαραγωγής είναι προφανής.

Προώθηση προϊόντων

Η δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου για την εκμετάλλευση αιγών είναι απαραίτητο να αναλυθεί η αγορά για την παρουσία ανταγωνιστών, η οποία θα πρέπει να εξεταστεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει σοβαρός ανταγωνισμός στην έκδοση προϊόντων αιγείου. Ακόμη και αν το κατάστημα έχει γάλα κατσίκας, τυρί cottage ή τυρί, τότε η τιμή του είναι υψηλή και ο καταναλωτής δεν είναι πάντα σίγουρος για την φιλικότητα προς το περιβάλλον και τη χρησιμότητα των προϊόντων. Οι νεαρές μητέρες (και όχι μόνο) συχνά επιλέγουν φρέσκο ​​κατσικίσιο γάλα από τη γιαγιά.

Ως εκ τούτου, οι δρόμοι είναι εντελώς ανοιχτοί. Πρέπει να σκεφτείτε πώς να προσελκύσετε πελάτες στην αρχική φάση. Εάν το γάλα είναι νόστιμο, η δημοφιλής φήμη θα διαδώσει τις πληροφορίες γύρω από την περιοχή.

Η διαφήμιση μπορεί να είναι διαφορετική:

 1. Ανακοινώσεις στις δημόσιες συγκοινωνίες σταματά, στην είσοδο των καταστημάτων. Μπορείτε να τα εκτυπώσετε μόνοι σας.
 2. Ανακοίνωση σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.
 3. Πώληση προϊόντων στην αγορά.
 4. Μπορείτε να αγοράσετε ένα βαρέλι σε τροχούς και να φέρετε γάλα στις περιοχές ύπνου της πόλης, αναφέροντας τον αριθμό τηλεφώνου στο δοχείο.
 5. Εάν ο κύκλος εργασιών αυξάνεται, μπορείτε να βρείτε χονδρεμπόρους.

Για την είσοδο στα καταστήματα απαιτείται πιστοποιητικό ποιότητας για το γάλα και κατάλληλη συσκευασία. Αυτά είναι πρόσθετο κόστος που είναι εφικτό για μια μεγάλη φάρμα ή γαλακτοκομική επιχείρηση. Αλλά πρέπει να προσπαθήσετε για αυτό.

Το κόστος διαφήμισης μπορεί να είναι μικρό, εάν δημιουργείτε διαφημίσεις στον οικιακό σας υπολογιστή, εκτυπώνετε και δημοσιεύετε.

Επιπλέον, μπορείτε να προωθήσετε μια εκμετάλλευση αιγοπροβάτων μέσω του Διαδικτύου δημιουργώντας έναν ιστότοπο ή μια σελίδα στα κοινωνικά δίκτυα. Θα απαιτηθεί η βοήθεια ενός ειδικού, αλλά μόνο στο στάδιο της δημιουργίας και της προώθησής του. Στο μέλλον, όλη η δουλειά μπορεί να γίνει προσωπικά, παρουσιάζοντας ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τους θαλάμους, τα οφέλη των προϊόντων αιγών, την τιμή και άλλα ενδιαφέροντα γεγονότα. Μπορείτε να προσφέρετε την υπηρεσία παράδοσης γάλακτος μέσω τηλεφώνου, ενεργώντας ως courier.

Η φροντίδα της προσέλκυσης του στοχευόμενου κοινού είναι απαραίτητη μόνο στο πρώτο στάδιο και διατηρεί τη φήμη ενός αξιόπιστου προμηθευτή. Στο μέλλον, δεν θα υπάρξει τέλος των πελατών.

Στο τέλος

Η εκτροφή αιγοειδών είναι μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση στον τομέα της γεωργίας. Πολλοί αγρότες επιλέγουν αγελάδες για δικούς τους σκοπούς, αναφέροντας μια μεγάλη ποσότητα γάλακτος και τη δυνατότητα μεταποίησης σε γαλακτοκομικά προϊόντα. Ωστόσο, υπάρχει μεγαλύτερος ανταγωνισμός προς αυτήν την κατεύθυνση και απαιτούνται πιο σοβαρές επενδύσεις.

Οι κατσίκες αναπαραγωγής για κέρδος μπορούν να ξεκινήσουν από το νοικοκυριό και να γίνουν σταδιακά σε μια σοβαρή επιχείρηση. Το κράτος είναι θετικό για τέτοια επιχειρηματικά σχέδια και βοηθά τους νέους αγρότες με προτιμησιακή φορολογία και επιδοτήσεις. Αν το επιχειρηματικό σχέδιο έχει καταρτισθεί σωστά και έχει πειστικούς υπολογισμούς, τότε επιτυγχάνεται η επιτυχία. Τολμήστε, ενώ η θέση είναι μάλλον ελεύθερη!

Μικρό αγρόκτημα κατσίκα

Για κάθε εξειδίκευση πρέπει να επιλέξετε τη δική σας φυλή: γαλακτοκομικά, κρέατα, κατσίκια ή μαλλί.

Στο υλικό αυτό θα εξετάσουμε ακριβώς την παραγωγή και την πώληση γάλακτος.

Τα οφέλη του γάλακτος κατσίκας

Το κατσικίσιο γάλα θεωρείται το πιο χρήσιμο. Αυτό είναι ένα υποαλλεργικό προϊόν που απορροφάται καλά από το σώμα (5 φορές ταχύτερα από μια αγελάδα). Περιέχει πολλές βιταμίνες και θρεπτικά συστατικά, συμπεριλαμβανομένης της Β12, η ​​οποία είναι απαραίτητη για τον σχηματισμό αίματος και τη ρύθμιση των μεταβολικών διεργασιών. Περιέχει επίσης διάφορες βιταμίνες των ομάδων Α, Β, C, D, Ε, Η, ΡΡ. Το γάλα κατσίκας βοηθάει στην εξάλειψη της αβιταμίνωσης. Έχει γενικά ευεργετική επίδραση στο ανθρώπινο σώμα, στο νευρικό και αγγειακό σύστημα, στον οστικό ιστό.

Το γάλα κατσίκας είναι το καλύτερο για ένα παιδί ως υποκατάστατο του ανθρωπίνου γάλακτος.

Με την τακτική κατανάλωση αυτού του προϊόντος, μπορείτε να θεραπεύεστε από διάφορες ασθένειες, όπως κολίτιδα, έκζεμα, ημικρανία, οστεοπόρωση. Αυτά και άλλα οφέλη από το γάλα κατσίκας μπορούν και πρέπει να χρησιμοποιηθούν για την προώθηση του προϊόντος.

Βασικά έξοδα για το άνοιγμα μιας υπόθεσης

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να ανοίξουμε ένα μικρό αγρόκτημα για 50 ζώα. Για το άνοιγμα και την περαιτέρω λειτουργία του απαιτείται επαρκές αρχικό κεφάλαιο. Τα κύρια στοιχεία δαπανών παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 1. Κύρια έξοδα για το άνοιγμα μιας εκμετάλλευσης αιγών

IP εγγραφή, λήψη αδειών

Κτίριο αγροκτήματος, κατασκευές, εσωτερική εργασία

Αγορά, εγκατάσταση, προσαρμογή εξοπλισμού

Αγορά αιγών γαλακτοπαραγωγής, νεαρά ζώα, αρσενικά

Αγορά ζωοτροφών (ανά μήνα)

Μισθός, 5 άτομα.

Πρόσθετα έξοδα (απογραφή, υπηρεσίες κτηνιάτρου)

Οι τιμές βασίζονται σε μελέτη της πρότασης στο παγκόσμιο δίκτυο.

Το ποσό του κόστους των τροφίμων μπορεί να διαφέρει - ανάλογα με το πόσο προϊόν επιθυμεί ο γεωργός. Η "απόδοση" των αιγών εξαρτάται άμεσα από το τι τρώνε.

Ενοικίαση γης

Είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί ένα σύνολο εγκαταστάσεων για τη διατήρηση των ζώων και την εξασφάλιση των διαδικασιών παραγωγής. Ως βάση για το μελλοντικό αγρόκτημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα εγκαταλελειμμένο αγρόκτημα, το οποίο παραμένει πολύ από την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης και την κρίση της δεκαετίας του 1990. Ωστόσο, στο σχέδιό μας, το κτίριο θα κατασκευαστεί από το μηδέν.

Για αρχή, είναι απαραίτητο να ενοικιάσετε 0,5-0,7 εκτάρια γης έξω από την πόλη. Είναι σημαντικό να επιλέξετε μια τοποθεσία κατάλληλη για κατασκευές, κοντά στις οδούς μεταφοράς.

Ένα μέρος της γης θα καταληφθεί απευθείας από το αγρόκτημα: αίγα κατσίκα, αποθήκες, βοηθητικά δωμάτια, αίθουσες παραγωγής με εξοπλισμό. Το μεγαλύτερο μέρος της γης θα απαιτηθεί για τα κοπάδια με τα πόδια (βοσκότοπο). Το περπάτημα στον καθαρό αέρα είναι απαραίτητο για τις αίγες για την υγεία και τις καλύτερες αποδόσεις γάλακτος.

Κτίρια

 1. Κρέας αιγοειδών - μονωμένο, καλά αεριζόμενο χώρο για τη διατήρηση αιγών. Για 1 ενήλικα ζώο χρειάζεστε 2 τετραγωνικά μέτρα. m τετράγωνο. Αυτό είναι 100-125 τετραγωνικά μέτρα. m θα πάρετε απευθείας στυλό. Πρέπει επίσης να υπάρχει χώρος για νεογέννητα αιγοειδή (νεαρά ζώα) και αρσενικά (που φυλάσσονται ξεχωριστά).
 2. Αίθουσα αρμέγματος, όπου η κτηνοτροφία θα πραγματοποιηθεί με τη βοήθεια ειδικού εξοπλισμού. Μπορείτε να εξοικονομήσετε χρήματα εγκαθιστώντας μια μηχανή αρμέγματος ακριβώς στο σπίτι αιγών.
 3. Χώροι επεξεργασίας: διήθηση, ψύξη και παστερίωση του γάλακτος, συσκευασία του. Ο κατάλληλος εξοπλισμός είναι εγκατεστημένος εδώ.
 4. Το δωμάτιο για τον εξοπλισμό ψύξης όπου τα προϊόντα θα αποθηκευτούν μέχρι την πώληση, τη μεταφορά προς πώληση.
 5. Αποθήκη για την αποθήκευση ζωοτροφών, σανό, απόβαρο.
 6. Εγκαταστάσεις για την ανάπαυση και την αποθήκευση του προσωπικού. Αυτό περιλαμβάνει επίσης δωμάτια όπου οι εργαζόμενοι θα αλλάξουν σε ρούχα εργασίας, ντους και τουαλέτες.

Εξοπλισμός

Η εκτροφή αιγών ως επιχείρησης απαιτεί την αγορά ειδικού εξοπλισμού για την αποθήκευση, την επεξεργασία, την προετοιμασία, τη συσκευασία του προϊόντος. Η απόκτηση τεχνολογίας είναι ένα από τα κύρια στοιχεία δαπανών κατά την οργάνωση μιας επιχείρησης.

Ψύκτης δεξαμενής γάλακτος, 300 l

Ψήνετε για πολύ παστερίωση

Γεννήτρια παγωμένου νερού

Ο τεχνικός χώρος πρέπει να είναι εφοδιασμένος με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένων των αντλιών, φίλτρων, τραπεζιών, κλιματισμού. Στη ρωσική αγορά πωλούνται αρθρωτά γαλακτοκομικά φυτά - εμπορικά συγκροτήματα που προετοιμάζονται για λειτουργία. Συχνά αγοράζοντας ένα έτοιμο γαλακτοκομικό εργοστάσιο είναι η καλύτερη επιλογή για έναν επιχειρηματία. Ειδικά, εάν ο κατασκευαστής-πωλητής ασκεί ανεξάρτητα την εγκατάσταση και την εξισορρόπηση και την έναρξη λειτουργίας.

Καλλιέργεια και σίτιση

Οι αίγες πρέπει να φυλάσσονται σε χώρους με καλό φωτισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας, σε θερμοκρασία όχι μικρότερη από 8 ° C. Το εσωτερικό πρέπει να είναι καθαρό, χωρίς ρεύματα. Πρέπει να περπατάτε τακτικά τα ζώα. Οι βοσκότοποι συνιστώνται για να φράξουν το φράχτη (οι αίγες είναι πολύ περίεργες, μπορούν να ξεφύγουν).

 1. Τα ζώα θα πρέπει να τρώνε μόνο υψηλής ποιότητας τρόφιμα. Η υγεία τους και η ποιότητα του τελικού προϊόντος - δηλαδή του γάλακτος - εξαρτώνται από αυτό. Χρησιμοποιήστε ζουμερές, χονδροειδείς και συμπυκνωμένες ζωοτροφές, ζωοτροφές. Για το χειμώνα συνιστάται να αποθηκεύετε φρέσκα πράσινα χόρτα και σανό. Το νερό πρέπει να είναι καθαρό, ζεστό, δύο φορές την ημέρα.
 2. Για να μειώσετε τη βόσκηση των αιγών κατά τη διάρκεια της πτώσης. Στη συνέχεια, μέχρι το επόμενο έτος η νέα ανάπτυξη θα μεγαλώσει και θα μπορέσει να βγει για βόσκηση. Αυτό θα επιτρέψει στα παιδιά να γίνουν πιο δυνατά και να αναπτυχθούν γρηγορότερα. Ένας παραγωγός κατσίκας μπορεί να γονιμοποιήσει 20-25 κατσίκες, αλλά δεν πρέπει να είναι ο συγγενής τους - στην περίπτωση αυτή, θα γεννηθούν αδύναμα άτομα.

Το προσωπικό

Για την εξυπηρέτηση ενός μίνι αγροκτήματος σε 50 κεφαλές δεν απαιτείται πολλή προσωπικό. Παρακολουθήστε τα ζώα, την καθαριότητα, τη διαχείριση του εξοπλισμού θα είναι σε θέση να το προσωπικό των 5 ατόμων. Τα καθήκοντά τους περιλαμβάνουν τη διατροφή και όλες τις εργασίες για τη φροντίδα των ζώων, τη συντήρηση του εξοπλισμού, διατήρηση της καθαριότητας στο βίκος γάλα, άλλα δωμάτια αγρόκτημα, την προετοιμασία των προς παράδοση προϊόντων και, με την παρουσία του οδηγού και logistics.

Για να εργαστείτε με τα μηχανήματα δεν χρειάζονται εξειδικευμένη εκπαίδευση. Αρκεί να αναλάβει ένα μάθημα στη διαχείριση του εξοπλισμού.

Η δημιουργία μιας εκμετάλλευσης αιγών στην ύπαιθρο προσφέρει ένα άλλο πλεονέκτημα: μπορείτε να προσλάβετε εργαζόμενους από τους κατοίκους της περιοχής και οι μισθοί στις επαρχίες είναι χαμηλότεροι από τους αστικούς. Λόγω αυτού, μπορείτε να μειώσετε το κόστος.

Υπολογισμός επιστροφής

Αξιολογήστε την κερδοφορία των αιγών αναπαραγωγής ως επιχείρηση.

 1. Το αρχικό κόστος, σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα ανέλθει σε 3,45 εκατομμύρια ρούβλια.
 2. Μια κατσίκα μπορεί να παράγει κατά μέσο όρο 5-8 λίτρα γάλακτος την ημέρα. Ας πάρουμε αυτή την τιμή ίση με 7 λίτρα - αυτό σημαίνει ότι με 50 κατσίκα την ημέρα παίρνετε 350 λίτρα, ανά μήνα - 10,5 τόνους προϊόντος.
 3. Η τιμή πώλησης ενός λίτρου γάλακτος κατσίκας είναι 100 ρούβλια. Αποδεικνύεται ότι ένας μήνας γάλακτος μπορεί να πωληθεί για 1 εκατομμύριο ρούβλια (περίπου).
 4. Το κόστος του 1 λίτρου του προϊόντος είναι περίπου 35-40 ρούβλια. Παραμένουν 60 ρούβλια. καθαρό κέρδος. Αυτό είναι περίπου 600 ρούβλια. ανά μήνα.

Ακόμη και αν πουλάτε γάλα σε 80 ρούβλια, προσελκύοντας έτσι αγοραστές σε μια συμφέρουσα τιμή, θα παραμείνει περίπου 400 χιλιάδες ρούβλια. Έχοντας αυτό υπόψη, το αγρόκτημα αποδίδει σε περίπου 9 μήνες.

Η πώληση όλων των προϊόντων στις τρέχουσες συνθήκες της αγοράς είναι απίθανη. Αλλά εάν το ήμισυ του παραγόμενου γάλακτος πωληθεί, θα είναι αυτάρκης σε 1,5-2 χρόνια.

Προώθηση

Κατά την οργάνωση των πωλήσεων, το μάρκετινγκ θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή λόγω της έλλειψης μαζικής αγάπης του πληθυσμού για το γάλα κατσίκας και της άγνοιας των πλεονεκτημάτων του. Ο καταναλωτής δεν είναι συνηθισμένος σε αυτό το προϊόν, επειδή πρακτικά δεν πωλείται.

Το πρώτο βήμα είναι να επιλέξετε τη σωστή τιμή. Το γάλα κατσίκας είναι ακριβότερο από το αγελαδινό γάλα, αλλά θα πρέπει να προσπαθήσετε να ελαχιστοποιήσετε αυτή τη διαφορά.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τέτοιες διαφημιστικές δραστηριότητες:

 • πρόσβαση σε δίκτυα λιανικής πώλησης και διοργάνωση γευμάτων σε καταστήματα για όλους ·
 • μαζί με τα καταστήματα για την οργάνωση προωθήσεων για ορισμένες ομάδες του πληθυσμού (μητέρες με παιδιά, συνταξιούχους)
 • διανομή φυλλαδίων, POS-υλικά, που περιγράφει τα οφέλη του γάλακτος κατσίκας.

Πρέπει να δοθεί έμφαση στα οφέλη της κατανάλωσης γάλακτος κατσίκας. Είναι χρήσιμο να υποβάλετε διαφημίσεις σε εφημερίδες, μέσα μαζικής ενημέρωσης και να πωλήσετε τον εαυτό σας - μέσα από ένα βαρέλι σε τροχούς για να πουλήσετε σπιτικό γάλα στις περιοχές ύπνου των οικισμών.

Η ζήτηση θα αυξηθεί με τις πωλήσεις. Με την πάροδο του χρόνου, θα υπάρξουν τακτικοί πελάτες.

Συμπέρασμα

Οι επιχειρήσεις στην παραγωγή και πώληση γάλακτος κατσίκας είναι μια πολλά υποσχόμενη ιδέα. Τώρα μπορείτε να πάρετε τη στιγμή, να εδραιώσει τη θέση στην αρχή της εμφάνισης μιας νέας αγοράς στη Ρωσία. Θα πρέπει να θυμόμαστε: στην Ολλανδία, η κατανάλωση γάλακτος κατσίκας είναι 20 λίτρα ανά άτομο, στη χώρα μας - λίγα γραμμάρια. Η βιομηχανία έχει τεράστιο δυναμικό, και αναμφίβολα θα πραγματοποιηθεί με την πάροδο του χρόνου.

Αναπτύξτε σταδιακά το φάσμα, αγοράστε πρόσθετο εξοπλισμό και αρχίστε να παράγετε νόστιμα τυριά, τυρί cottage και άλλα γαλακτοκομικά προϊόντα αιγός.

Το επιχειρησιακό μας σχέδιο για την εκτροφή αιγών θα βοηθήσει τον αναγνώστη να αξιολογήσει τα βασικά χαρακτηριστικά της δημιουργίας μιας εκμετάλλευσης αιγών, θα εισαγάγει το υπόλοιπο των εσόδων και εξόδων στην περίπτωση αυτή.

Ο αγροτικός οργανισμός αιγοειδών είναι μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση

Σήμερα είναι δύσκολο να βρεθούν προϊόντα αιγείου υψηλής ποιότητας ρωσικής προέλευσης. Αν είναι στα ράφια των καταστημάτων, τότε εισάγονται και με πολύ υψηλή τιμή. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι σήμερα η οργάνωση ενός κτηνοτροφείου είναι μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση, δεδομένου ότι δεν υπάρχει απολύτως ανταγωνισμός. Αν καταρτίσετε με επιτυχία ένα επιχειρησιακό σχέδιο, τότε μια επιχείρηση αυτού του είδους θα φέρει καλά κέρδη.

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο είναι το κύριο κλειδί για την επιτυχία οποιασδήποτε επιχείρησης. Καλύπτει θέματα όπως η αποπληρωμή της επιχείρησης, το εκτιμώμενο εισόδημα, ο κατάλογος των δαπανών για την οργάνωση και την επιτυχή εκτέλεση του έργου.

Εάν ένας επιχειρηματίας δεν έχει ποιοτικό επιχειρηματικό σχέδιο, τότε η οργάνωσή του είναι καταδικασμένη σε αποτυχία. Κατά συνέπεια, είναι απαραίτητο να καταρτίσει ένα επιχειρηματικό σχέδιο πολύ προσεκτικά και με σύνεση.

Προοπτικές για τη διοργάνωση μιας εκμετάλλευσης αιγών:

 • δεν υπάρχει ανταγωνισμός.
 • δεν υπάρχει επιρροή εποχιακών παραγόντων.
 • μετριοπαθές κόστος για το άνοιγμα ενός κτηνοτροφείου ·
 • γρήγορη αποπληρωμή;
 • ένα ευρύ φάσμα πωλούμενων πρώτων υλών.

Χρηματοδοτική βάση για το άνοιγμα μιας εκμετάλλευσης αιγών:

 • μετοχικό κεφάλαιο για να ανοίξει ένα κτηνοτροφείο ·
 • αίτημα πίστωσης στην τράπεζα και παραλαβή κεφαλαίων σε ορισμένο ποσοστό ·
 • αναζητήστε συνεργάτες για περαιτέρω επενδύσεις στην επιχείρηση.

Ορισμός της εξειδίκευσης των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων αιγών:

 • πώληση ζωικού κεφαλαίου ·
 • παραγωγή γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων ·
 • παραγωγή προϊόντων κρέατος ·
 • πώληση μαλλιού κατσίκας.
 • συνδυασμός όλων των δραστηριοτήτων ή μερικών από αυτές.

Βασικά στοιχεία του σχεδιασμού της εκμετάλλευσης αιγών (επιχειρηματικό σχέδιο)

 1. Αναλύοντας την αγορά και αναπτύσσοντας μια αποτελεσματική στρατηγική για επιτυχημένες επιχειρήσεις και εξαλείφοντας τους δυνητικούς ανταγωνιστές.
 2. Διεξαγωγή έρευνας μάρκετινγκ και ανάπτυξη σχεδίου μάρκετινγκ για δραστηριότητες παραγωγής αιγοειδών.
 3. Ανάπτυξη της χρηματοοικονομικής διάρθρωσης του έργου.
 4. Σύνταξη επενδυτικού σχεδίου.
 5. Υπολογισμός του εκτιμώμενου προσωπικού.
 6. Προσδιορισμός των κινδύνων στη δημιουργία μιας εκμετάλλευσης αιγών και των παραγωγικών της δραστηριοτήτων.
 7. Προετοιμασία εγγράφων για την εγγραφή και νομιμοποίηση των επιχειρήσεων, καθώς και για την αδειοδότηση παραγωγικών δραστηριοτήτων.
 8. Ανάπτυξη προγράμματος θυγατρικών για παραγωγικές δραστηριότητες.
 9. Προγραμματισμός των περιόδων αποπληρωμής της εκμετάλλευσης αιγών και του καθαρού κέρδους αυτής της επιχείρησης.

Τύποι οικονομικών δαπανών αιγών αγρόκτημα (επιχειρηματικό σχέδιο)

 • αγορά ή μίσθωση γης κοντά σε μια μεγάλη πόλη.
 • τη μίσθωση ή την οικοδόμηση μιας εκμετάλλευσης με βοσκή κοντά σε αυτήν ·
 • την απόκτηση εξειδικευμένου μηχανογραφικού εξοπλισμού, πάγκων, θραυστήρων ζωοτροφών, ποτών, ψυκτικής δεξαμενής γάλακτος, ψυκτικών θαλάμων, κινητών διανεμητών ζωοτροφών, εξοπλισμού αρμέγματος, εργαστηριακού εξοπλισμού κ.α.
 • εκστρατεία εκτροφής αιγών αγρόκτημα?
 • αγορά ζωοτροφών αιγοειδών ·
 • την επισκευή και τη συντήρηση μιας εκμετάλλευσης αιγών ·
 • αγορά αιγών για γάλα και πώληση ·
 • πληρωμή των υπηρεσιών κοινής ωφελείας ·
 • την αμοιβή των εργαζομένων στην εκμετάλλευση αιγών ·
 • έξοδα μεταφοράς ·
 • φόρους και ασφάλιστρα.

Απρόβλεπτες δαπάνες εκμετάλλευσης αιγών.

Το εκτιμώμενο εισόδημα διαμορφώνεται κατά την πώληση προϊόντων, την πώληση μαλλιού, την πώληση κρέατος και αιγών.

Προοπτικές για την ανάπτυξη μιας εκμετάλλευσης αιγών

 1. Σταθερά και υψηλά κέρδη.
 2. Επέκταση των δραστηριοτήτων παραγωγής.
 3. Η αύξηση των πωλήσεων των δικών της προϊόντων, όπως το γάλα, για την ανάπτυξη καλλυντικών και θεραπευτικών παραγόντων.

Σε αυτή τη βάση, είναι απαραίτητο να καταλάβουμε ότι η επιτυχία της ανάπτυξης της παραγωγής εξαρτάται από την ποιότητα ενός επιχειρηματικού σχεδίου.

Επιχειρηματικό σχέδιο στο παράδειγμα μιας μικρής πόλης

Το συνολικό κόστος του έργου είναι 65.300 ρούβλια, εκ των οποίων:

 • κεφάλαια για επιδοτήσεις που παρέχονται από το κέντρο απασχόλησης - 58.800 ρούβλια?
 • ίδια κεφάλαια - 6500 ρούβλια.

Οι δραστηριότητες θα διεξαχθούν σε: ___________________

Η προγραμματισμένη παραγωγική δραστηριότητα είναι η παραγωγή και πώληση γάλακτος κατσίκας.

Δημιουργούμε κοινές δραστηριότητες σταδιακά:

 • αγορά τριών αρνιών εκτροφής αιγοειδών ·
 • φροντίδα κατσίκας ·
 • πώληση των προϊόντων που προκύπτουν.

Εκτιμώμενο κόστος (σχέδιο παραγωγής):

 • για την αγορά τριών αρνιών εκτροφής αιγών - 30.000 ρούβλια?
 • για την αγορά ζωοτροφών - 10 000 ρούβλια?
 • για την κατασκευή ενός υπόστεγο - 6.500 ρούβλια?
 • εκπτώσεις στο ταμείο συντάξεων - 7.275 ρούβλια?
 • έξοδα μεταφοράς - 4000 ρούβλια.

Το γάλα κατσίκας αρχίζει να παίρνει περίπου 1-10 μήνες μετά την αγορά.

Σχέδιο μάρκετινγκ: εκτιμώμενα έσοδα - 21.600 ρούβλια (720 λίτρα σε τιμή 30 ρούβλια ανά λίτρο).

Οργανόγραμμα: Η επιχειρηματική δραστηριότητα καταχωρείται με το πρόσχημα μιας εκμετάλλευσης με ιδιωτική μορφή ιδιοκτησίας χωρίς τη συμμετοχή των εργαζομένων.

Οικονομικό σχέδιο: Τα έσοδα από τις πωλήσεις φορολογούνται σύμφωνα με το Κεφάλαιο 26.1 "Σύστημα φορολογίας γεωργικών παραγωγών (ενιαίο αγροτικό φόρο)" με συντελεστή 6% (άρθρο 346.8 του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Ο σκοπός της φορολογίας είναι το εισόδημα μειωμένο κατά το ποσό των εξόδων (άρθρο 346.4 του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Η πληρωμή των ασφαλίστρων ασφάλισης συντάξεων είναι υποχρεωτική για τους επικεφαλής της εκμετάλλευσης και για τους ίδιους και για τα μέλη του αγροκτήματος για σταθερή πληρωμή.

Το κόστος της ασφαλιστικής περιόδου είναι 7.274 ρούβλια 40 καπίκια με εντολή της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Με βάση το κόστος ενός έτους ασφάλισης, μπορεί να υπολογιστεί ότι 606 ρούβλια 20 καπίκια ανά μέλος, ως εκ τούτου, για 12 μήνες, θα πρέπει να πληρώσετε 7.274,40 ρούβλια.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχων του αγροκτήματος το 1966 και παλαιότεροι, τότε ολόκληρο το ποσό πηγαίνει στη χρηματοδότηση, αν το 1967 και νεότερος, η χρηματοδότηση διανέμεται ως εξής:

 • το ασφαλιστικό μέρος της σύνταξης εργασίας είναι 4.156,8 ρούβλια ετησίως (346,4 ρούβλια μηνιαίως).
 • το σωρευτικό μέρος της σύνταξης εργασίας είναι 3,117,6 ρούβλια ετησίως (259,8 ρούβλια το μήνα).

Έκθεση σχετικά με τα έσοδα και τις δαπάνες σε ρούβλια:

 1. Έσοδα (πωλήσεις) - 21.600.
 2. Συνολικά έξοδα - 57.725 (υλικά έξοδα - 47.252, έξοδα μεταφοράς - 4.000, κόστος κατασκευής - 6.500).
 3. Μικτά κέρδη / ζημίες - -36 152.
 4. Φορολογικές πληρωμές (UAT) - 0.
 5. Μειώσεις για την υποχρεωτική ασφάλιση συντάξεων ενός επιχειρηματία (σταθερή πληρωμή) - 7.275 ρούβλια.
 6. Καθαρό κέρδος - 0.
 7. Κατανομή του καθαρού κέρδους - 0.

Κατάσταση ταμειακών ροών σε ρούβλια:

 1. Ο προϋπολογισμός στην αρχή του έτους είναι 0.
 2. Το συνολικό ποσό των εισπραχθέντων μετρητών ήταν 89.600 (οικονομική υποστήριξη από το κέντρο απασχόλησης ήταν 58.800, προσωπική αποταμίευση 6.500, πωλήσεις 21.600).
 3. Συνολικό κόστος σε μετρητά - 65027 (πληρωμή των υλικών, προϊόντων, πρώτων υλών - 47 252, το κόστος κατασκευής - 6500, το κόστος μεταφοράς - 4000), οι εισφορές για την υποχρεωτική ασφάλιση σύνταξης επιχειρηματίας (σταθερή πληρωμή) - 7275).
 4. Αύξηση και μείωση μετρητών - 24.573.
 5. Το υπόλοιπο στο τέλος του έτους - 24.573.

Επί του παρόντος, η επιχείρηση αυτή αρχίζει να αναπτύσσεται ταχύτατα, δεδομένου ότι η διοίκησή της είναι πολύ κερδοφόρα. Μετά από όλα, με τα κατσίκια μπορείτε να πάρετε όχι μόνο το γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα, αλλά και πολύτιμο γούνα και το κρέας, μπορείτε επίσης να αναπαραγάγετε κατσίκες για περαιτέρω πώληση των κεφαλών. Στο μέλλον, είναι δυνατό να αναπτυχθούν νέοι τύποι παραγωγής, όπως καλλυντικά προϊόντα και προϊόντα βελτίωσης της υγείας που παράγονται από γάλα κατσίκας. Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι η διατήρηση ενός αγροκτήματος κατσίκας είναι ανέξοδη, καθώς χρειάζεται μόνο να έχετε φαγητό και ένα αγρόκτημα και μπορείτε να τα αγοράσετε από τους χωρικούς σε πολύ χαμηλή τιμή και να ξεκινήσετε μια επιχείρηση. Με τόσο χαμηλό κόστος και καλές προοπτικές, μπορείτε να ανοίξετε μια πηγή εισοδήματος που μπορείτε μόνο να ονειρευτείτε, ειδικά αν σκεφτείτε ένα επιχειρηματικό σχέδιο υψηλής ποιότητας.

Μικρό αγρόκτημα κατσίκα. Πού να ξεκινήσετε;

Οι ερωτήσεις μπορούν να ζητηθούν μόνο μετά την εγγραφή. Συνδεθείτε ή εγγραφείτε, παρακαλώ.

Γεια σας! Η ιστορία μου είναι, έχουμε 3 παιδιά, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη, αγόρασε ένα σπίτι στο χωριό, αγόρασε κατσίκες, ένα ράτσας zaanenka σύντομα αυτή rozhat.Ponravilis κατσίκα μου, θέλω να ασχοληθεί μαζί τους, πουλώντας κατσικίσιο γάλα. Πού να ξεκινήσετε, τι συμβουλή μπορείτε να δώσετε.

Πηγαίνετε στο υποκατάστημα "Business in goat". Υπάρχουν κτίρια και υπολογισμοί για τη σίτιση και παραδείγματα επιτυχούς αναπαραγωγής αιγών σε διαφορετικές κλίμακες.
https://fermer.ru/forum/zhivotnovodstvo/kozovodstvo/biznes-v-kozovodstve

Σας ευχαριστώ! Άρχισα να διαβάζω πολύ ενδιαφέρουσα. LPH είναι μια επιδότηση, πρέπει να εγγραφώ IP;

Γεια σας laima25! Είναι τώρα ασχολείται με την οργάνωση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων, η κατάσταση έχει ως εξής: ένα πρόγραμμα για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις και τις μικρές επιχειρήσεις συσσωρεύονται στην καθαρή διεύθυνση του θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων στην πόλη σας, πηγαίνετε να συλλέξει ένα πακέτο των εγγράφων, να γράψει ένα επιχειρηματικό σχέδιο, να οργανώσει το SP, εισάγετε ένα διαγωνισμό για επιχορήγηση 300.000 ρούβλια, η γεωργία είναι τώρα προτεραιότητα, t.ch θα επιτύχει. Θα μου παραδοθεί στις 22 Αυγούστου, αν χαμογελάσει η τύχη μου, τότε θα σας δώσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο. Εν τω μεταξύ, κρατήστε τα cams για μένα!

Ναι, ακόμα και αν είστε στο ύπαιθρο, τότε μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Γεωργίας, υπάρχει ένα πρόγραμμα για το χωριό, «τον αρχάριο αγρότη» και imeenno για την ανάπτυξη των αιγών και των προβάτων, και να χορηγήσει το 1500 0000 σελ. συν 250 000 r. την άρση, τα χρήματα αυτά επενδύονται για την ανάπτυξη του αγροκτήματος, καθώς και για την κατασκευή κατοικιών και αναγκών για αρχάριους αγρότες, σας εύχομαι καλή επιτυχία.

Γεια σας! Η ιστορία μου είναι, έχουμε 3 παιδιά, αποφάσισαν να εγκαταλείψουν την πόλη, αγόρασε ένα σπίτι στο χωριό, αγόρασε κατσίκες, ένα ράτσας zaanenka σύντομα αυτή rozhat.Ponravilis κατσίκα μου, θέλω να ασχοληθεί μαζί τους, πουλώντας κατσικίσιο γάλα. Πού να ξεκινήσετε, τι συμβουλή μπορείτε να δώσετε.

Γεια σας! Πιστεύω ότι σε μια κατάσταση που συνδέεται με την έναρξη οποιασδήποτε επιχειρηματικής δραστηριότητας, είναι απαραίτητο πρώτα απ 'όλα να καταρτιστεί επιχειρηματικό σχέδιο. Αυτό δεν είναι απαραίτητα ένα σοβαρό έγγραφο. Μπορεί απλώς να είναι ένα εξαπατά φύλλο. Αλλά πρέπει να σχεδιάσετε τουλάχιστον 5 χρόνια.
Στην αρχή κοιτάξτε την αγορά.
Στη συνέχεια, βάσης τροφοδοσίας, κλπ Μπορεί να υπάρχουν πολλές ερωτήσεις. Κοιτάξτε τη βάση των επιχειρηματικών σχεδίων στην πύλη, είδα εκεί, όπως και για την παραγωγή αιγών.
Αν έγραψες κάτι - με συγχωρείτε. Οι έμπειροι αγρότες θα με διορθώσουν. Εγώ ο ίδιος είμαι ένας νέος άνθρωπος στην αγροτική ομάδα (δουλεύω μόνο για το δεύτερο έτος).
Αλλά όλα τα παραπάνω γράφονται από προσωπική εμπειρία.
Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, και αυτό είναι εδώ στο φόρουμ σε διάφορα θέματα που εκφράζονται, η αγορά είναι απαραίτητη.

Πρόγραμμα εκτροφής αιγοειδών

Επιχειρησιακό σχέδιο για τη διοργάνωση εκμετάλλευσης για την εκτροφή αιγών με αρχικό ζωικό κεφάλαιο 100 ζώων.

Πόσα χρήματα χρειάζονται για τη δημιουργία μιας εκμετάλλευσης αναπαραγωγής κατσικιών

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς μας, θα απαιτηθούν τουλάχιστον 6.000.000 ρούβλια για τη διοργάνωση μίνι εκτροφής αιγοπροβάτων ανά 100 ζώα:

 • Αγορά και ανακατασκευή πρώην αγροκτήματος - 2 500 000 ρούβλια.
 • Απόκτηση ενός κοπαδιού αιγών (300 γκολ) - 1.500.000 ρούβλια.
 • Αίθουσα αρμέγματος - 1 000 000 τρίβει.
 • Αγορά εξοπλισμού και νοικοκυριών. εργαλείο - 300 000 ρούβλια.
 • Ψυγείο φορτηγό για την πώληση γάλακτος - 600 000 ρούβλια.
 • Η δημιουργία αποθεμάτων ζωοτροφών - 80 000 ρούβλια.
 • Εγγραφή επιχειρήσεων και άλλα έξοδα - 100.000 ρούβλια.

Σχέδιο μάρκετινγκ

Η μελέτη αποκάλυψε μια μη ικανοποιημένη ζήτηση για προϊόντα αιγείου. Υπάρχουν παραγωγοί γάλακτος κατσίκας στην περιοχή, αλλά υπάρχουν ελάχιστα από αυτά, και το κύριο τους μερίδιο είναι η LPH, με ένα ζωικό κεφάλαιο να μην υπερβαίνει ακόμη και 10 κατσίκες.

Οι άνθρωποι μαθαίνουν περισσότερα για τις πραγματικές ευεργετικές ιδιότητες αυτού του γάλακτος και στο μέλλον η ζήτηση για το προϊόν θα αυξηθεί μόνο.
Το πιο ελκυστικό στην επιχείρηση εκτροφής αιγών είναι η τιμή πώλησης ανά λίτρο γάλακτος. Είναι πολύ υψηλότερο από τις τιμές για το αγελαδινό γάλα. Η ελάχιστη χονδρική τιμή που μπορεί να βρεθεί σήμερα είναι 50 ρούβλια ανά λίτρο. Ωστόσο, δεν είναι ασυνήθιστο το γάλα να πωλείται σε τιμή 100 ρούβλια ή περισσότερο.

Η εκμετάλλευσή μας σχεδιάζει να πουλά γάλα μέσω παραδόσεων προϊόντων σε μονάδες επεξεργασίας. Εκεί, το γάλα θα παστεριωθεί, θα παράγει τυρί, τυρί cottage, γιαούρτι, κρέμα και βούτυρο. Στη συνέχεια, με την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, η παραγωγή αυτών των προϊόντων θα οργανωθεί απευθείας στο αγρόκτημα μας. Αυτό θα αυξήσει τα κέρδη του αγροκτήματος πολλές φορές. Έτσι, η τιμή του τυριού cottage από κατσικίσιο γάλα ξεκινά από 1000 ρούβλια / kg, γιαούρτι -. 750 ρούβλια / λίτρο, κρέμα -. 650 ρούβλια / λίτρο, το πετρέλαιο -.. Από το 4000 ρούβλια / kg.! Μια άλλη υποσχόμενη περιοχή είναι η παραγωγή παιδικής τροφής από γάλα κατσίκας.

Σχέδιο παραγωγής

Για την οργάνωση των επιχειρήσεων προγραμματίζεται η αγορά παλαιού αδρανούς αγροκτήματος. Η αγορά και η ανακατασκευή των χώρων (συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής στυλό) θα κοστίσει 2,5 εκατομμύρια ρούβλια. Το μέγεθος του αγροκτήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα κτίρια και τις αποθήκες, θα είναι 1200 τετραγωνικά μέτρα. μέτρα Η αγορά εξοπλισμού (δεξαμενές νερού, τροφοδοτικά, οικιακά εργαλεία) θα πάρει περίπου 300 χιλιάδες ρούβλια. Επίσης, ένα σημαντικό μέρος των κονδυλίων θα κατευθυνθεί στην αγορά και την εγκατάσταση αίθουσας αρμέγματος για αιγοειδή. Θα κοστίσει το αγρόκτημα 1 - 1,5 εκατομμύρια ρούβλια. Η αίθουσα αρμέγματος θα μηχανίσει σημαντικά τη διαδικασία αρμέγματος των ζώων, θα αυξήσει τη γαλακτοκομική απόδοση και, κυρίως, θα μειώσει σημαντικά την ανάγκη για μισθωμένο προσωπικό, πράγμα που θα καταστήσει τελικά δυνατή την παραγωγή γάλακτος με χαμηλότερο κόστος.

Το υψηλό κόστος θα συνδέεται με τη δημιουργία κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων. Στο αρχικό στάδιο, η φάρμα μας σχεδιάζει να αγοράσει 100 ζώα. Ένα κατσίκα γάλακτος κοστίζει περίπου 15 χιλιάδες ρούβλια, αντίστοιχα, τουλάχιστον 1,5 εκατομμύρια ρούβλια θα δαπανηθούν για την αγορά 100 κεφαλών. Ωστόσο, η ξένη εμπειρία δείχνει ότι ο βέλτιστος χρόνος μιας εκμετάλλευσης αιγών είναι 500 αίγες γάλακτος, με απόδοση 1000 λίτρων. για τη γαλουχία. Στα επόμενα ζώα του αγροκτήματος μας θα φτάσουμε σε αυτό το μέγεθος.

Για τους σκοπούς της απόκτησης υψηλών αποδόσεων, το αγρόκτημα θα αποκτήσει νεαρά καθαρής φυλής υψηλής απόδοσης zaanensky κατσίκες. Zaanenskaya φυλή - το καλύτερο από τα καλύτερα. Με τη σωστή σίτιση και το περιεχόμενο από ένα ζώο, μπορείτε να πάρετε έως και 1200 κιλά γάλακτος ανά έτος. Τέτοιοι δείκτες δεν μπορούν να επιτευχθούν με άλλες φυλές.

Οι αίγες θα τροφοδοτούνται με σανό, λαχανικά, ζωοτροφές και σύνθετες ζωοτροφές, οι οποίες προγραμματίζονται να αγοραστούν από τοπικούς αγρότες. Το καλοκαίρι, προκειμένου να εξοικονομηθούν ζωοτροφές και να αυξηθεί η απόδοση για κατσίκες, θα οργανωθεί βόσκηση στο ύπαιθρο.

Πρόσληψη προσωπικού

Οι χειριστές αρμέγματος (3 άτομα), οι εργάτες (3 άτομα), ο υπεύθυνος παραγωγής και ο διαχειριστής πωλήσεων θα προσληφθούν ως εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα. Θα υπάρξουν επίσης συμφωνίες με τον επισκέπτη κτηνίατρο και λογιστή. Το ταμείο αμοιβών θα είναι 150 χιλιάδες ρούβλια το μήνα.

Τι κωδικός OKVED πρέπει να καθορίσετε κατά την εγγραφή μιας εκμετάλλευσης αναπαραγωγής κατσικιών

Ως νομική μορφή προγραμματίζεται η εγγραφή αγροτικής εκμετάλλευσης (KFH). Κωδικός OKVED - 01.22.1: Αναπαραγωγή αιγοπροβάτων.

Ποιο φορολογικό σύστημα θα επιλέξει για ένα κτηνοτροφείο;

Το βέλτιστο σύστημα φορολόγησης για μια εκμετάλλευση αιγών είναι η UAT, στην οποία ο φόρος είναι 6% των κερδών.

Οικονομικό σχέδιο

Ας στραφούμε στον υπολογισμό των κύριων δεικτών της οικονομικής αποδοτικότητας της επιχείρησης.

Σταθερό κόστος

Η διάρθρωση των μηνιαίων δαπανών διατήρησης της εκμετάλλευσης αιγών αποτελείται από:

 • Αμοιβή προσωπικού + ασφαλιστικές εκπτώσεις - 210.000 ρούβλια.
 • Το κόστος των ζωοτροφών (1000 ρούβλια / στόχος.) - 100 000 ρούβλια.
 • Πληρωμές χρησιμότητας - 50 000 ρούβλια.
 • Το κόστος των συμβάσεων εξωτερικής ανάθεσης (κτηνίατρος, λογιστής) - 15 000 ρούβλια.
 • Άλλα έξοδα - 30 000 ρούβλια.
 • Σύνολο - 405 000 ρούβλια.

Πόσα μπορείτε να κερδίσετε σε ένα κτηνοτροφείο;

100 γαλακτοπαραγωγές αίγες θα φέρουν τουλάχιστον 15.000 λίτρα γάλακτος κάθε μήνα. Υλοποίηση ακόμη και στην ελάχιστη τιμή χονδρικής 50 ρούβλια ανά λίτρο. θα επιτρέψει να κερδίσει 750.000 ρούβλια το μήνα. Λαμβάνοντας υπόψη πιθανές απώλειες και άλλα απρόβλεπτα έξοδα, μπορείτε να υπολογίζετε σε 600.000 ρούβλια εσόδων.

Έτσι, το πιθανό μηνιαίο εισόδημα της εκμετάλλευσης θα είναι: 600 000 - 405 000 = 195 000 ρούβλια. Η κερδοφορία των επιχειρήσεων είναι 48%. Με αυτούς τους δείκτες, το έργο αποδίδει σε 30-35 μήνες εργασίας του αγροκτήματος.

Βήμα-βήμα σχέδιο ανεύρεσης, από πού να ξεκινήσετε

Τα γαλακτοκομικά προϊόντα αιγοειδών είναι ιδιαίτερα δημοφιλή και, κατά συνέπεια, ένα καλά σχεδιασμένο επιχειρηματικό σχέδιο για την αναπαραγωγή αυτών των ζώων θα φέρει ένα απτό κέρδος στον ιδιοκτήτη της επιχείρησης. Καταρχάς, θα πρέπει να καθοριστούν τα προκαταρκτικά έξοδα και ο όγκος της παραγωγής. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από τις μικρές εκμεταλλεύσεις και να επενδύσετε ξανά τα χρήματα που έχουν ήδη κερδίσει στην επιχείρηση, επεκτείνοντάς την. Προετοιμασία των απαραίτητων εγγράφων και λήψη αδειών για τη δραστηριότητα, επιλέγουμε εύφορη γη για ένα μέρος για το αγρόκτημα. Οι εγκαταστάσεις πρέπει να παρέχουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις για τα ζώα. Όταν αγοράζουν κατσίκες πρέπει να δώσουν προσοχή στη φυλή τους, είναι προτιμότερο να ληφθούν zaanenskie, Toggenburg ή γκόρκι κατσίκες. Απομένει να προσλάβει προσωπικό για να φροντίζει τα ζώα, να αγοράζει τρόφιμα και να έρχεται σε επαφή με την αγορά.

Τι εξοπλισμό θα επιλέξετε

Για την καθημερινή απόδοση γάλακτος γάλακτος κατσίκας, πρέπει να αγοράσετε ειδικό εξοπλισμό για το άρμεγμα των ζώων. Επιπλέον, θα χρειαστείτε διαχωριστικά για ξινή κρέμα, κρέμα και βούτυρο. Συνιστάται να αγοράσετε ηλεκτρικά και χειροκίνητα μοντέλα. Ξεχωριστά, αξίζει να μεριμνήσετε για τη διαθεσιμότητα θερμαντήρων και εξαερισμού στον κήπο.

Ποια έγγραφα χρειάζονται για να ανοίξουν

Για την υλοποίηση μιας επιχείρησης απαιτείται η συγκέντρωση εγγράφων για την εγγραφή μεμονωμένων επιχειρηματιών, με την υποβολή κατάλληλων κωδικών OKVED στις στατιστικές αρχές. Θα χρειαστεί επίσης να λάβετε τον αριθμό καταχώρησης κράτους - το πιστοποιητικό OGRN. Εάν η γη ενοικιάζεται, απαιτείται κατάλληλη αίτηση για τη διοίκηση και την απόκτηση διαβατηρίου προσωπικού, καθώς και πιστοποιητικά από τη ΔΔΠ.

Χρειάζεστε δικαιώματα για να ανοίξετε

Απαιτείται ένα υγειονομικό-επιδημιολογικό πιστοποιητικό από την Rospotrebnadzor για τις επιλεγμένες δραστηριότητες και την πώληση του τελικού προϊόντος. Απαιτούνται επίσης άδειες από την πυρκαγιά και περιβαλλοντική επιθεώρηση.

Τεχνολογία παραγωγής

Η ποιότητα και η ποσότητα των παραγόμενων γαλακτοκομικών προϊόντων εξαρτάται από την εκλεκτή φυλή αίγας. Για παράδειγμα, Zaanensky κατσίκες δίνουν 3 φορές περισσότερη απόδοση γάλακτος ανά ημέρα από τις συνηθισμένες ρωσικές φυλές. Αξίζει επίσης να ληφθεί υπόψη ότι με την πάροδο του χρόνου η ποσότητα γάλακτος που παράγεται αυξάνεται. Εκτός από το γάλα, μπορείτε να φτιάξετε και να πουλήσετε βούτυρο, κρέμα γάλακτος και γαλακτοκομικά προϊόντα: τυρί, τυρί cottage, ξινή κρέμα κλπ. Επίσης, τα καλά έσοδα θα φέρουν τους νέους. Τα παιδιά χρησιμοποιούνται όχι μόνο για να επεκτείνουν το κοπάδι, αλλά και για πώληση, σε ζωντανό βάρος ή σε κρέας. Ένας άλλος τρόπος για να πραγματοποιηθεί μια επιχείρηση εκτροφής αίγας είναι κατσικίσιο, το οποίο χρησιμοποιείται ως μόνωση ενδυμάτων ή παραγωγή προβάτου.

Εκτροφή αιγοειδών ως μια πολλά υποσχόμενη επιχείρηση: πού να ξεκινήσετε και πώς να πετύχετε με ένα αγρόκτημα κατσίκα

Η μετατροπή της κτηνοτροφίας σε τρόπο κερδοσκοπίας αποτελεί μια λογική ιδέα για τους χωρικούς και τους γαιοκτήμονες. Εάν όλα είναι αρκετά απλά με την εκτροφή βοοειδών, η ζήτηση για τα προϊόντα μιας τέτοιας οικονομίας είναι πάντα μεγάλη, τότε σκεφτείτε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της οργάνωσης μιας εκμετάλλευσης αιγών. Κάνετε ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την εκτροφή αιγών εκ των προτέρων, δεδομένης της πολυπλοκότητας του μάρκετινγκ κατσικίσιο κρέας και γάλα. Μη βγάζετε βιαστικά συμπεράσματα αποστέλλοντας προϊόντα από μικρά οπληφόρα. Η αυξανόμενη δημοτικότητα ενός υγιεινού τρόπου ζωής και η σωστή διατροφή θα εξασφαλίσει μια μόνιμη πελατειακή βάση για το καζνοβντ.

Πρώτα βήματα για την οργάνωση της εκμετάλλευσης

Πριν ξεκινήσετε την εκτροφή αιγών, εξοικειωθείτε με τις αποχρώσεις της γεωργικής δραστηριότητας. Τα κέρδη από τη διατροφή των ζώων πρέπει να είναι ανάλογα με τα χρήματα που δαπανώνται. Κατά συνέπεια, η οργάνωση μιας πλήρους εκμετάλλευσης είναι επωφελής για τους ανθρώπους που ζουν σε ένα χωριό ή έχουν μια νάτσα, μια ιδιωτική κατοικία με μια γειτονική περιοχή επαρκή για τη διευθέτηση του αγροκτήματος. Με την παρουσία του ελεύθερου χώρου, καθώς και τα κεφάλαια για την αγορά πρωτογενούς ζωικού κεφαλαίου, την κατασκευή εγκαταστάσεων και την παροχή των απαραίτητων υλικών, προετοιμάζει την τεκμηρίωση.

Προτού αντιμετωπίσετε την τεχνική πλευρά της επιχείρησης, βεβαιωθείτε για τη νομιμότητά της. Επικοινωνήστε με την κρατική φορολογική υπηρεσία και εγγραφείτε ως μεμονωμένος επιχειρηματίας. Οι έμπειροι ιδιοκτήτες επιχειρηματιών δεν συνιστάται να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της LLC. Στη συνέχεια, λάβετε την επίσημη άδεια χρήσης της περιοχής για εκτροφή και διατήρηση ζώων από τις τοπικές διοικητικές αρχές. Η τελευταία προετοιμασία είναι άδεια για την κατασκευή δομών και τεχνικών ΔΔΠ διαβατηρίου. Μετά την ολοκλήρωση αυτής της γραφειοκρατίας, μπορείτε να ξεκινήσετε τη δημιουργία μιας μονάδας αιγών.

Προετοιμασία δωματίου

Υπάρχουν καθιερωμένα υγειονομικά και υγειονομικά πρότυπα που καθορίζουν τον τύπο και τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων παραγωγής. Το πλήρες αγρόκτημα περιλαμβάνει:

 • καλυμμένο βίκο γάλακτος.
 • ζωοτροφές ·
 • βοηθητικό δωμάτιο για αποθέματα, προϊόντα φροντίδας ζωοτροφών και βοοειδών,
 • χώρο επεξεργασίας ή / και αποθήκευσης τελικών προϊόντων.

Κατ 'αρχάς, καθορίστε την κατάλληλη θέση. Για να επιτευχθούν υψηλοί ρυθμοί παραγωγικότητας, όλα τα κτίρια βρίσκονται σε μια επίπεδη, ξηρή περιοχή δίπλα στους βοσκοτόπους όπου είναι δυνατόν. Είναι επιθυμητό να υπάρχει μια δασική ζώνη, η οποία θα χρησιμεύει ως προστασία από τους ανέμους. Ακόμη και μια μικρή αυλή θα είναι κατάλληλη για τη διευθέτηση ενός μίνι-αγροκτήματος, ενώ μεγάλες εκμεταλλεύσεις απαιτούν περισσότερο χώρο.

Ως υλικό για κτίρια είναι συνηθισμένο να χρησιμοποιείτε ένα τούβλο ή ξύλο. Μέσα, οι τοίχοι είναι καλυμμένοι με ασβέστη και όχι μόνο για αισθητικούς λόγους: η λεύκανση προστατεύει τις δομές από τις επιπτώσεις εξωτερικών παραγόντων. Η οροφή είναι καλυμμένη με προφίλ φύλλα, σχιστόλιθο ή άλλο ανθεκτικό στη φθορά υλικό που προστατεύει από τις βροχοπτώσεις. Τοποθετήστε το δάπεδο κάτω από μια μικρή κλίση στον αγωγό για τη ροή των αποβλήτων. Το δάπεδο είναι καλύτερο να κάνει τσιμεντοκονίαμα ή αριστερό πήλινο.

Τα παράθυρα και οι πόρτες είναι διπλά τοποθετημένα, προκειμένου να αποφεύγονται τα ρεύματα και η απώλεια θερμότητας. Με την ετήσια συντήρηση της κατσίκας πρέπει να διατηρείται συνεχώς μια θερμοκρασία όχι μικρότερη από 7 βαθμούς Κελσίου. Το σύστημα εξαερισμού και οι οπές ανοίγματος έχουν σχεδιαστεί για να απομακρύνουν την υπερβολική υγρασία, μειώνοντας την απόδοση της εκμετάλλευσης.

Μετά την ολοκλήρωση των οργανωτικών μέτρων, η αρχή kozovod πρέπει να λάβει πιστοποιητικά και άδειες εργασίας από την πυροσβεστική υπηρεσία και την περιβαλλοντική επιθεώρηση. Ήδη μετά την αγορά των πρώτων κεφαλών, πραγματοποιήστε μια υγειονομική εξέταση και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο Rospotrebnadzor.

Αγροτική ρύθμιση

Όταν το δωμάτιο είναι έτοιμο για χρήση, μην βιαστείτε να αγοράσετε κατσίκες. Πρώτον, πάρτε το χρόνο να αγοράσετε εξοπλισμό και να αναζητήσετε προσωπικό. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, η ανάγκη τους καθορίζεται κατά την εκπόνηση του έργου προκειμένου να επιλυθούν εκ των προτέρων όλα τα οικονομικά ζητήματα. Για τη φροντίδα ενός μικρού ζωικού κεφαλαίου 10-15 ζώων, δεν χρειάζονται επιπλέον χέρια, η απασχόληση σε μια τέτοια επιχείρηση είναι μικρή. Στην παροχή φροντίδας για μεγάλο αριθμό κεφαλών μπορείτε να βοηθήσετε τα μέλη της οικογένειας, αλλιώς θα πρέπει να προσλάβετε 2-3 άτομα. Κατά την επιλογή των εργαζομένων προσπαθούν να επιλέξουν έναν υποψήφιο με την παρουσία της κτηνιατρικής εμπειρίας, αυτό θα σώσει τις ιατρικές διαδικασίες για τα ζώα.

Για να απλουστευθεί η καλλιέργεια και η συντήρηση των ζώων, να συμπεριληφθούν στους υπολογισμούς και στον απαραίτητο εξοπλισμό και απογραφή. Το μέσο μέγεθος του αγροκτήματος κατσίκα δεν κάνει χωρίς:

 • μηχάνημα αρμέγματος (εάν έχετε εκτροφή γαλακτοπαραγωγού αίγας, τότε είναι απαραίτητο).
 • τροφοδότες και πότες (ο τύπος τους εξαρτάται από την επιλεγμένη μέθοδο διατροφής και πόσιμου νερού, μεμονωμένα ή σε πολλά άτομα ταυτόχρονα).
 • ψαλίδια ·
 • βούρτσες για εξάντληση (ιδιαίτερα σημαντικές για τη Angora και άλλες μακρυμάλλης φυλές).
 • εργαλεία για τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων.

Επιλογή φυλής

Προκειμένου η εκμετάλλευση να παράγει εισόδημα, πρέπει να αναπαράγετε τη σωστή φυλή των αιγών που πληρούν τους στόχους σας. Αν σκοπεύετε να πουλήσετε νωπό γάλα ή τελικά προϊόντα της μεταποίησης, τότε προτιμήστε τις φυλές με τους υψηλότερους δείκτες παραγωγικότητας γάλακτος (ρωσικά ή Saanen). Η κερδοφορία των γαλακτοπαραγωγικών εκμεταλλεύσεων είναι υψηλότερη από άλλες, αλλά εξακολουθούν να υπάρχουν κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις (αν βρείτε μια εταιρεία ή έναν ιδιωτικό παραγωγό για να εμπορευθούν αυτές τις πρώτες ύλες, μπορείτε να πετύχετε ακόμη και με την πώληση δέρματος κατσίκας). Για να κατεβείτε και μαλλί, επιλέξτε Angora, Don ή Orenburg κατσίκα. Το κρέας τους εκτιμάται επίσης για τις διατροφικές του ιδιότητες.

Εκτός από την κατεύθυνση κατά την επιλογή μιας φυλής των αιγών πρέπει να εξεταστεί:

 • αντοχή των παιδιών σε ασθένειες.
 • την ανάγκη για τροφή και περίθαλψη ·
 • πρώιμη ωρίμανση των ειδών ·
 • Συμβατότητα με το κλίμα της περιοχής σας.

Ανεξάρτητα από το είδος του μικρού ζώου που επιλέξατε, παρακολουθείτε προσεκτικά την υγεία των αγορασμένων κεφαλών. Ζητήστε από τον πωλητή την τεκμηρίωση και τα κτηνιατρικά πιστοποιητικά (συμπεριλαμβανομένου του επιδημιολογικού περιβάλλοντος στην εκμετάλλευση του παρασκευαστή). Μην αγοράζετε κατσίκες και κατσίκες στον ίδιο πωλητή, η διέλευσή τους δεν θα αποφέρει οφέλη. Αγοράστε απόθεμα σε εκμεταλλεύσεις αναπαραγωγής, υπό την προϋπόθεση ότι σας παρουσιάστηκε μια κάρτα αναπαραγωγής ή το αντίγραφό της.

Κατά την πρώτη αγορά αγοράζονται συνήθως 20-30 θηλυκά και 1 κατσικίσιο, όλα τα άτομα δεν είναι μικρότερα των 3 μηνών και όχι μεγαλύτερα από ένα χρόνο.

Περιεχόμενο κατσικιών

Η εκμετάλλευση θα εξοφληθεί μόνο εάν πληρούνται οι όροι φύλαξης των ζώων. Αυτό είναι λογικό, διότι, για να αυξηθεί η παραγωγικότητα της κατσίκας, πρέπει να είναι υγιείς και να λαμβάνουν ένα πλήρες φάσμα απαραίτητων ουσιών με τροφή. Απαιτείται επίσης να οργανωθεί η σωστή εσωτερική δομή του κατσαρίσματος για να εξασφαλιστεί ο διαχωρισμός των κατηγοριών ηλικίας και φύλου των ζώων. Μέσα στο περίβλημα του ζωικού κεφαλαίου χωρίζεται σε διαμερίσματα-περιφράξεις με χωρίσματα σανίδων ή άλλου υλικού. Ολόκληρος ο χώρος τελικά χωρίζεται σε:

 • γαλακτοπαραγωγό στυλό?
 • ένα διαμέρισμα για τους παραγωγούς κατσίκας (είναι επιθυμητό να είναι κάθε κατσίκα χωριστά, τα αρσενικά είναι εξαιρετικά επιθετικά μεταξύ τους) ·
 • Ένα υπαίθριο κλουβί για τους νέους, εδώ το φύλο του ζώου δεν έχει σημασία
 • ένα ξεχωριστό στυλό για τις μητέρες με τα νεογέννητα παιδιά και τα θηλάζοντα θηλυκά.

Με τον διαχωρισμό των ζώων από διαφορετικές κατηγορίες ηλικίας και φύλου, τα ζώα παράγουν λιγότερες παρενοχλήσεις, διότι έτσι περιορίζεται ο φυσικός ανταγωνισμός όταν ζουν μαζί. Τα ζώα περνούν το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους στη στυλό, γι 'αυτό το κάνετε όσο το δυνατόν πιο άνετα και ασφαλή: εγκαταστήστε τροφοδότες και πότες (μπορείτε να εξοικονομήσετε τον εξοπλισμό), μην πάρετε κρεβάτι (άχυρο, πριονίδι, σανό) και μην ξεχάσετε να το αλλάζετε τακτικά. Στη ζεστή εποχή, πάρτε τα ζώα για περπάτημα, όχι μόνο διατηρεί το επιθυμητό επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, αλλά και επιτρέπει στον αγρότη να μην ανησυχεί για τη διατροφή των ζώων.

Όσον αφορά τη διατροφή, δεν περιλαμβάνει ακριβά προϊόντα. Το πλήρες μενού πρέπει να αποτελείται από χονδρόκοκκο και χυμώδες χορτονομή, όσπρια, δημητριακά και λαχανικά και το χειμώνα συνδυασμένα είδη τροφίμων. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στη διατροφή γαλακτοπαραγωγών κατσικιών και γαϊδουριών με παιδιά, το κόστος ενέργειας αυτών των κατηγοριών ζώων είναι υψηλότερο από το υπόλοιπο. Το πλήρες μενού περιλαμβάνει:

 • σανό, η βάση της διατροφής χειμώνα?
 • άχυρα ή λεπτά ξύλινα κλαδιά (χονδροειδή πρόσθετα που διεγείρουν την πέψη, που χρησιμοποιούνται κυρίως το χειμώνα) ·
 • ψιλοκομμένα λαχανικά και λαχανικά ρίζας, τόσο ωμά όσο και μαγειρεμένα.
 • κέικ και σιμιγδάλια από την επεξεργασία των ελαιούχων σπόρων ·
 • σιτηρά (σιτάρι, βρώμη) ·
 • συμπληρώματα πρωτεΐνης (καλαμπόκι, σόγια);
 • ορυκτό δολώματος (αλάτι, θρυμματισμένη κιμωλία, κρέας και οστά ή ιχθυάλευρο).

Το καλοκαίρι, η διατροφή αποτελείται από 90% φρέσκα βότανα που το ζώο παίρνει στη βόσκηση. Τα λιπαρά συστατικά τροφίμων προορίζονται κυρίως για το χειμώνα και τα πρώτα γεννήματα. Μην ξεχάσετε το καθαρό πόσιμο νερό, τα κατσίκια που πίνουν όλη την ημέρα. Τα ποτήρια και οι τροφοδότες πρέπει να πλένονται τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα.

Διαφορές μεταξύ μικρών και μεγάλων εκμεταλλεύσεων

Η κλίμακα παραγωγής των εκμεταλλεύσεων αιγών χωρίζεται σε μικρές και μεγάλες. Οι μικρές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνουν αγροκτήματα με λιγότερα από 20 κεφάλια. Αυτές οι επιχειρήσεις απαιτούν σημαντικά μικρότερο χώρο και οικονομικό κόστος (η πρόσληψη εργαζομένων είναι ακατάλληλη εδώ). Ένα τέτοιο μίνι-αγρόκτημα είναι μια καλή πηγή πρόσθετου κέρδους, ακόμα περισσότερο για να εξασφαλιστεί ότι η πραγματοποίηση μικρών όγκων προϊόντων είναι εύκολη μέσα στα όρια οποιουδήποτε διακανονισμού. Το μικρό αγρόκτημα επιτρέπει την εκτροφή οποιασδήποτε φυλής κατσίκας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που απαιτούν ειδική φροντίδα.

Με πληθυσμό άνω των 20 ετών, το αγρόκτημα εισέρχεται στην κατηγορία των μεγάλων. Ένα τέτοιο νοικοκυριό παίρνει περισσότερο χρόνο και απαιτεί σημαντικό κόστος υλικών, αλλά σας επιτρέπει να βασίζεστε σε ένα καλό κέρδος. Όταν σχεδιάζετε μια μεγάλη kozlyatnika δώστε προσοχή στην αναζήτηση για τους μελλοντικούς αγοραστές. Για παράδειγμα, συζητήστε με τον ιδιοκτήτη μιας επιχείρησης επεξεργασίας γάλακτος την πώληση των προϊόντων σας (για τη λειτουργία μιας μεγάλης επιχείρησης, χρειάζεστε μεγαλύτερους συνεργάτες από τους ιδιώτες καταναλωτές). Μια άλλη επιλογή είναι να εξεταστεί μια μέθοδος για την παραγωγή τελικών γαλακτοκομικών προϊόντων, ώστε οι πρώτες ύλες να μην παραμείνουν στάσιμες και να μην εξαφανιστούν. Σε μια τέτοια περίπτωση, κατά την εγγραφή ενός μεμονωμένου επιχειρηματία στη στήλη "πεδίο δραστηριότητας", αναφέρει την εκτροφή αιγών για την παραγωγή και την επακόλουθη μεταποίηση του γάλακτος. Ως πρόσθετη κατηγορία δραστηριοτήτων, σημειώστε την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων (τυρί, τυρί cottage).

Μην επιλέγετε βράχια που είναι δύσκολο να διατηρηθούν σε ένα μεγάλο αγρόκτημα, είναι φυσικά δύσκολο να τους παράσχετε τις απαραίτητες συνθήκες.

Μέσες τιμές αγοράς για τα προϊόντα

Το κόστος του εγχώριου γάλακτος κατσίκας, του κρέατος και των παραγώγων του ποικίλλει. Ο δείκτης αυτός ποικίλλει ανάλογα με την περιοχή εφαρμογής, το μέγεθος της ζήτησης, τη διαθεσιμότητα ανταγωνιστικών εκμεταλλεύσεων και άλλους παράγοντες. Μην προσπαθήσετε να αυξήσετε τις τιμές - χάνετε τον αγοραστή και οι πωλήσεις θα μειωθούν. Είναι προτιμότερο να ορίσετε τις τιμές ως εξής:

Top