logo

Είμαι παιδίατρος με 20 χρόνια εμπειρίας. Σε σχέση με τη μεταρρύθμιση του συστήματος αστικής υγειονομικής περίθαλψης θέλω να ανοίξω μια ιδιωτική αίθουσα ασκήσεων. Τι πρέπει να κάνετε και με ποια σειρά;

Ο κατάλογος των εγγράφων που απαιτούνται για την απόκτηση άδειας ιατρικής δραστηριότητας:

- αίτηση αδείας στο καθορισμένο έντυπο ·

- αντίγραφα συστατικών εγγράφων, ραμμένα και σφραγισμένα με αιτούντα άδεια (για νομικά πρόσωπα) ·

- αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής νομικής οντότητας στο ενιαίο μητρώο νομικών προσώπων ·

- αντίγραφο του πιστοποιητικού κρατικής εγγραφής του αιτούντος άδειας ως μεμονωμένου επιχειρηματία ·

- αντίγραφο του πιστοποιητικού εγγραφής του αιτούντος στη φορολογική αρχή στη φορολογική αρχή ·

- αντίγραφο του υγειονομικού-επιδημιολογικού συμπεράσματος σχετικά με τη συμμόρφωση με τους υγειονομικούς κανόνες του έργου που εκτελέστηκε και των παρεχόμενων υπηρεσιών που αποτελούν την ιατρική δραστηριότητα ·

- αντίγραφα εγγράφων που επιβεβαιώνουν την πιστοποίηση ενός μεμονωμένου επιχειρηματία ή υπαλλήλων νομικής οντότητας που πληροί τις απαιτήσεις και τους όρους της άδειας ·

- έγγραφο που επιβεβαιώνει την καταβολή τέλους αδείας για εξέταση από την αρχή αδειοδότησης μιας αίτησης για άδεια ·

- πληρεξούσιο για το δικαίωμα εκπροσώπησης των συμφερόντων του αιτούντος την άδεια.

Έγγραφα που απαιτούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του αιτούντος με τις απαιτήσεις και προϋποθέσεις χορήγησης αδειών:

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν ότι ο αιτών διαθέτει την άδεια που τους ανήκει στο δικαίωμα κυριότητας ή για άλλους νομικούς λόγους ·

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών όρων και υλικό και τεχνικό εξοπλισμό, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, των εργαλείων, των μεταφορών κλπ. ·

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν την παρουσία και συντήρηση σε κατάσταση λειτουργίας των μέσων πυροπροστασίας (συναγερμός πυρκαγιάς και πυρόσβεσης) ·

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν την παρουσία στο προσωπικό εργαζομένων (γιατρούς, παραϊατρικό προσωπικό, μηχανικούς και τεχνικούς, κ.λπ.) με εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών - για μια νομική οντότητα ·

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη τριτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας ιατρικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής εμπειρίας σε αδειοδοτημένες δραστηριότητες για τουλάχιστον 2 έτη - για έναν μεμονωμένο επιχειρηματία,

- έγγραφα που επιβεβαιώνουν την αύξηση τουλάχιστον 1 φορά σε 5 χρόνια των προσόντων των υπαλλήλων ενός νομικού προσώπου που ασκεί ιατρική δραστηριότητα, καθώς και ενός μεμονωμένου επιχειρηματία.

Σύμφωνα με το Επιμελητήριο Αδειών της Αγίας Πετρούπολης

Εγγραφή και υπάλληλοι

Η διαδικασία, ο όρος και το κόστος της κρατικής εγγραφής ενός ατόμου ως μεμονωμένου επιχειρηματία.

Ένας πολίτης έχει το δικαίωμα να ασκεί επιχειρηματικές δραστηριότητες χωρίς να σχηματίζει νομική οντότητα από τη στιγμή της κρατικής εγγραφής ως μεμονωμένου επιχειρηματία (ρήτρα 1 του άρθρου 23 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας).

Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου. 8 του ομοσπονδιακού νόμου «περί κρατικής εγγραφής νομικών προσώπων και μεμονωμένων επιχειρηματιών» με ημερομηνία 08.08.2001 129-ΦΖ (με τροποποιήσεις και προσθήκες που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005) (στο εξής: νόμος) η κρατική εγγραφή ενός μεμονωμένου επιχειρηματία πραγματοποιείται στον τόπο κατοικίας του. Στην Αγία Πετρούπολη, η κρατική εγγραφή μεμονωμένων επιχειρηματιών πραγματοποιείται στο Ενοποιημένο Κέντρο Εγγραφής που λειτουργεί με βάση την Επαρχιακή Επιθεώρηση του Υπουργείου Φόρων και Υποθέσεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας 15 στην Αγία Πετρούπολη στην Αγία Πετρούπολη, Καθηγητής Popova, 39.

Η διαδικασία κρατικής καταχώρισης που ορίζεται στο άρθρο 22.1. Ο νόμος υποδηλώνει ότι ένας ενήλικος πολίτης της Ρωσικής Ομοσπονδίας που επιθυμεί να γίνει μεμονωμένος επιχειρηματίας πρέπει να υποβάλει στην αρμόδια για την εγγραφή αρχή τα ακόλουθα έγγραφα:

- το έντυπο αίτησης P21001, συμπληρωμένο, υπογεγραμμένο από τον αιτούντα και συμβολαιογραφικό.

- αντίγραφο του διαβατηρίου του αιτούντος (σε περίπτωση προσωπικής υποβολής των εγγράφων, πρέπει να έχετε μαζί σας το αρχικό διαβατήριο).

- (άρθρο 8, σελ. 1, άρθρο 333.33 του Κώδικα Φορολογίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας (με τροποποιήσεις και προσθήκες που τέθηκαν σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2005).

Είναι επίσης σημαντικό να μην έχει η αρμόδια για την εγγραφή αρχή το δικαίωμα να απαιτεί την υποβολή άλλων εγγράφων εκτός εκείνων που προβλέπονται από το νόμο.

Η κρατική εγγραφή ενός φυσικού προσώπου ως μεμονωμένου επιχειρηματία πραγματοποιείται εντός προθεσμίας όχι μεγαλύτερης των 5 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής των εγγράφων στην αρχή εγγραφής (άρθρο 8 του νόμου).

Προσέλκυση εργαζομένων από έναν ιδιώτη επιχειρηματία και τη διαδικασία εκτέλεσης τους.

Σύμφωνα με το άρθρο. 20 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας 30.12.2001 197-FZ (όπως έχει τροποποιηθεί, η οποία τέθηκε σε ισχύ από 01.01.2005) (εφεξής - ο Εργατικός Κώδικας) εργασιακές σχέσεις των μερών είναι ένας εργαζόμενος και ο εργοδότης - ένα φυσικό πρόσωπο ή νομικό πρόσωπο (οργάνωση), η οποία τέθηκε σε σχέση εργασίας με έναν υπάλληλο.

Έτσι, ένας φυσικός επιχειρηματίας έχει, βεβαίως, το δικαίωμα να προσλαμβάνει εργαζομένους υπό τους ίδιους όρους με τους εργοδότες - νομικά πρόσωπα (οργανώσεις) και όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις ενός εργοδότη, που κατοχυρώνονται από τον Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ισχύουν πλήρως για μεμονωμένους επιχειρηματίες, χαρακτηριστικά που καθορίζονται ειδικά από τους εργατικούς νόμους. Η καταχώρηση της απασχόλησης από τους εργοδότες - άτομα πραγματοποιείται με τον τρόπο που ορίζεται στο άρθρο. 68 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Σύμβαση εργασίας συνάπτεται με τον εργαζόμενο, βάσει του οποίου η απασχόληση εκδίδεται με τη μορφή εντολής (εντολής) του εργοδότη. Το περιεχόμενο της εντολής (εντολής) του εργοδότη πρέπει να συμμορφώνεται με τους όρους της σύμβασης εργασίας.

Η εντολή (εντολή) του εργοδότη για τη μίσθωση ανακοινώνεται στον υπάλληλο έναντι απόδειξης εντός τριών ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης εργασίας. Κατόπιν αιτήματος του εργαζομένου, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να του εκδώσει ένα δεόντως επικυρωμένο αντίγραφο της εν λόγω εντολής (εντολής). Κατά την υποβολή της αίτησης για εργασία, ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να εξοικειώσει έναν υπάλληλο με τους εσωτερικούς κανονισμούς εργασίας που ισχύουν σε έναν οργανισμό, άλλους τοπικούς κανονισμούς που σχετίζονται με την εργασιακή λειτουργία του εργαζομένου, τη συλλογική σύμβαση και είναι αναγκαίο να αναφερθούν ορισμένα χαρακτηριστικά της εργασιακής ρύθμισης των εργαζομένων που εργάζονται για τους εργοδότες -. 48 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Καταρχάς, ο νομοθέτης έχει καθορίσει τις λεπτομέρειες μιας σύμβασης εργασίας που συνάπτεται από έναν εργαζόμενο με έναν μεμονωμένο εργοδότη, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων του εργοδότη:

- συντάσσει γραπτώς μια σύμβαση εργασίας με τον εργαζόμενο και καταχωρεί αυτή τη σύμβαση με τον αρμόδιο φορέα τοπικής αυτοδιοίκησης,

- καταβάλλουν ασφάλιστρα και άλλες υποχρεωτικές πληρωμές με τον τρόπο και το ποσό που καθορίζονται από τους ομοσπονδιακούς νόμους · - πιστοποιητικά ασφάλισης κατά των κρατικών συνταξιοδοτικών ασφαλίσεων για όσους εργάζονται για πρώτη φορά.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ένα άλλο χαρακτηριστικό που κατοχυρώνεται στην Art. 309 του Κώδικα Εργασίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, η οποία εκφράζεται στο γεγονός ότι το έγγραφο που επιβεβαιώνει τις ώρες εργασίας για έναν συγκεκριμένο εργοδότη είναι γραπτή σύμβαση εργασίας.

Ένας εργοδότης - ένα άτομο δεν έχει δικαίωμα να κάνει εγγραφές στα βιβλία εργασίας των εργαζομένων, καθώς και να εκδώσει αρχεία για την απασχόληση σε μισθωτούς που προσλαμβάνονται για πρώτη φορά. Το χαρακτηριστικό αυτό αντικατοπτρίζεται επίσης στη ρήτρα 3 των κανόνων για τη συντήρηση και την αποθήκευση των βιβλίων εργασίας (που εγκρίθηκε με το διάταγμα της κυβέρνησης της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 04.16.2003 225), ώστε μόνο μια σύμβαση εργασίας να είναι αρκετή για να επιβεβαιώσει την εργασιακή εμπειρία ενός μεμονωμένου επιχειρηματία.

Maxim Lebedev, Προϊστάμενο Νομικού Τμήματος, Alliance Consulting LLC

Πώς να επιλέξετε ένα δωμάτιο για ιδιωτική πρακτική;

Αν και δεν έχουν ακόμη στοιχεία για την σημαντική ζήτηση για χώρο στα γραφεία του ιδιωτικό ιατρείο, αλλά κατ 'αναλογία με οδοντιατρικές κλινικές και τα ινστιτούτα αισθητικής μπορούν να σημειωθεί ότι από την άποψη της γεωγραφίας της ζήτησης μπορεί να πάει τόσο στο ένα υπνοδωμάτιο περιοχές της Κεντρικής, Πετρούπολη, Vasilyevsky District, και στη ζώνη συγκέντρωσης της μεσαίας τάξης, εμπορικές περιοχές κ.λπ., για παράδειγμα, κοντά στην τέχνη. Μετρό "Ozerki". Είναι πιθανό ότι καθώς η παράδοση εξαπλώνεται για να συμβουλευτεί έναν γενικό ιατρό (οικογενειακό γιατρό), η ζήτηση θα αυξηθεί. Το βέλτιστο μέγεθος του δωματίου είναι μέχρι 50 m2. Θα πρέπει να χωριστεί σε δύο μέρη: τη ρεσεψιόν και το ίδιο το γραφείο.

Είναι καλύτερα αν το δωμάτιο θα καταλάβει τον πρώτο όροφο του κτιρίου και θα έχει ξεχωριστή είσοδο.

Το ενοίκιο μπορεί να ανέρχεται σε $ 30-80 / m2 στις ενσωματωμένες και προσαρτημένες εγκαταστάσεις, εξαρτάται από το έδαφος, καθώς και από το αν η αίθουσα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή ή στην αυλή και παρόμοιους παράγοντες. Μια πιο ελπιδοφόρα επιλογή για τη διευθέτηση μιας αίθουσας ιδιωτικής πρακτικής είναι η μεταφορά ενός διαμερισμένου διαμερίσματος κοντά σε ένα εμπορικό κέντρο και το μετρό σε ένα μη οικιστικό ταμείο, καθώς υπάρχει έλλειψη μεταξύ κατάλληλων μικρών εγκαταστάσεων στην αγορά της Αγίας Πετρούπολης.

Το κόστος αυτών των πράξεων, ανάλογα με την περιοχή, μπορεί να φθάσει τα 80 χιλ. $, Αλλά σε κάθε περίπτωση οι εγκαταστάσεις θα παραμείνουν εντελώς υγρές, ακόμη και αν δεν έχει οριστεί ιδιωτική πρακτική.

Igor Gorsky, Διευθυντής, Bekar. Εμπορική ακίνητη περιουσία

Πηγή: Επιχειρήσεις Πετρούπολη

Το υλικό που λαμβάνεται από τον Επαγγελματικό Οδηγό της Αγίας Πετρούπολης

* Άρθρο άνω των 8 ετών. Μπορεί να περιέχει ξεπερασμένα δεδομένα.

Αυτοκινητοβιομηχανία. Γρήγορος υπολογισμός της κερδοφορίας της επιχείρησης σε αυτόν τον τομέα

Υπολογίστε το κέρδος, την απόσβεση, την κερδοφορία οποιασδήποτε επιχείρησης σε 10 δευτερόλεπτα.

Εισαγάγετε αρχικά συνημμένα
Στη συνέχεια

Για να ξεκινήσετε τον υπολογισμό, εισαγάγετε το αρχικό κεφάλαιο, κάντε κλικ στο κουμπί επόμενο και ακολουθήστε τις περαιτέρω οδηγίες.

Καθαρό κέρδος (ανά μήνα):

Θέλετε να κάνετε έναν λεπτομερή οικονομικό υπολογισμό για ένα επιχειρησιακό σχέδιο; Χρησιμοποιήστε την δωρεάν εφαρμογή Android για επιχειρήσεις στο Google Play ή για να δημιουργήσετε ένα επαγγελματικό επιχειρηματικό σχέδιο από τον εμπειρογνώμονα επιχειρηματικού μας σχεδιασμού.

Άδεια και έγγραφα

Αυτή η άδεια LO-89-01-000868 με ημερομηνία 08 Φεβρουαρίου 2016

Παρέχεται από το "Family Doctor" Ltd. για ιατρικές δραστηριότητες που εκδίδονται από το Τμήμα Υγείας του YNAO

Μάθετε περισσότερα σχετικά με τους τύπους ιατρικών δραστηριοτήτων στις εφαρμογές αυτής της άδειας.

Το Ιατρικό Κέντρο "Family Doctor" μπορεί να εκπληρώσει το όνειρο κάθε μαμάς - να βρει έναν γιατρό για το παιδί σας, τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε για βοήθεια ανά πάσα στιγμή. Θα απαντήσει αμέσως για να μοιραστεί με τους γονείς όλες τις ανησυχίες για την υγεία των πολύτιμων παιδιών τους και να δώσει τη μόνη σωστή συμβουλή. Λέτε ότι υπάρχουν λίγοι τέτοιοι γιατροί, και ότι δεν τους έχουμε - εσείς κάνετε λάθος.

Ιατρικό Κέντρο "Οικογενειακός γιατρός"

Θα παράσχουμε πλήρη υποστήριξη για το παιδί σας. Οι παιδίατροι θα παρακολουθήσουν το παιδί σας, θα προγραμματίσουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα, θα παρακολουθήσουν όλα τα χαρακτηριστικά της ανάπτυξης του σώματος του μωρού, θα διερευνήσουν τις ασθένειες και θα βοηθήσουν εγκαίρως.

"Οικογενειακός γιατρός" - IP Slesareva E.Yu, ΙΡ Slesarev S.A.

Ιδιωτική ιατρική πρακτική Άδεια LO-50-01-003320 της 21.03.2012. Therapy, RTI, AFP, υπερηχογράφημα, F.D. INN505301228562, OGRNIP30650531580005

Κάνουμε τα πάντα για να διασφαλίσουμε ότι τα μέλη της οικογένειας που μας εμπιστεύονται δεν αρρωσταίνουν (Ο στόχος μας είναι να διατηρούμε υγιείς και να βοηθούμε τους άρρωστους με τη μέγιστη αποτελεσματικότητα). Στις συνθήκες του γραφείου, μπορείτε να: πάρετε συμβουλές (συμβουλές και, αν είναι απαραίτητο, ο διορισμός της θεραπείας) σε διάφορες ασθένειες των παιδιών και των ενηλίκων (Zab την καρδιά, τους πνεύμονες, γαστρεντερικό σύστημα, το νευρικό σύστημα, το ουροποιητικό σύστημα και t.d.proyti εξέταση :. Υπερηχογράφημα της καρδιάς, κοιλιακά όργανα, (3-k, 12-k, με αναπνευστική λειτουργία), Smad Πλήρης θεραπεία διαφόρων ασθενειών που χρησιμοποιούν αιμοκάθαρση (βελονισμός): νευρώσεις Zab.ZHKT, Vegetasascular dyston και, Εξάρτηση από το κάπνισμα καπνού, την παχυσαρκία, κλπ. Είστε εγγυημένη μια ειδική βοήθεια και φιλική στάση.

Δήλωση: ο μηχανικός Α.Ε. γενική συνεχή ιατρική εμπειρία από το 1987 terapevt.spetsializatsiya για IRTs1991g, Slesareva E.Yu.obschy συνεχή ιατρική εμπειρία με 1986g.pediatriya (δίπλωμα), τη λειτουργική διαγνωστική από το 1995, των ΗΠΑ από το 1997, με Οικογενειακής Ιατρικής. 2000

OGRN της Ομοσπονδιακής Επιθεώρησης Φορολογικής Υπηρεσίας για την Elektrostali,

Το πιστοποιητικό εκδίδεται από το Υπουργείο Υγείας, MO (Krasnogorsk, + 7 (498) 6020301)
Rospotrebnadzor στην πόλη Electrostal (οδός Πούτσκιν 23, τηλ. 5768327)

Κυβερνήτης Health.Adm.g.Elektrostal (Mira 12, τηλ. 5736522)

Γράψτε ένα μήνυμα στον "Οικογενειακό γιατρό" - IP Slesareva E.Yu, IP Slesarev S.A.

Γράψτε ένα μήνυμα.

Σχόλια και σχόλια:

23-10-2017 Επισκέπτης
Δεν τηλεφώνησε (

09-06-2016 Επισκέπτης
Οι καλύτεροι γιατροί. η καλύτερη προσέγγιση, η Ekaterina Yuryevna είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, ένας εξαιρετικός ειδικός. αν δεν ήταν για σας, δεν ξέρω πού να γυρίσω καθόλου. Σας ευχαριστώ !!

14-12-2015 Επισκέπτης
υπογράφηκε για πρώτη φορά και για πρώτη φορά στις 11/12/2015.))

11-12-2015 Επισκέπτης
Προηγουμένως, η Ekaterina Yurievna παρατηρήθηκε, ο γιατρός είναι υπέροχος, υπάρχει μια προσέγγιση στο παιδί.
Αλλά φέτος δεν μπορούμε να κάνουμε ραντεβού, γιατί αδυναμία εγγραφής. Εγγραφή προσπαθείτε ήδη από τον Οκτώβριο.
Τις Παρασκευές από τις 9 το πρωί αρχίζω να καλώ, συνεχώς απασχολημένος. Στις 9:30 τηλεφώνησα μερικές φορές, και μου είπαν ότι όλα, όλα έχουν ήδη ληφθεί, δεν υπάρχουν τόποι και δεν μπορούν να με γράψουν.
Λοιπόν, πώς;

06-11-2015 Επισκέπτης
Προσπαθώ να κλείσω το παιδί μου για την τρίτη εβδομάδα και δεν μπορώ να το κάνω, γράφω τις Παρασκευές από τις 9 έως τις 12. Αρχίζω να καλώ από τις 9 π.μ., είμαι απασχολημένος ή δεν παίρνω το τηλέφωνο, σήμερα τηλεφώνησα στις 10.00 και μου είπαν ξανά ότι όλα είχαν φύγει. Λοιπόν, πώς μπορείτε; λαμβάνοντας υπόψη ότι παρακολουθούσαμε συνεχώς αυτόν τον γιατρό (

13-11-2014 Επισκέπτης
Αξιοσημείωτοι γιατροί και άνθρωποι γενικά, πάντα εξηγούν τα πάντα λεπτομερώς και βοηθούν! Οι επιτυχίες και η ευημερία τους, απλά δεν υπάρχουν τέτοιοι ειδικοί στην πόλη μας! Παρακολουθήστε προσεκτικότερα τον χρόνο εργασίας και τον χρόνο εγγραφής. Εγώ πάντα εγγραφείτε και δεν υπάρχουν προβλήματα.

10-10-2014 Επισκέπτης
Διάβασα τα σχόλια, την ίδια ιστορία και σήμερα, αλλά το 1914, Παρασκευή 9 έως 10 δεν περάσει, να έρθει, κανείς, και κάλεσε την πόρτα και τηλέφωνο, μάζεψα μερικούς ανθρώπους, δεν διαφημίσεις. Ο γιατρός είναι καλός. αλλά μην χτυπάτε!

10-10-2014 Επισκέπτης
Δύο φορές την Παρασκευή. Από 9 έως 12. Προσπάθησε να καλέσω. Υπολογίστηκαν περίπου 100 κλήσεις! Δεν είναι καλό. Κανείς δεν πήρε το τηλέφωνο. Μια πολύ δυσάρεστη επίγευση.Αν έχουν αλλάξει οι συνθήκες του ρεκόρ - είναι απαραίτητο να τους γνωστοποιήσετε στους ανθρώπους! Παρόλα αυτά, ζητούμε βοήθεια από τους γιατρούς!

20-01-2014 Επισκέπτης
Γνωρίζω την Ekaterina Yuryevna και τον Sergey Anatolyevich εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Αυτοί είναι αληθινοί ειδικοί υψηλής ειδίκευσης. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν σαν τους. Καταλάβετε, αυτό δεν είναι μια δημόσια κλινική, όπου μπορείτε να έρθετε όταν θέλετε. Αυτός είναι ο οικογενειακός γιατρός. Υπάρχει μια ατομική προσέγγιση. Η κλήση είναι δύσκολη, αλλά είναι δυνατή. Και για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης υπάρχει ένα ασθενοφόρο.

18-10-2013 Επισκέπτης
Σήμερα pyatnitsa.Nachala κλήση από τις 9:00, το τηλέφωνο συνεχώς zanyat.Sorvalas, πήγε zapisyvatsya.Vse έκλεισε, αλλά το τηλέφωνο εξακολουθεί να είναι zanyat.Posle 15.00 tel.ne otvechaet.Narod συγκεντρώθηκαν στην πόρτα, όλα τα σχετικά με την ιστορία, όλα negoduyut.Tak nelzya.Neuzheli Είναι δύσκολο να τοποθετήσετε μια διαφήμιση στην πόρτα σχετικά με τη χρονική στιγμή κατά την οποία ο καταγραφέας θα είναι στη θέση του.

13-05-2013 Slesarev Σεργκέι Ανατόλιεβιχ
Φίλοι, παρακολουθήστε προσεκτικά τον χρόνο εργασίας (από τις 12.00 έως τις 15.00 δεν είμαστε εκεί)
Την Τετάρτη, συχνά, αλλά όχι πάντα, βρισκόμαστε στη Μόσχα (αγορά αναλωσίμων)
Εγγραφείτε στην Ekaterina Yuryevna την Παρασκευή από τις 9.00 έως τις 12.00 την εβδομάδα εκ των προτέρων.
Γράψε σε μένα σε οποιαδήποτε εργάσιμη μέρα.
Και παρακαλώ μην έρχεστε χωρίς ραντεβού!

05-04-2013 Επισκέπτης
Και φυσικά ο διαχειριστής δεν θα χάσει μια τέτοια αναθεώρηση.

05-04-2013 Επισκέπτης
Για να φτάσετε στο γιατρό δεν είναι πραγματικό, δεν μπορείτε να περάσετε, δεν υπάρχει ποτέ κανέναν επί τόπου. Εδώ είναι ένα δείγμα ολόκληρης της ρωσικής
φάρμακο.

23-02-2013 Επισκέπτης
αν δεν είναι εκεί, τότε οδηγούν κλήσεις και, κατά συνέπεια, λειτουργούν καλά και όχι μόνο να πάρουν τα χρήματά τους. Από εκατό φορές έγινε σούπερ. Συμβουλεύω όλους

02-21-2013 Επισκέπτης
Τι φρίκη. Το τηλέφωνο δεν αποκρίνεται. Το κέντρο λειτουργεί καθόλου; "Wonderful" έχουν αποδειχθεί

04-02-2013 Επισκέπτης
Πρέπει να έρθετε ΜΟΝΟ κατόπιν ραντεβού. 1

06-28-2012 Επισκέπτης
Μου άρεσαν πάρα πολύ! Ο γιατρός είναι υπέροχος! Σας ευχαριστώ πολύ!

03/21/2012 Επισκέπτης
Συμφωνώ απόλυτα! Είναι αδύνατο να περάσετε, φτάνετε επίσης στις ώρες εργασίας τους και δεν υπάρχει κανένας εκεί. 1

03/16/2012 Επισκέπτης
Δεν είναι δυνατόν να με καλέσετε.

Ντμίτρι Βινογκράντοφ: "Ο οικογενειακός γιατρός είναι ανδρικό επάγγελμα"

Όλοι γνωρίζουν για τον καλό γιατρό Aibolit από την παιδική ηλικία. Ωστόσο, με κάθε ειλικρίνεια, ο καθένας από εμάς δεν παραδέχεται ότι έχω γνωρίσει ποτέ έναν τόσο γενικό γιατρό τουλάχιστον μια φορά στη ζωή μου. Συχνά, για να γίνει μια διάγνωση, πρέπει να τρέξετε από γραφείο σε γραφείο, να συμβουλευτείτε διάφορους ειδικούς και μερικές φορές να ακούσετε διαμετρικά αντίθετες απόψεις για την πληγή κάποιου.

Αλλά αποδεικνύεται ότι υπάρχουν τέτοιοι γιατροί, αν και πολλοί δεν ξέρουν για την ύπαρξη της ιατρικής ειδικότητας "οικογενειακός γιατρός". Σε όλες σχεδόν τις δυτικές χώρες, το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης βασίζεται στην αρχή της οικογενειακής πρακτικής. Και τι γίνεται με τη Ρωσία; Πώς αναπτύσσεται αυτή η ιατρική ειδικότητα; Αυτή είναι η συνομιλία μας με έναν βοηθό καθηγητή νοσοκομειακής θεραπείας στο Πρώτο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Μόσχας. IM Sechenov, οικογενειακός γιατρός του θεραπευτικού και διαγνωστικού κέντρου "DOK KLINIK", υποψήφιος για τις ιατρικές επιστήμες Dmitry Leonidovich Vinogradov.

- Ας ξεκαθαρίσουμε πρώτα: ένας οικογενειακός γιατρός.
-. γενικός ιατρός, ένα είδος βαγονιού, το οποίο εκτελεί την αρχική λήψη και την αρχική εξέταση των ασθενών. Αυτός είναι ο ειδικός που επιβλέπει όλα τα μέλη της οικογένειας όλη την ώρα, για μερικά χρόνια και έχει το δικαίωμα να εργάζεται και με τους ενήλικες και τα παιδιά να πραγματοποιήσει μικρές χειρουργικές επεμβάσεις, εξέταση ΩΡΛ, γυναικολογική εξέταση και ούτω καθεξής. Ο οικογενειακός γιατρός είναι ο κύριος σύνδεσμος στην ιατρική αλυσίδα. Το κύριο καθήκον του είναι να συλλέξει αναμνησία, να εντοπίσει την ασθένεια και να παραπέμψει τον ασθενή σε ειδικούς και για περαιτέρω εξέταση.

- Στην πραγματικότητα, αυτός είναι ένας περιφερειακός γιατρός;
- Σύμφωνα με την ιδεολογία, αυτό συμβαίνει, αλλά υπάρχει και η δική του ιδιαιτερότητα. Για παράδειγμα, στις μεγάλες πόλεις, ασχολείται λιγότερο με γυναικολογικά ή χειρουργικά προβλήματα, υπάρχει η ευκαιρία να στείλει τον ασθενή σε "στενό" ειδικό. Στις αγροτικές περιοχές, πρέπει να λύσει όλα τα προβλήματα μόνος του, συμπεριλαμβανομένης της λήψης και εκτέλεσης εργασιών.

"Ο οικογενειακός γιατρός είναι ο κύριος σύνδεσμος στην ιατρική αλυσίδα. Κύριο καθήκον του είναι να συλλέξει την ανεύρεση, να εντοπίσει την ασθένεια και να παραπέμψει τον ασθενή σε ειδικούς και για περαιτέρω εξέταση. "

- Πότε εμφανίστηκαν οι πρώτοι οικογενειακοί γιατροί στη σύγχρονη Ρωσία;
- Στη Σοβιετική Ένωση, το Τμήμα Οικογενειακής Ιατρικής, με επικεφαλής τον Ακαδημαϊκό της Ρωσικής Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών, Ιγκόρ Ντενίζοφ, οργανώθηκε στη δομή του 1ου Ιατρικού Ινστιτούτου (τώρα το πρώτο MSMU που ονομάστηκε από τον IM Sechenov). Επί του παρόντος, παρόμοια τμήματα είναι ανοιχτά σε πολλές ιατρικές σχολές. Ένας γιατρός, έχοντας εκπαιδευτεί στην πρακτική εξάσκηση στην ειδικότητα "θεραπεία", μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του στην κατοικία στην ειδικότητα "οικογενειακός γιατρός". Μια άλλη ευκαιρία για να αποκτήσετε αυτή την ειδικότητα είναι να σπουδάσετε σε ένα εξάμηνο πρόγραμμα σπουδών στο πλαίσιο της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης. Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αναγνωρίσουμε ότι οι οικογενειακοί γιατροί είναι η κύρια μονάδα θεραπείας της ιατρικής όχι στη χώρα μας, αλλά στο εξωτερικό. Στις ευρωπαϊκές χώρες και τις ΗΠΑ, ο οικογενειακός γιατρός έχει την ευκαιρία να ανοίξει το γραφείο του και το κράτος ενθαρρύνει αυτή τη δραστηριότητα. Αυτοί οι ειδικοί ασχολούνται με ιδιωτική πρακτική, αλλά συμμετέχουν επίσης στο σύστημα δημόσιας ασφάλισης υγείας.
Στην πραγματικότητα, ο οικογενειακός γιατρός είναι ο διανομέας των χρημάτων του προϋπολογισμού και τα χρήματα αυτά "πηγαίνουν" μετά τον ασθενή σε όλη την ιατρική αλυσίδα. Στο πλαίσιο της σύμβασης, κάθε οικογενειακός γιατρός συνεργάζεται με ορισμένες κλινικές, στις οποίες στέλνει τους ασθενείς του για εμπεριστατωμένη εξέταση ή ιατρικούς χειρισμούς.

- Τι χρειάζεται ένας γιατρός για να ανοίξει το γραφείο του;
- Το μόνο που είναι απαραίτητο είναι ότι έχει άδεια άσκησης ιατρικών δραστηριοτήτων. Συχνά, αυτά τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα απευθείας στο διαμέρισμα όπου ζει ο γιατρός.

- Αποδεικνύεται ότι αυτοί οι γιατροί αντικαθιστούν έναν τοπικό γιατρό;
- Ναι. Φυσικά, υπάρχουν πολυκλινικές πόλεων, αλλά οι περισσότεροι άνθρωποι εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται για να επικοινωνήσουν με τον οικογενειακό γιατρό τους, τον οποίο έχουν δει εδώ και πολλά χρόνια.

- Λοιπόν, στη Ρωσία;
- Στη χώρα μας, οι νόμοι είναι τέτοιοι που σήμερα είναι σχεδόν αδύνατο να ανοίξει ένα γραφείο οικογενειακού γιατρού, παρόλο που ένας μεγάλος αριθμός ειδικών έχει τα κατάλληλα πιστοποιητικά και είναι έτοιμος να εργαστεί σε αυτόν τον τομέα.

- Ποιος είναι ο λόγος;
- Μεγάλα διοικητικά εμπόδια. Πρώτα θα πρέπει να νοικιάσετε ένα δωμάτιο, να το εξοπλίσει κατάλληλα, τότε αποκτήστε κατάρτισης σε διάφορα μαθήματα, να πάρετε πολλές χρήσιμες και άχρηστες γνώσεις, όπως το πώς να πετάξετε των λαμπτήρων φθορισμού, καθώς και να συγκεντρώσει όλα τα είδη των πιστοποιητικών και αδειών από την SES, επιθεώρηση φωτιά, και άλλα σημαντικά τμήματα. Είναι σαφές ότι αυτή η διαδικασία μπορεί να καθυστερήσει επ 'αόριστον. Όλο αυτό το διάστημα, το γραφείο δεν λειτουργεί, και πρέπει να πληρώσετε για το ενοίκιο. Αντιμετωπίστε έναν μαραθώνιο κάτω από τη δύναμη λίγων μόνο. Εγώ προσωπικά δεν γνώρισα τέτοιους ανθρώπους.

- Πού εργάζονται τότε οι οικογενειακοί γιατροί;
- Κυρίως στις ιδιωτικές κλινικές που έχουν άδεια να ασκούν τέτοιες δραστηριότητες όπως ο «οικογενειακός γιατρός». Ένας μικρός αριθμός είναι σε δημόσιες κλινικές, αλλά, κατά κανόνα, είναι γενικοί ιατροί ή παιδίατροι με ειδικότητα "οικογενειακός γιατρός". Δηλαδή, ορισμένοι τομείς τους έχουν ανατεθεί και, στην πραγματικότητα, δεν είναι οικογενειακοί γιατροί.

- Έτσι, στη Ρωσία δεν υπάρχουν οικογενειακοί γιατροί;
- Δεν έχουμε ένα ινστιτούτο γιατρούς οικογένειας με τη μορφή που υπάρχει στο εξωτερικό.

- Αλλά είσαι οικογενειακός γιατρός;
- Ναι, αλλά γι 'αυτό έπρεπε να δημιουργήσω τη δική μου εταιρεία, να νοικιάσω δωμάτιο, να υποβληθώ σε άδεια και ούτω καθεξής. Δηλαδή, δεν μπορώ να νοικιάσω ένα διαμέρισμα και να το κάνω ως γραφείο οικογενειακού γιατρού, όπως κάνουν οι ξένοι συνάδελφοί μου.

- Ποια είναι η διαφορά μεταξύ οικογενειακού γιατρού και άλλων γιατρών, όπως ο θεραπευτής;
- Πρώτα απ 'όλα, είναι το εύρος της όρασης, η εγκυκλοπαιδική γνώση, η ικανότητα κατανόησης των προβλημάτων των διαφόρων ειδικοτήτων της ιατρικής. Ταυτόχρονα, ο οικογενειακός γιατρός θα πρέπει να κατανοεί με σαφήνεια ποιο ειδικευμένο και ιατρικό ίδρυμα πρέπει να παραπέμπει καλύτερα τον ασθενή του έτσι ώστε να μπορεί να λάβει επαρκή ιατρική φροντίδα, δηλαδή να διαθέτει τις δεξιότητες του ιατρικού μάρκετινγκ.

Μετά από κάποια επέμβαση, χειραγώγηση ή διαβούλευση, αυτοί οι ασθενείς επιστρέφουν σε αυτήν με ένα ορισμένο σύνολο συνταγών και ο οικογενειακός γιατρός θα πρέπει να παρακολουθεί τη διαδικασία θεραπείας, καθώς διάφοροι ειδικοί μπορούν να συνταγογραφούν φάρμακα, μερικές φορές αλληλοαποκλείονται.

"Ένας οικογενειακός γιατρός καλείται να συλλέξει όλη την υπάρχουσα παθολογία, να αξιολογήσει τη συνάφεια του, να παράσχει τους υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, να καθορίσει ποιες μελέτες είναι απαραίτητες για τον ασθενή και στη συνέχεια να τον στείλει στον" σωστό "ειδικό.

- Και τι πρέπει να κάνουν οι ασθενείς στην περίπτωση αυτή;
- Με φιλικό τρόπο, αυτή η γυναίκα θα πρέπει ξανά να κλείσει ραντεβού με τον τοπικό θεραπευτή της και να προσαρμόσει τη θεραπεία. Ένα άλλο σημείο σχετίζεται με την ανεπαρκή συμμόρφωση του ασθενούς. Συχνά υπάρχουν καταστάσεις όπου ο γιατρός συνταγογραφεί μια πορεία θεραπείας του φαρμάκου, αλλά όταν τελειώσει αυτή η περίοδος, ο ασθενής συνεχίζει να παίρνει τα χάπια τακτικά και αυτό μπορεί να διαρκέσει για χρόνια. Στην πρακτική μου υπήρξε μια περίπτωση που ένας ουρολόγος συνταγή ενός φαρμάκου - 5-NOK (2 δισκία 4 φορές την ημέρα) σε μία γυναίκα, και την πήρε. δύο χρόνια.

Αντίθετα, πολλοί ασθενείς δεν ακολουθούν τις ιατρικές συστάσεις και τελειώνουν πρόωρα τη λήψη του φαρμάκου ή προσαρμόζουν τη δική τους δοσολογία και συχνότητα θεραπείας. Εάν ένας ασθενής παίρνει, για παράδειγμα, αντιπηκτικά ή αντιυποτακτικά και αντιαρρυθμικά φάρμακα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε πολύ θλιβερές συνέπειες, μέχρι την εμφάνιση μοιραίων καταστάσεων.

- Ποιες είναι οι κύριες αρμοδιότητες ενός οικογενειακού γιατρού;
- Το κύριο καθήκον του οικογενειακού γιατρού είναι η προαγωγή της υγείας, η ανιχνευσιμότητα και η πρόληψη ασθενειών. Ο οικογενειακός γιατρός καλείται να συλλέξει όλη την υπάρχουσα παθολογία, να αξιολογήσει τη σημασία του, να παράσχει τους υπάρχοντες παράγοντες κινδύνου, να καθορίσει ποιες μελέτες είναι απαραίτητες για τον ασθενή και στη συνέχεια να τον στείλει στον "σωστό" ειδικό.

- Συνοψίζουμε: τι εμπίπτει στην αρμοδιότητα του οικογενειακού γιατρού;
- Πρώτα απ 'όλα, τη διάγνωση και τη θεραπεία του συνόλου των ασθενειών. Η αρμοδιότητα του οικογενειακού γιατρού περιλαμβάνει επίσης την ομαδική εργασία με εξειδικευμένους γιατρούς, τη συμμετοχή σε ιατρικές συμβουλές, την πρόληψη ασθενειών και την προώθηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, την παροχή βοήθειας για την επίλυση προβλημάτων οικογενειακού προγραμματισμού.

Ένας οικογενειακός γιατρός θα πρέπει να είναι καλά έμπειρος σε κλινικές δοκιμές και διαγνωστικές μεθόδους, έτσι ώστε μερικά μικροσυμπτώματα να τον «προτρέπουν» για την ανάπτυξη ή την παρουσία πιθανώς σοβαρών ασθενειών. Με άλλα λόγια, πρέπει να έχει υψηλό βαθμό θεραπευτικής εγρήγορσης, συστηματικής σκέψης και την ικανότητα να συνθέτει και να αναλύει τις διαθέσιμες πληροφορίες για τον ασθενή. Ένας οικογενειακός γιατρός είναι ειδικός που μπορεί να ακούει και να ακούει τους ασθενείς του. Πρέπει να είναι εν μέρει ψυχολόγος, όχι μόνο διαισθητικά, αλλά και να έχει την κατάλληλη επαγγελματική κατάρτιση.

Σε αντίθεση με την πρακτική που υπάρχει στο εξωτερικό, στη Ρωσία ένας οικογενειακός γιατρός δεν είναι επιχείρηση, αλλά modus vivendis (τρόπος ζωής). Ο οικογενειακός γιατρός είναι ένα επάγγελμα. Είναι σε επαφή με τον ασθενή του 24 ώρες την ημέρα, δεν έχει ημέρες μακριά. Μπορούν να τον καλέσουν ανά πάσα στιγμή - κατά τη διάρκεια ξεκούρασης, φιλικού πάρτι, ή ταξίδι στο θέατρο. Ταυτόχρονα, πρέπει να είναι σωματικά υγιής, μην πίνετε αλκοόλ, επειδή οδηγεί συνεχώς.

- Βαρύ επάγγελμα.
- Αλλά τι ενδιαφέρον; Οι πιο ισχυροί επιβιώνουν σε αυτό το επάγγελμα, έτσι ένας καλός οικογενειακός γιατρός, κατά κανόνα, δεν έχει ανταγωνιστές.

Ετήσιος ενήλικας και ιατρικά προγράμματα για παιδιά

 • Δεν υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε ανίκανους γιατρούς.
 • Ο γιατρός σας είναι διαθέσιμος 365 ημέρες το χρόνο.
 • Παίρνετε τις υπηρεσίες ενός οικογενειακού γιατρού ή παιδίατρου.
 • 40% φθηνότερη από την πληρωμή για υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος
 • Το ποσό δεν θα αυξηθεί με το χρόνο. Αμειβόμενοι και ξεχασμένοι.
 • Πολλά χρόνια επικοινωνίας με τον ίδιο προσωπικό γιατρό
 • Προσωπικός διευθυντής για την επίλυση όλων των ζητημάτων
 • Ακολουθήστε τη μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Κάθε χρόνο, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων μετατρέπεται σε ιατρικά ιδρύματα ενηλίκων και παιδιών για ποικίλες ασθένειες, που κυμαίνονται από το κοινό κρυολόγημα ή πονόδοντο έως πολύπλοκες και επικίνδυνες ασθένειες, για τις οποίες απαιτούνται μερικές φορές πολύπλοκα προγράμματα θεραπευτικών ή χειρουργικών μέτρων.

Και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους υποχρεώνονται κάθε φορά να λύσουν την ερώτηση: "Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια;". Στην πραγματικότητα, ο γιατρός της κρατικής περιφερειακής κλινικής είναι συνήθως περιορισμένος τόσο χρονικά όσο και σε δυνατότητες, επομένως το μέγιστο που μπορεί να κάνει σε μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή περίπτωση είναι να γράψει μια παραπομπή σε ειδικό ή σε νοσηλεία. Και ένας άρρωστος είναι μόνος με τα προβλήματά του!

Μια οικεία και χαρούμενη κατάσταση, έτσι δεν είναι;

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση μπορεί να αποφευχθεί! Εμείς στη GMS Clinic έχουμε αναπτύξει ειδικά ετήσια προγράμματα ενηλίκων και παιδιών για ιατρικούς σκοπούς που θα σας επιτρέψουν να μην ανησυχείτε για την επιλογή ενός ιατρικού ιδρύματος και την επίσημη πλευρά των προβλημάτων που προκύπτουν. Όλα τα προβλήματά σας γίνονται τα προβλήματά μας και είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά!

Με την αγορά του ετήσιου προγράμματος ιατρικής περίθαλψης στην κλινική GMS, απαλλαγείτε από την ανάγκη να επιλέξετε ένα ή άλλο ιατρικό ίδρυμα, τον κίνδυνο να πάτε στους μη ικανούς ειδικούς του νοσοκομείου, όπου εσείς ή το παιδί σας θα αποσταλεί από τον τοπικό θεραπευτή.

Δεν ξοδεύετε χρήματα με ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα - επενδύετε χρήματα στην υγεία σας και στην υγεία των παιδιών σας! Τα υψηλότερα προσόντα και η εμπειρία των ιατρών μας σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές τεχνικές δυνατότητες της κλινικής μας (δηλαδή τον εξοπλισμό με διαγνωστικό και θεραπευτικό εξοπλισμό, καθώς και τις συνθήκες που έχουμε δημιουργήσει για τους ασθενείς και τους γιατρούς) αποτελούν εγγύηση για υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη. Το φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχουμε είναι πολύ ευρύ. Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω τι καλύπτει ειδικά το ετήσιο πρόγραμμα.

Παίρνετε τις υπηρεσίες ενός οικογενειακού γιατρού, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα ιατρικά αρχεία της οικογένειάς σας θα μελετηθούν διεξοδικά από τον γιατρό της επιλογής σας και στην περίπτωση της ασθένειας που θα μπορεί να έχει κατά νου όλες τις προηγούμενες περιστάσεις, να κάνει γρήγορα μια σωστή διάγνωση και να συνταγογραφήσει θεραπεία. Θα χάσετε την ανάγκη να παρουσιάσετε όλα τα προηγούμενα προβλήματα στον επόμενο γιατρό της περιφερειακής κλινικής, ο οποίος θα χρειαστεί πολύ χρόνο και μια σειρά από εξετάσεις για τη διάγνωση. Αλλά ο χρόνος είναι μερικές φορές κρίσιμος για την επιτυχία της θεραπείας!

Άδειες

Οικογενειακή Κλινική στην Πλατεία Ρίμσκαγια / Ιλίτσελ - SSMC LLC
PSRN 1067746774270 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου που εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Μόσχας αριθ. 46 στη Μόσχα)
Άδεια №LO-77-01-016070 με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 ("Πλατεία Ρώμη / Ηλύς")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, σελ. 6, αίθουσα 2, όροφος 4, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 571/2 Sergiya Radonezhsky, Μόσχα, 107120, Μόσχα

Οικογενειακή κλινική στην Shodnenskaya - SSMC №1 LLC
OGRN 1147746023644 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικής οντότητας που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014, ΜΣ ΣΣ αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-015831 με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2018 ("Shodnenskaya")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, σελ. 6, αίθουσα 2, όροφος 4, δωμάτιο.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 125480, Μόσχα, st. Ήρωες Πανφιόφτσεβ, 1.

Οικογενειακή κλινική στην Kashirskaya - SSMC LLC
PSRN 1067746774270 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου που εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Μόσχας αριθ. 46 στη Μόσχα)
Άδεια №LO-77-01-016070 με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 ("Kashirskaya")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, σελ. 6, αίθουσα 2, όροφος 4, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 56, Kashirskoye shosse, bldg 115230,

Οικογενειακή κλινική στο Πανεπιστήμιο - αριθμός SSMC 2 LLC
OGRN 5137746103248 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικής οντότητας που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013, MI FTS αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-015489 με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2018 (Πανεπιστήμιο)
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, ρ. 6, αίθουσα 4, όροφος 3, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 119333, Μόσχα, Πανεπιστημιακή Λεωφόρο, 4.

Κλινική "Οικογένεια" στην Polezhaevskaya - LLC "Αριθμός SSMC 1"
OGRN 1147746023644 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικής οντότητας που εκδόθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2014, ΜΣ ΣΣ αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-015831 με ημερομηνία 28 Μαρτίου 2018 ("Polezhaevskaya")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, σελ. 6, αίθουσα 2, όροφος 4, δωμάτιο.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 80, Khoroshevskoe Highway, Μόσχα, 123007

Οικογενειακή κλινική στον Serpukhovskaya - SSMC αριθμός 2 LLC
OGRN 5137746103248 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικής οντότητας που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013, MI FTS αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-015489 με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2018 ("Serpukhovskaya")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, ρ. 6, αίθουσα 4, όροφος 3, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 115093, Μόσχα, st. Bolshaya Serpukhovskaya, d.30, σελ.

Επιστημονικό και Πρακτικό Κέντρο Χειρουργικής στο Baumanskaya - SSMC LLC
PSRN 1067746774270 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου που εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Μόσχας αριθ. 46 στη Μόσχα)
Άδεια №LO-77-01-016070 με ημερομηνία 18 Μαΐου 2018 ("Baumanskaya")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, σελ. 6, αίθουσα 2, όροφος 4, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 111020, Μόσχα, Νοσοκομείο Πλ. 2, σ.1.

Οικογενειακή κλινική στο σταθμό ποταμών - Dento-El Lider LLC
OGRN 1027739447944 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου που εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2008 από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-012842 με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2016 ("σταθμός ποταμού")
Νομική διεύθυνση: 127006, Moscow ul. Sadovaya-Karetnaya, d.8, σελ.6, σ.5.
Πραγματική διεύθυνση: 125565, Μόσχα, st. Φεστιβάλ, 4.

Οικογενειακή κλινική στην Izmailovskaya - Dento-El Lider LLC
OGRN 1027739447944 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου που εκδόθηκε στις 24 Νοεμβρίου 2008 από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Ομοσπονδιακής Φορολογικής Υπηρεσίας αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-012842 με ημερομηνία 9 Αυγούστου 2016 ("Izmailovskaya")
Νομική διεύθυνση: 127006, Moscow ul. Sadovaya-Karetnaya, d.8, σελ.6, σ.5.
Πραγματική διεύθυνση: 124365, Μόσχα, st. Ημέρα Μαΐου, δ.42.

Κλινική "Οικογένεια" στο VDNH - LLC "Αριθμός SSMC 2"
OGRN 5137746103248 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικής οντότητας που εκδόθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2013, MI FTS αριθ. 46 για την πόλη της Μόσχας)
Άδεια №LO-77-01-015489 με ημερομηνία 17 Ιανουαρίου 2018 ("ENEA")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, ρ. 6, αίθουσα 4, όροφος 3, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 69, Yaroslavskoye shosse, 129337, Μόσχα

Κλινική "Οικογένεια" στην περιοχή της Ιστράς - LLC "SSMTS"
PSRN 1067746774270 (πιστοποιητικό κρατικής εγγραφής νομικού προσώπου που εκδόθηκε στις 5 Ιουλίου 2006 από την Ομοσπονδιακή Φορολογική Υπηρεσία της Μόσχας αριθ. 46 στη Μόσχα)
Άδεια №LO-50-01-009407 με ημερομηνία 06 Φεβρουαρίου 2018 (περιοχή "Istra")
Νομική διεύθυνση: 127006, Μόσχα, st. Sadovaya-Karetnaya, 8, σελ. 6, αίθουσα 2, όροφος 4, αίθουσα.Ι.
Πραγματική διεύθυνση: 143502, Περιφέρεια Μόσχας, Επαρχία Ίστρας, Ποβρόβσκι Χωριό, ul. Κεντρικό, οικόπεδο αριθ. 27, s / p Obushkovskoe

JSC "Family Doctor"

οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στις 08/29/2018 στην κάρτα οργάνωσης
λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χρησιμοποιούμενα
πηγές δεδομένων. ">

Χρηματοοικονομική ανάλυση

Για το τελευταίο έτος αναφοράς: 2,4 δισ. Ευρώ

Κέρδος προ φόρων
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
λογιστικές καταστάσεις ">

Τελευταίο έτος αναφοράς: 276 εκατ. Ευρώ

Για το τελευταίο έτος αναφοράς: 1,6 δισ. Ευρώ

Για πλήρεις πληροφορίες, διαβάστε τις εκθέσεις λογιστικής της Family Doctor JSC για το 2012-2016.

Λεπτομέρειες

Πληροφορίες Rosstat

Κάτοχος Μητρώου ΑΟ

Πληροφορίες σχετικά με την εγγραφή στο FTS

Extrabudgetary funds

Ιδρυτές του "Family Doctor" JSC

Συμμετοχή σε δημόσιες συμβάσεις

Ποσό: 9.481.930,00

Διαδικασίες διαιτησίας

Στις 10.08.2018 δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή του οργανισμού στη διαδικασία διαιτησίας.

Έλεγχοι

Για την περίοδο από το 2015, βρέθηκαν δεδομένα σε 18 επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν σε σχέση με τον οικογενειακό γιατρό (9 προγραμματισμένα και 9 μη προγραμματισμένα), τα αποτελέσματα των οποίων αποκάλυψαν 20 παραβιάσεις.

Εκτελεστική παραγωγή

Δεν βρέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία εκτέλεσης όσον αφορά τον οικογενειακό γιατρό.

Συνδέσεις

Άδειες

Εταιρεία στο χάρτη

JSC "Family Doctor" - σύντομες πληροφορίες

JSC «Οικογένεια γιατρός» ισχύει από τις 2 Απριλίου 2001, αποδίδεται στην κάδου 20 Νοεμβρίου 2002, ο γραμματέας Interdistrict Επιθεώρηση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φορολογίας № 46 στη Μόσχα. Ο επικεφαλής της οργάνωσης: ο γενικός διευθυντής Grafova Julia Vyacheslavovna. Η νομική διεύθυνση του Family Doctor JSC είναι 123242, Μόσχα, Barrikadnaya Street, Κτίριο 19, Κτίριο 3. Οι δραστηριότητες του οργανισμού δεν παρατίθενται. Οι οργανισμοί "ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΔΟΚΤΟΣ" ΑΚΤΙΖΟΝΕΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ανατέθηκαν στο ΤΙΝ 7727194344, OGRN 1027739589107, ΟΚΡΟ 56562974.

Ο αριθμός τηλεφώνου, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, η επίσημη διεύθυνση του ιστοτόπου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας του Family Doctor δεν περιλαμβάνονται στο μητρώο και μπορούν να προστεθούν από τον εκπρόσωπο του οργανισμού.

Θέλετε το λογαριασμό σας; Είσαι γιατρός ή ηλίθιος;

Σχόλια

ερωτήσεις προς τους επιχειρηματίες
Εδώ πρόσφατα, η κυβέρνηση της Μόσχας συγκέντρωσε επιχειρηματίες και ρώτησε: "Γιατί δεν επενδύσεις στην ιατρική;"

επιτρέποντας το σύστημα
Βλαντιμίρ, είσαι μπερδεμένος για το νομικό σύστημα στη χώρα μας.
Υπάρχουν δύο συστήματα στον κόσμο: 1. επιτρέποντας. όταν είναι απαραίτητο να πάρουμε άδεια για οποιονδήποτε, αυτό είναι η βάση της διαφθοράς, συμπεριλαμβανομένης της χώρας μας.
2. Δηλωτική (ειδοποίηση) - ενημερώνετε τις αρχές ότι πρόκειται να κάνετε κάτι τέτοιο και αυτό. Δεν είναι απαραίτητο να αποκτήσετε άδεια (άδεια), αλλά είναι αυστηρά απαραίτητο να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις για συγκεκριμένο τύπο δραστηριότητας. μπορεί να ελέγξει ανά πάσα στιγμή. Εάν παραβιάζετε κατάφωρα τις υπάρχουσες απαιτήσεις, τότε θα κλείσετε και μπορείτε να επιλέξετε ένα δίπλωμα (ιατρικό). Και επειδή οι γιατροί εκτιμούν το δίπλωμά τους, ακολουθούν αυστηρά τους κανόνες. εδώ και δεν υπάρχει χάος!

1η Απριλίου 2011 | 13:30

"Ιδιωτικά νοσοκομεία." "Κοντά στην ιδιωτική κλινική"
Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μιας κλινικής και ενός ιδιωτικού νοσοκομείου;

το νοσοκομείο είναι πιο ακριβό
το νοσοκομείο είναι πιο ακριβό. υπάρχει ένα ταμείο κρεβάτι, οι ασθενείς μπορούν να βρίσκονται (αρρωσταίνουν). Μπορούν να γίνουν εργασίες κ.λπ.

1η Απριλίου 2011 | 2:41 μ.μ.

το νοσοκομείο είναι πιο ακριβό. υπάρχει ένα ταμείο κρεβάτι, οι ασθενείς μπορούν να βρίσκονται (αρρωσταίνουν). Μπορούν να γίνουν εργασίες κ.λπ.
Και στην κλινική δεν μπορούν να βρίσκονται ασθενείς;

ντουλάπι στις τρεις πρώτες θέσεις
"γενικά στην επόμενη πόρτα στο συνηθισμένο" τρία ρούβλια "το γραφείο έχει."

1η Απριλίου 2011 | 19:42

Και ο ασθενής δεν θα λάβει τα απαραίτητα έγγραφα από τον ιδιωτικό ιατρό - άδεια ασθενείας, συνταγές για προτιμησιακά φάρμακα και ισχυρά φάρμακα κ.λπ.
Στη Γαλλία υπάρχει ένα σύστημα κοινωνικής ασφάλισης (SS). Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι δεν έχει καμία σχέση με το κράτος! Εκτός από το ότι το κράτος παρακολουθεί στενά τις ενέργειές του. Για παράδειγμα: μια επίσκεψη στο θεραπευτή κοστίζει 22 ευρώ, μετρητά SS. Θα επιστρέψω 16 €. Με τα ναρκωτικά είναι το ίδιο. Έχω ένα μέρος της αξίας τους πίσω. Με ένα κρεβάτι στο νοσοκομείο το ίδιο.
Αν πάρετε πρόσθετη ασφάλιση, τότε τίποτα δεν πληρώνει. Ούτε οι αναλύσεις ούτε οι διαδικασίες, ούτε οι ακτίνες Χ, κ.λπ.

Κύριε Budiansky, αυτές είναι οι γενικές αρχές της δομής του κράτους μας, σε οποιοδήποτε μέρος του, και σε οποιοδήποτε τομέα. Γιατί αποφασίσατε ότι πρέπει να υπάρξει εξαίρεση για το φάρμακο;

Νομίζω ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αποφάσισε ότι είχε προγραμματιστεί να ακυρώσει την άδεια στην ιατρική από την 1η Ιανουαρίου του τρέχοντος έτους. και μετακόμισε στην 1η Ιανουαρίου 2013!
Γιατί; Επειδή μιλάνε μόνο για την καταπολέμηση της διαφθοράς, αλλά δεν παίρνουν πραγματικά, ακόμη και τα μικρότερα βήματα!

Υγεία, δύναμη και επιτυχία στη θεραπεία και οργάνωση του γραφείου του.
Για το καλό των ανθρώπων.

Κύριε Budyansky, έχετε το τυπικό λάθος ενός ατόμου που δεν έχει ασχοληθεί προηγουμένως με τις επιχειρήσεις. Εσείς, προφανώς, νομίζετε ότι μόλις ανοίξετε ένα γραφείο που πληρώνει, οι άνθρωποι θα πέσουν σε σας. Δεν θα είναι αυτό. Δεν παρέχεται ο μισθός του κοινού καπνιστή φαρμάκου. Πιθανότατα δεν γνωρίζετε ότι το 75% του πληθυσμού δεν έχει εξοικονόμηση πόρων; Λοιπόν, οι άνθρωποι δεν έχουν τα χρήματα για να σας παρέχουν εισόδημα στις ΗΠΑ. Είμαστε στη Ρωσία. Και ο μισθός μας, χωρίς εσάς, χωρίστηκε με επιτυχία μεταξύ τους.

Αστεία
Και γιατί εδώ μου τηλεφωνείτε κ. Budyansky, και ένα άλλο post fasting βοοειδή. Κάπως αποφασίζεις.

Δεν υπάρχει ιδιωτικό φάρμακο!
Κατανοώ τα συμφέροντα των γιατρών, αλλά πιστεύω ότι το κράτος είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ να κάνει, γεγονός που δημιουργεί εμπόδια για το άνοιγμα ιδιωτικών κλινικών.

σωστό ή λάθος
Γνωρίζετε ότι αυτό μπορεί να συζητηθεί και σέβομαι την αντίθετη άποψη.

Πρέπει να είστε ασφαλισμένοι σε ένα κανονικό (και όχι σε OMS με περιορισμένα τιμολόγια)! Και τότε δεν θα πληρώσετε από την τσέπη σας, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει σχεδόν κάθε γιατρό (συμπεριλαμβανομένου ενός ιδιωτικού) και σε οποιαδήποτε κλινική (συμπεριλαμβανομένης μιας ιδιωτικής) για εσάς.

vladimir195
Ty
Και γιατί αποφασίσατε ότι ένα ιδιωτικό ιατρείο θα ακυρώσει την κρατική κλινική;
Πρέπει να υπάρχει μια επιλογή.
Η ιδιωτική και δημόσια οδοντιατρική, τα εργαστήρια για τη λήψη εξετάσεων κ.λπ. συνυπάρχουν ειρηνικά. - οπουδήποτε θέλετε, πηγαίνετε εκεί.
Γιατί να μην δουλέψουμε και ιδιωτικές κάρτες καρδιο; Ιδιαίτερα διαγνωστικά δωμάτια; Ιδιωτικά μονοπάτια;

1η Απριλίου 2011 | 13:25

Στους Σοβιετικούς χρόνους, επίσης, επιτρέπεται ιδιωτική πρακτική και μην ανησυχείτε
Μπορείτε να επιτρέψετε τα πάντα
Απλά πρέπει να καθορίσετε τέτοιους φόρους για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε να πρέπει να πληρώσετε μόνο για τους μισθούς και δεν διαφέρετε τα εισοδήματα των συνηθισμένων ιατρών στις δημόσιες κλινικές.
Τότε ο καθένας είναι ευτυχισμένος και είστε ελεύθερος ιατρός, μην υπακούτε σε κανέναν και το κράτος δεν είναι στον ηττημένο.
Αλλά δεν το θέλεις, δεν χρειάζεσαι ελεύθερη άσκηση γιατρού, αλλά ένα τρελό μισθό.

11 Απριλίου 2011 | 17:17

Ποιος δεν συμπαθεί την υποταγή και θέλει την ελευθερία - πληρώνει.
==
Ένας άλλος γραφειοκράτης έβγαλε.. Έχεις ήδη, άρπαξε. Scat κάτω από τον πάγκο.

Θα πρέπει να είναι ιδιωτικές κλινικές και γραφεία
Στις συνήθεις (δωρεάν) κλινικές και στα νοσοκομεία παρέχονται υπηρεσίες. Το τέλος είναι χαμηλό. Υπάρχει πάντα μια επιλογή. Είμαι για την επιλογή.

ιδιωτικές υπηρεσίες
Αυτή είναι η ερώτηση. Ιδιωτικές υπηρεσίες, ιδιωτική πληρωμή στο γιατρό κ.λπ. - είναι. Αλλά αυτό προκαλεί και τη διαφθορά, όταν στον κρατικό εξοπλισμό και στις πολιτειακές εγκαταστάσεις (όλα αγοράζονται και διατηρούνται στους φόρους μας) ξεκινάει ξαφνικά η πληρωμένη ιατρική. Είναι σαν τον Rabinowitz: ή αφαιρέστε το σταυρό.

Είμαι για ιδιωτικές υπηρεσίες σε ιδιωτικές κλινικές. Πού είναι η διαφθορά; Ή η διαφθορά στο στάδιο της απόκτησης όλων των ειδών αδειών για να ανοίξει μια ιδιωτική ιατρική εγκατάσταση; Αυτό είναι πιθανόν ναι.
Αλλά πληρώνει υπηρεσίες στο κράτος. ιατρικές εγκαταστάσεις - στην πραγματικότητα εκεί.
Στο μέτρο του επιτρεπτού, δεν ξέρω. Αλλά όπως λένε: "Δεν το θέλω - μην τρώτε".
Για να μην παραμείνουν στην ουρά, για παράδειγμα. σε εξετάσεις υπερήχων, αγοράστε ένα εισιτήριο και μπορείτε να περάσετε περήφανα παρελθόν από τους καταπληκτικούς πάσχοντες.
Πιθανώς πρόκειται για διάκριση σε βάρος εκείνων που για διάφορους λόγους δεν μπορούν να πληρώσουν.
Αυτό είναι, τελικά, λανθασμένο.
Αφήστε τα πάντα να είναι ειλικρινά: έρχονται σε ιδιώτες - πληρώνουν (πληρώνουν τα πάντα), έρχονται στο κρατικό ίδρυμα - φροντίζουν δωρεάν (όλοι).
(Φυσικά, όχι δωρεάν, αλλά για τους ίδιους φόρους.)

Το γεγονός είναι ότι νομίζω ότι είναι απαραίτητο να καθιερώσουμε ανοιχτά και ειλικρινά μια δικτατορία για τουλάχιστον 10 χρόνια, σύμφωνα με τον χιλιανό τύπο. Και επικεντρωθείτε στην οικονομία, την ιατρική, την εκπαίδευση.

Στην πραγματικότητα, στη Μόσχα, όχι μόνο οι συνταξιούχοι ζουν. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πρόθυμοι να πληρώσουν για την υγεία τους από τα προσωπικά τους κεφάλαια και έχουν την ευκαιρία να το κάνουν.
Λοιπόν, και για χάρη του Θεού - ας τους αντιμετωπίσουμε με δικά τους έξοδα - περισσότερα θα παραμείνουν δημόσιοι πόροι για τους συνταξιούχους.

"Θα πρέπει να είστε ασφαλισμένος σε μια κανονική (και όχι σε OMS με πενιχρά χρεώσεις)! Και τότε δεν θα πληρώσετε από την τσέπη σας, αλλά η ασφαλιστική εταιρεία θα πληρώσει σχεδόν κάθε γιατρό (συμπεριλαμβανομένου του ιδιωτικού) για εσάς και κάθε κλινική και ιδιωτικές "

δεν είναι απολύτως σωστό
- η ασφάλιση είναι διαφορετική. Αλλά το κόστος του κυμαίνεται από 400 έως 1.500 δολάρια το χρόνο.

Βλαντιμίρ! Αν συνδυάσετε όλες τις δημοσιεύσεις σας και προσθέσετε σοβαρά σχόλια που προσφέρονται από αρμόδιους επισκέπτες του ιστότοπου, θα έχετε ένα υπέροχο βιβλίο!
Και αυτό το βιβλίο θα έχει σήμερα απόλυτη πρακτική σημασία και με την πάροδο του χρόνου θα μετατραπεί σε ιστορική πηγή για την ιατρική ανθρωπολογία, την ηθική, τη δημόσια υγεία / καταστροφή, τις κοινωνικές και νομικές πτυχές της ιατρικής πρακτικής κλπ., Εν συντομία στην ιστορία της Ρωσίας στις αρχές του 21ου αιώνα. Είχαμε επίσης τις "Σημειώσεις ενός επαρχιακού γιατρού", ας υπάρξει "Stolichny".

"Δεν υπάρχει άδεια, το SES δεν δίνει άδεια." -
60 ημέρες + 50 - 7000000 ρούβλια, φαίνεται έτσι.
αλλά αυτό είναι ανοησία σε σχέση με το κόστος της διαφήμισης))

4 τοις εκατό από 15 χιλιάδες:
αν αυτός ο φόρος αποστέλλεται μόνο στην ασφάλιση, τότε. με συγχωρείτε για το τι δαπάνη πρέπει να περιλάβετε τα κρατικά νοσοκομεία, τους γιατρούς του κράτους. και ούτω καθεξής

Θα υπάρξει το ίδιο βιοτικό επίπεδο στη χώρα, όπως στη Μόσχα, και θα είναι το ίδιο σε όλη τη χώρα.

"Το κόστος της λήψης 500 ή 1000 ρούβλων οφείλεται σε εμπόδια.Αν τα πάντα ήταν εύκολο να οργανωθούν, η πληρωμή για το δωμάτιο δεν θα ήταν πολύ ακριβό, ο καθένας θα μπορούσε να ανοίξει το γραφείο και το κράτος θα πληρώσει για την επίσκεψη ή μέρος της επίσκεψης στο γιατρό εις βάρος του CHI, θα είχε συρρικνωθεί. "

"Και τότε έχουμε σχιζοφρένεια, κάποιο είδος εργασίας".

εδώ, ξέρετε, αγαπητοί χρήστες του φόρουμ, εθελοντικά ή ακούσια, από την απουσία, προφανώς, πληροφοριών, υπάρχει χειραγώγηση των εννοιών "ιδιωτικός" γιατρός, "πληρώνεται" γιατρός κλπ. και για πολλούς ο σύγχρονος "καθηγητής Preobrazhensky" για την υπηρεσία σας, που δεν μπορεί να ξεπεράσει έναν απλό άνθρωπο.
Η ιδιωτική πρακτική είναι ένας ξεχωριστός τύπος δραστηριότητας ενός γιατρού, αλλά σε αυτό δεν είναι ελεύθερος να διαχειρίζεται τις τιμές για τις υπηρεσίες του, διαφορετικά θα αποσταλεί σε έναν ψυχίατρο. Υπάρχει ένας τιμοκατάλογος αποδεκτός και αναπτυγμένος από την αγορά. δηλ. εάν ένας αναξιοπαθούντα πρόσωπο θέλει να σας δώσει μια συνήθη επιθεώρηση, συστάσεις, ας πούμε, 200 δολάρια σε μετρητά, ωραία, αλλά λίγοι ανόητοι. περισσότερες ασφάλειες!
το γεγονός ότι οι ιδιωτικές επαγγελματίας έχει στην Αμερική το δικαίωμα να λάβει συνηθισμένο ασφαλιστική σας (είναι γενναιόδωρη σε ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, είστε ευχαριστημένοι, αν έχετε πολλά στην πράξη αυτούς τους ασθενείς, αλλά και παίρνει τους ασθενείς, με λίγο κυνήγι, αλλά τι να κάνουμε, με για παράδειγμα, για μια συνηθισμένη επίσκεψη υγιούς παιδιού στο γραφείο σας, το κράτος σας μεταφέρει $ 37 και μια ιδιωτική ασφαλιστική εταιρεία - $ 60! Το τέχνασμα είναι ότι στην πράξη σας και μόνο εσείς και μόνο εσείς διαχειρίζεστε τα χρήματα που έχετε λάβει χωρίς τη διοίκηση κλινικές, νοσοκομεία, Riz dravov, gorzdravov και oblzdravov - αυτό είναι όπου το αποθεματικό είναι μια ερώτηση για έναν επαγγελματία του ιδιωτικού τομέα, επειδή κάποιος είναι πώς να διατηρήσει τους παλιούς ασθενείς σας και να δει συνεχώς νέους: δηλαδή, είναι θέμα της ποιότητας της δουλειάς σας, όχι "τραβήξτε" δεν θα είναι δυνατό για τους ανθρώπους να αρχίσουν να αρνούνται να αποδεχθούν τους πάντες στην πρακτική τους, αλλά είναι επίσης απαραίτητο να "άρομα", να είναι υγιείς.

Η πρακτική της απόκτησης ιατρικών αδειών για τον οικογενειακό γιατρό, τον θεραπευτή και τον παιδίατρο στο πλαίσιο της ιατρικής μεταρρύθμισης

Ιατρική μεταρρύθμιση στην Ουκρανία συνέβαλε στην αύξηση των αδειών των ιατρών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τέτοιες ιατρικές ειδικότητες όπως η «γενική πρακτική-οικογενειακή ιατρική», «παιδιατρική» και «θεραπεία». Το γεγονός ότι οι γιατροί που είναι πάνω από σπεσιαλιτέ δικαιούνται αποζημίωση για το κόστος μιας σειράς υπηρεσιών υγείας που παρέχονται σε ασθενείς από την Εθνική Υπηρεσία Υγείας της Ουκρανίας (NSZU).

Η προϋπόθεση για την υπογραφή συμφωνίας με την ΕΣΥΕ με βάση την οποία θα επιστραφεί το κόστος των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας ιατρικής περίθαλψης είναι:

 • εγγραφή επιχείρησης (συνήθως με τη μορφή μεμονωμένου επιχειρηματία) ·
 • την απόκτηση άδειας ιατρικής πρακτικής.

Κατά την περίοδο από το τέλος του 2017 - αρχές του 2018 οι δικηγόροι μας ενήργησε ως νομικός σύμβουλος σε σημαντικό αριθμό ιδιωτικών επαγγελματίες που προγραμματίζεται για την παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Με βάση την εμπειρία της συνεργασίας με αυτή την κατηγορία πελατών, τα ακόλουθα βασικά ζητήματα και προβλήματα που αντιμετωπίζουν είναι:

 1. πολλαπλότητα των ειδικοτήτων. Οι περισσότεροι από τους πελάτες μας σε αυτή την κατηγορία ενδιαφέρονται για τη δυνατότητα ιδιωτικής άσκησης σε πολλές ειδικότητες την ίδια στιγμή. Για παράδειγμα, όταν ο παιδίατρος έχει ένα πρόσθετο πιστοποιητικό για την "αλλεργιολογία των παιδιών". Στην περίπτωση αυτή, δεν υπάρχουν περιορισμοί στον συνδυασμό των ειδικοτήτων. Η αποζημίωση πραγματοποιείται για συγκεκριμένες υπηρεσίες και συνεπώς δεν αποκλείονται οι σχετικές ειδικότητες. Ταυτόχρονα, είναι σημαντικό το φύλλο εξοπλισμού και χώρων όπου πρέπει να πραγματοποιηθεί ιατρική πρακτική να ανταποκρίνεται στις εντολές του Υπουργείου Υγείας και άλλων κανονιστικών πράξεων.
 2. δεν χρειάζεται να ληφθεί μια πράξη υγειονομικής επιδημιολογικής εξέτασης των εγκαταστάσεων. Από τις αρχές του 2018, οι υποψήφιοι ιατρικών αδειών που παρείχαν μόνο πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη είχαν τη δυνατότητα να μην λαμβάνουν υγειονομικά πιστοποιητικά για τα ιατρικά τους γραφεία (στο παρελθόν γνωστά ως συμπεράσματα του SES). Αυτές οι αλλαγές είχαν θετικό αντίκτυπο στους όρους απόκτησης άδειας ιατρικής πρακτικής και την καθιστούσαν πιο προσιτή. Ενώ συμβουλεύουμε τους πελάτες σχετικά με αυτό το θέμα, συνήθως δίνουμε 2 βασικές προειδοποιήσεις:

Εκτός από τις απαντήσεις στις ερωτήσεις αυτού του είδους, οι δικηγόροι μας βοηθήσει, επίσης, με την καταγραφή των μεμονωμένων επιχειρηματιών, την προετοιμασία των εγγράφων για την άδεια και την προσφορά τους στην αρχή αδειοδότησης στη χαμηλότερη δυνατή συμμετοχή των πελατών.

Στο πλαίσιο της ιατρικής μεταρρύθμισης, η εταιρεία μας συνοδεύει όχι μόνο ιδιωτικούς οικογενειακούς επαγγελματίες, αλλά και πρωτοβάθμια ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης, συμπεριλαμβανομένης της κοινοτικής ιδιοκτησίας. Μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα σχετικά με την εμπειρία της συνεργασίας με τα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κλινικές περιπατητών και άλλες δημόσιες μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις στο υλικό των δικηγόρων μας.

Ετήσιος ενήλικας και ιατρικά προγράμματα για παιδιά

 • Δεν υπάρχει κίνδυνος να φτάσουμε σε ανίκανους γιατρούς.
 • Ο γιατρός σας είναι διαθέσιμος 365 ημέρες το χρόνο.
 • Παίρνετε τις υπηρεσίες ενός οικογενειακού γιατρού ή παιδίατρου.
 • 40% φθηνότερη από την πληρωμή για υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος
 • Το ποσό δεν θα αυξηθεί με το χρόνο. Αμειβόμενοι και ξεχασμένοι.
 • Πολλά χρόνια επικοινωνίας με τον ίδιο προσωπικό γιατρό
 • Προσωπικός διευθυντής για την επίλυση όλων των ζητημάτων
 • Ακολουθήστε τη μακροπρόθεσμη συνεργασία.

Κάθε χρόνο, ένας μεγάλος αριθμός ατόμων μετατρέπεται σε ιατρικά ιδρύματα ενηλίκων και παιδιών για ποικίλες ασθένειες, που κυμαίνονται από το κοινό κρυολόγημα ή πονόδοντο έως πολύπλοκες και επικίνδυνες ασθένειες, για τις οποίες απαιτούνται μερικές φορές πολύπλοκα προγράμματα θεραπευτικών ή χειρουργικών μέτρων.

Και οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους υποχρεώνονται κάθε φορά να λύσουν την ερώτηση: "Πού να απευθυνθείτε για βοήθεια;". Στην πραγματικότητα, ο γιατρός της κρατικής περιφερειακής κλινικής είναι συνήθως περιορισμένος τόσο χρονικά όσο και σε δυνατότητες, επομένως το μέγιστο που μπορεί να κάνει σε μια περισσότερο ή λιγότερο σοβαρή περίπτωση είναι να γράψει μια παραπομπή σε ειδικό ή σε νοσηλεία. Και ένας άρρωστος είναι μόνος με τα προβλήματά του!

Μια οικεία και χαρούμενη κατάσταση, έτσι δεν είναι;

Ωστόσο, αυτή η κατάσταση μπορεί να αποφευχθεί! Εμείς στη GMS Clinic έχουμε αναπτύξει ειδικά ετήσια προγράμματα ενηλίκων και παιδιών για ιατρικούς σκοπούς που θα σας επιτρέψουν να μην ανησυχείτε για την επιλογή ενός ιατρικού ιδρύματος και την επίσημη πλευρά των προβλημάτων που προκύπτουν. Όλα τα προβλήματά σας γίνονται τα προβλήματά μας και είμαστε σε θέση να τα αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά!

Με την αγορά του ετήσιου προγράμματος ιατρικής περίθαλψης στην κλινική GMS, απαλλαγείτε από την ανάγκη να επιλέξετε ένα ή άλλο ιατρικό ίδρυμα, τον κίνδυνο να πάτε στους μη ικανούς ειδικούς του νοσοκομείου, όπου εσείς ή το παιδί σας θα αποσταλεί από τον τοπικό θεραπευτή.

Δεν ξοδεύετε χρήματα με ένα απρόβλεπτο αποτέλεσμα - επενδύετε χρήματα στην υγεία σας και στην υγεία των παιδιών σας! Τα υψηλότερα προσόντα και η εμπειρία των ιατρών μας σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές τεχνικές δυνατότητες της κλινικής μας (δηλαδή τον εξοπλισμό με διαγνωστικό και θεραπευτικό εξοπλισμό, καθώς και τις συνθήκες που έχουμε δημιουργήσει για τους ασθενείς και τους γιατρούς) αποτελούν εγγύηση για υψηλής ποιότητας ιατρική περίθαλψη. Το φάσμα των ιατρικών υπηρεσιών που παρέχουμε είναι πολύ ευρύ. Μπορείτε να διαβάσετε παρακάτω τι καλύπτει ειδικά το ετήσιο πρόγραμμα.

Παίρνετε τις υπηρεσίες ενός οικογενειακού γιατρού, πράγμα που σημαίνει ότι όλα τα ιατρικά αρχεία της οικογένειάς σας θα μελετηθούν διεξοδικά από τον γιατρό της επιλογής σας και στην περίπτωση της ασθένειας που θα μπορεί να έχει κατά νου όλες τις προηγούμενες περιστάσεις, να κάνει γρήγορα μια σωστή διάγνωση και να συνταγογραφήσει θεραπεία. Θα χάσετε την ανάγκη να παρουσιάσετε όλα τα προηγούμενα προβλήματα στον επόμενο γιατρό της περιφερειακής κλινικής, ο οποίος θα χρειαστεί πολύ χρόνο και μια σειρά από εξετάσεις για τη διάγνωση. Αλλά ο χρόνος είναι μερικές φορές κρίσιμος για την επιτυχία της θεραπείας!

Top